Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 13320 tiêu chuẩn

161

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6145:2007 (ISO 3126 : 2005) về Hệ thống ống nhựa nhiệt dẻo - Các chi tiết bằng nhựa - Phương pháp xác định kích thước

TCVN6145:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6145:2007,***, Các chi tiết bằng nhựa ,Phương pháp xác định kích thước,Hệ thống ống nhựa nhiệt dẻo ,TCVN 6145:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6145 : 2007 ISO 3126 : 2005 HỆ THỐNG ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO - CÁC CHI TIẾT BẰNG NHỰA – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

162

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6148:2007 (ISO 2505 : 2005) về Ống nhựa nhiệt dẻo - Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc - Phương pháp thử và các thông số để xác định

TCVN6148:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6148:2007,***,Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc ,Ống nhựa nhiệt dẻo,Phương pháp thử,Các thông số để xác định,TCVN 6148:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6148 : 2007 ISO 2505 : 2005 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO – SỰ THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC THEO CHIỀU DỌC – PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ CÁC

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

163

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7735:2007 về Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp sản xuất xi măng

TCVN7735:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7735:2007,***,Khí thải công nghiệp sản xuất xi măng ,Chất lượng không khí,TCVN 7735:2007,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7735 : 2007 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG Air quality – Emission standards for cement manufacturing

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

164

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7734:2007 về Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hoá học

TCVN7734:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7734:2007,***,Khí thải công nghiệp,Chất lượng không khí,Công nghiệp sản xuất phân bón hoá học,TCVN 7734:2007,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7734 : 2007 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT PHÂN BÓN HÓA HỌC Air quality – Emission standards

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

165

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7733:2007 về Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn

TCVN7733:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7733:2007,***,Nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn,Chất lượng nước,TCVN 7733:2007,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7733 : 2007 CHẤT LƯỢNG NƯỚC- TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CỦA BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN Water quality – Effluent standards for leachate of soil waste

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

166

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7732:2007 về Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy

TCVN7732:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7732:2007,***,Nước thải công nghiệp,Công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy,TCVN 7732:2007,Chất lượng nước,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7732 : 2007 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤY Water quality – Effluent standards for pulp

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

167

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7727:2007 (ISO 14870 : 2001) về Chất lượng đất - Chiết các nguyên tố vết bằng dung dịch đệm ATPA

TCVN7727:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7727:2007,***,Chiết các nguyên tố vết ,Dung dịch đệm ATPA,Chất lượng đất,TCVN 7727:2007,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7727 : 2007 ISO 14870 : 2001 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – CHIẾT CÁC NGUYÊN TỐ VẾT BẰNG DUNG DỊCH ĐỆM DTPA Soil quality – Extraction of trace elements

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

168

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7726:2007 (ISO 10498 : 2004) về Không khí xung quanh - Xác định sunfua dioxit - Phương pháp huỳnh quang cực tím

TCVN7726:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7726:2007,***,Xác định sunfua dioxit ,Không khí xung quanh,Phương pháp huỳnh quang cực tím,TCVN 7726:2007 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7726 : 2007 ISO 10498 : 2004 KHÔNG KHÍ XUNG QUANH – XÁC ĐỊNH SUNFUA DIOXIT – PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG CỰC TÍM Ambient air –

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

169

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7648:2007 về Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản

TCVN7648:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7648:2007,***,Nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản,Chất lượng nước,TCVN 7648:2007,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7648:2007 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN Water quality – Effluent discharge standards for aquatic products

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

170

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7723:2007 (ISO 14403 : 2002) về Chất lượng nước - Xác định cyanua tổng số và cyanua tự do bằng phân tích dòng chảy liên tục

TCVN7723:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7723:2007,***,Xác định cyanua tổng số ,Xác định cyanua tự do ,Chất lượng nước,TCVN 7723:2007,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7723 : 2007 ISO 14403 : 2002 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH CYANUA TỔNG SỐ VÀ CYANUA TỰ DO BẰNG PHÂN TÍCH DÒNG CHẢY LIÊN TỤC Water quality

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

171

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 170: 2007 về kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN170:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN170:2007,***,Gia công lắp ráp và nghiệm thu ,Yêu cầu kỹ thuật,Kết cấu thép,TCXDVN 170: 2007,Xây dựng TCXDVN TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN : 170: 2007 Soát xét lần 1 KẾT CẤU

