Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 12/2016/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 164035 văn bản

81

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định tạm thời về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Nam Định,Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong y tế Nam Định,Định mức sử dụng xe ô tô trong y tế Nam Định,Định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

82

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Ninh Bình,Quy chế phối hợp thanh tra kinh doanh đa cấp,Thanh tra hoạt động kinh doanh đa cấp Ninh Bình,Quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp Ninh Bình,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

83

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Nhiệm vụ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh,Quyền hạn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh,Cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

84

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2017/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Hà Giang,Bãi bỏ Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Hà Giang,Bãi bỏ một số chính sách phát triển du lịch Hà Giang,Chính sách phát triển du lịch tỉnh Hà Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

85

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên Cổng, Trang thông tin điện tử các cấp; Bản tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp và các tác phẩm được phát trên Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã trên địa

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Bến Tre,Mức chi trả nhuận bút Trang thông tin điện tử Bến Tre,Mức chi trả nhuận bút đối với tác phẩm được đăng tải,Đài Truyền thanh cấp xã tỉnh Bến Tre,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

86

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Đồng Nai,Công trình hạ tầng kỹ thuật Đồng Nai,Quản lý sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật Đồng Nai,Hạ tầng kỹ thuật đô thị Đồng Nai,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2020

87

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí áp dụng đối với dịch vụ công ích vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Định

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Bình Định,Định mức kinh tế kỹ thuật vận tải công cộng,Chi phí áp dụng dịch vụ công ích xe buýt Bình Định,Dịch vụ công ích vận tải công cộng xe buýt,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

88

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2020 và thay thế Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

89

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2020/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 02 tháng 4 năm 2020

Ban hành: 02/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

90

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2017/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Bình Thuận,Sửa đổi Quyết định 14/2017/QĐ-UBND Bình Thuận,Đơn giá bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất,Bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất xây dựng công trình,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

91

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2020/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

92

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 của Quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, quy mô công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 699/2017/QĐ-UBND

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Sửa đổi Quyết định 699/2017/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa,Sửa đổi Quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng,Sửa đổi quy mô công trình được cấp phép xây dựng có thời hạn,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 24/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2020

93

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2020/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 23 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

94

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh An Giang,Trưởng phòng Phó Trưởng phòng An Giang,Tiêu chuẩn chức danh Trưởng Phó Trưởng An Giang,Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng Phòng Văn hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 19/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2020

95

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung thực hiện Nghị định 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện việc học nghề và truyền nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị quyết số 207/2015/NQ- HĐND ngày 22/12/2015. Điều 10. Dự án phát triển ngành nghề nông thôn 1. Đối tượng

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

96

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về đơn giá thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Lai Châu

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Lai Châu,Đơn giá thống kê kiểm kê đất đai Lai Châu,Đơn giá lập bản đồ hiện trạng đất đai Lai Châu,Đơn giá kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

97

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, phương pháp đánh giá, công nhận chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bãi bỏ Quyết định 25/2018/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế,Công nhận chợ an toàn thực phẩm Thừa Thiên Huế,Đánh giá chợ an toàn thực phẩm Thừa Thiên Huế,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2020

98

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 16/2003/CT-UB về tăng cường thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội do tỉnh Gia Lai ban hành

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Gia Lai,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12 /2020/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 21 tháng 02

Ban hành: 21/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

99

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 24/2015/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2020/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 19 tháng 02 năm

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

100

Quyết định 12/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh) Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, trong bối cảnh kinh tế thế giới dự báo tiếp tục đà phục hồi và khởi sắc hơn so với năm 2017 nhưng còn

Ban hành: 11/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.109.152