Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 12/2007/QĐ-BGTVT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 240987 văn bản

1

Quyết định 12/2007/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế khí tượng hàng không dân dụng do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

12/2007/QD-BGTVT,Quyết định 12 2007,Bộ Giao thông vận tải,Hàng không dân dụng,Khí tượng,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** Số: 12/2007/QĐ-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2007

Ban hành: 21/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

2

Quyết định 12/QĐ-BGTVT năm 2015 phê duyệt Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động và thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo của Học viện Hàng không Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

12/QD-BGTVT,Quyết định 12 2015,Bộ Giao thông vận tải,Học viện Hàng không Việt Nam,Xã hội hóa đào tạo,Cơ chế hoạt động,Đổi mới cơ chế hoạt động ,Đổi mới cơ chế hoạt động Trường ĐH,Giao thông - Vận tải,Giáo dục BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2015

3

Công điện 12/CĐ-BGTVT năm 2021 về rà soát, bãi bỏ văn bản do địa phương đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt do Bộ Giai thông vận tải điện

12/CD-BGTVT,Công điện 12 2021,Bộ Giao thông vận tải,Bãi bỏ văn bản chưa thống nhất bảo đảm vận tải hàng hóa,Bãi bỏ văn bản chưa thống nhất vận tải hàng hóa kịp thời,Bãi bỏ văn bản có nội dung chưa thống nhất vận tải hàng hóa,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 26/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2021

4

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

12/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 12 2021,Bộ Giao thông vận tải,Sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ,Đào tạo cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ,Đào tạo sát hạch giấy phép lái xe cơ giới đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

5

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

12/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 12 2020,Bộ Giao thông vận tải,Hợp nhất Thông tư xây dựng biểu đồ chạy tàu,Thông tư điều hành giao thông vận tải đường sắt,Hợp nhất Thông tư điều hành giao thông đường sắt,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 19/11/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2020

6

Quyết định 12/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

12/QD-BGTVT,Quyết định 12 2013,Bộ Giao thông vận tải,Danh mục văn bản hết hiệu lực,Văn bản hết hiệu lực,Công bố văn bản hết hiệu lực,Lĩnh vực giao thông vận tải ,Giao thông Vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

7

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư về Quy chế công tác Lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải

theo Thông tư này Quy chế công tác Lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2015, thay thế Thông tư số 12/2009/TT-BGTVT ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết công tác lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải và Quyết định số 2578/

Ban hành: 09/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2019

8

Thông tư 12/2021/TT-BGTVT quy định về tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

12/2021/TT-BGTVT,Thông tư 12 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giao thông,Hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giao thông,Sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giao thông,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 18/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

9

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

12/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 12 2018,Bộ Giao thông vận tải,Điều kiện kinh doanh,Khai thác cảng biển,Kinh doanh khai thác cảng biển,Thương mại,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

10

Quyết định 2007/QĐ-BGTVT năm 2013 phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu lựa chọn bên thuê quản lý khai thác Bến cảng container quốc tế Cái Mép và Bến cảng tổng hợp Thị Vải thuộc Dự án phát triển Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2007/QD-BGTVT,Quyết định 2007 2013,Bộ Giao thông vận tải,Cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải,Đầu tư,Thương mại,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2007/QĐ-BGTVT

Ban hành: 11/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

11

Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

12/2020/TT-BGTVT,Thông tư 12 2020,Bộ Giao thông vận tải,Kinh doanh vận tải,Kinh doanh vận tải bằng ô tô,Quản lý kinh doanh vận tải,Vận tải đường bộ,Dịch vụ hỗ trợ vận tải ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

12

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

hủy, bị chậm kéo dài lên hệ thống thông tin của cảng hàng không ngay sau khi nhận được thông tin do người vận chuyển cung cấp theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này. Điều 15. Hiệu lực thi hành[8] 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 2. Bãi bỏ Quyết định số 10/2007/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 02 năm

Ban hành: 12/10/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2017

13

Chỉ thị 12/CT-BGTVT năm 2016 tăng cường đảm bảo công tác vận tải hành khách, hàng hóa trong dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Đinh Dậu năm 2017 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

12/CT-BGTVT,Chỉ thị 12 2016,Bộ Giao thông vận tải,Vận tải hành khách,Quản lý hoạt động vận tải hành khách ,Vận tải hàng hóa,Tết Nguyên đán,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

14

Thông tư 12/2019/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

12/2019/TT-BGTVT,Thông tư 12 2019,Bộ Giao thông vận tải,Ca máy,Bảo trì đường thủy nội địa,Phương tiện chuyên dùng,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2019/TT-BGTVT

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019

15

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2015 quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

12/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 12 2015,Bộ Giao thông vận tải,Đào tạo cấp thu hồi giấy chứng nhận,Vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải,Bộ Giao thông vận tải ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/11/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2015

16

Thông tư 12/2018/TT-BGTVT quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

12/2018/TT-BGTVT,Thông tư 12 2018,Bộ Giao thông vận tải,Phòng chống thiên tai ,Công tác phòng chống thiên tai ,Đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

17

Quyết định 12/2008/QĐ-BGTVT sửa đổi khoản 7 điều 2 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải kèm theo Quyết định 08/2008/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

12/2008/QD-BGTVT,Quyết định 12 2008,Bộ Giao thông vận tải,Quy chế phát ngôn,Cung cấp thông tin cho báo chí,Sửa đổi,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 21/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2008

18

Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

12/2017/TT-BGTVT,Thông tư 12 2017,Bộ Giao thông vận tải,Cấp giấy phép lái xe ,Cấp giấy phép lái xe cơ giới ,Đào tạo lái xe cơ giới,Sát hạch lái xe cơ giới,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2017

19

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Nghị định về Quỹ bảo trì đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

12/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 12 2014,Bộ Giao thông vận tải,Hợp nhất,Quỹ bảo trì đường bộ,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/VBHN-BGTVT

Ban hành: 02/07/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2014

20

Quyết định 12/2007/QĐ-BCT phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

12/2007/QD-BCT,Quyết định 12 2007,Bộ Công thương,Quy hoạch tổng thể,Phát triển mạng lưới chợ,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG --------- CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2007/QĐ-BCT Hà

Ban hành: 26/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server250