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

172

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7786:2007 (ISO 14675:2003) về Sữa và sản phẩm sữa - Hướng dẫn mô tả chuẩn về các phép phân tích miễn dịch enzym cạnh tranh - Xác định hàm lượng aflatoxin M1

TCVN7786:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7786:2007,***,Sữa và sản phẩm sữa ,Xác định hàm lượng aflatoxin M1,Hướng dẫn mô tả chuẩn ,Phép phân tích miễn dịch enzim cạnh tranh,TCVN 7786:2007 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7786:2007 ISO 14675:2003 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - HƯỚNG DẪN MÔ TẢ CHUẨN VỀ CÁC PHÉP PHÂN

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

173

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7785:2007 (ISO 14674:2005) về Sữa và sữa bột - Xác định hàm lượng aflatoxin M1 - Làm sạch bằng sắc ký ái lực miễn dịch và xác định bằng sắc ký lớp mỏng

KÝ ÁI LỰC MIỄN DỊCH VÀ XÁC ĐỊNH BẰNG SẮC KÝ LỚP MỎNG Milk and powder - Determination of aflatoxin M1  content - Clean-up by immunoaffinity chromatography and determination by thin-layer chromatography Lời nói đầu TCVN 7785:2007 hoàn toàn tương với ISO 14674:2005; TCVN 7785:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

174

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7774:2007 (ISO 5542:1984) về Sữa - Xác định hàm lượng protein - Phương pháp nhuộm đen amido (phương pháp thông thường)

Amido black dye-binding method (Routine method) Lời nói đầu TCVN 7774:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 5542:1984; TCVN 7774:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PROTEIN -

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

175

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7757:2007 (ASTM D 2709 - 06) về Nhiên liệu chưng cất trung bình - Xác định nước và cặn bằng phương pháp ly tâm

TCVN7757:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7757:2007,***,Xác định nước và cặn ,Phương pháp ly tâm,Nhiên liệu chưng cất trung bình ,TCVN 7757:2007 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7757 : 2007 ASTM D 2709 - 06 NHIÊN LIỆU CHƯNG CẤT TRUNG BÌNH – XÁC ĐỊNH NƯỚC VÀ CẶN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LY TÂM Middle distillate fuels –

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

176

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7730:2007 (ISO/TS 9941:2005) về Sữa và sữa cô đặc đóng hộp - Xác định hàm lượng thiếc - Phương pháp đo phổ

evaporated milk - Determination of tin content - Spectrometric method Lời nói đầu TCVN 7730:2007 hoàn toàn tương đương với ISO/TS 9941:2005; TCVN 7730:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Tiêu

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

177

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7729:2007 (ISO 5537:2004) về Sữa bột - Xác định độ ẩm (Phương pháp chuẩn)

7729:2007 hoàn toàn tương với ISO 5537:2004 TCVN 7729:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. SỮA BỘT - XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Dried milk - Determination of moisture content (Reference method)

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

178

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7728:2007 (ISO 5536:2002) về Sản phẩm chất béo sữa - Xác định hàm lượng nước - Phương pháp Karl Fischer

Milk fat products - Determination of water content - Karl Fischer method Lời nói đầu TCVN 7728:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 5536:2002; TCVN 7728:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

179

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7711:2007 về Xi măng pooclăng hỗn hợp bền sulfat

TCVN7711:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7711:2007,***, Xi măng pooclăng hỗn hợp bền sulfat,TCVN 7711:2007,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7711 : 2007 XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP BỀN SULFAT Sulfate resistance blended portland cement Lời nói đầu TCVN 7711 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

180

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7615:2007 (ISO/TR 10837:1991) về Xác định độ ổn định nhiệt của polyetylen (PE) sử dụng trong ống và phụ tùng dùng để dẫn khí đốt

TCVN7615:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7615:2007,***,Xác định độ ổn định nhiệt của polyetylen,Ống và phụ tùng dùng để dẫn khí đốt,TCVN 7615:2007,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7615 : 2007 ISO/TR 10837:1991 XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH NHIỆT CỦA POLYETYLEN (PE) SỬ DỤNG TRONG ỐNG VÀ PHỤ TÙNG DÙNG ĐỂ DẪN KHÍ ĐỐT

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.62.151