Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 12928 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 214.108 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 78.763 CÔNG VĂN
161

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7745:2007 về Gạch gốm ốp lát ép bán khô - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7745:2007 GẠCH GỐM ỐP LÁT ÉP BÁN KHÔ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Dry pressed ceramic tiles - Specifications Lời nói đầu TCVN 7745:2007 thay thế TCVN 6883:2001; TCVN 6884:2001; TCVN 6414:1998; TCVN 7133:2002 và TCVN 7134:2002. TCVN 7745:2007 được xây dựng dựa trên cơ sở ISO 13006:1998

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

162

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1666:2007 (ISO 3087 : 1998) về Quặng sắt - Xác định hàm lượng ẩm của lô

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1666 : 2007 ISO 3087 : 1998 QUẶNG SẮT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ẨM CỦA LÔ Iron ores - Determination of the moisture content of a lot Lời nói đầu TCVN 1666 : 2007 thay thế TCVN 1666 : 1986 TCVN 1666 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 3087:1998. TCVN 1666 : 2007 do Tiểu ban

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2013

163

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7664:2007 (ISO 04525 : 2003) về Lớp phủ kim loại - Lớp mạ niken-crom trên vật liệu dẻo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7664 : 2007 ISO 4525 : 2003 LỚP PHỦ KIM LOẠI - LỚP MẠ NIKEN-CROM TRÊN VẬT LIỆU DẺO Metallic coatings - Elechtroplated coatings of nickel plus chromium on plastics materials Lời nói đầu TCVN 7664 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 4525 : 2003. TCVN 7664 : 2007 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

164

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7119:2007 (ISO 2420 : 2002) về Da - Phép thử cơ lý - Xác định tỷ trọng biểu kiến

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7119 : 2007 ISO 2420 : 2002 DA - PHÉP THỬ CƠ LÝ - XÁC ĐỊNH TỶ TRỌNG BIỂU KIẾN Leather - Physical and mechanical tests - Determination of apparent density Lời nói đầu TCVN 7119 : 2007  thay thế TCVN 7119 : 2002 TCVN 7119 : 2007 hoàn toàn tương đương ISO 2420 : 2002

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

165

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7120:2007 (ISO 2417 : 2002) về Da - Phép thử cơ lý - Xác định độ hấp thụ nước

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7120 : 2007 ISO 2417 : 2002 DA - PHÉP THỬ CƠ LÝ - XÁC ĐỊNH ĐỘ HẤP THỤ NƯỚC Leather - Physical and mechanical tests - Determination of the static absorption of water. Lời nói đầu TCVN 7120 : 2007 thay thế TCVN 7120 : 2002 TCVN 7120 : 2007 hoàn toàn tương đương ISO

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

166

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7121:2007 (ISO 3376 : 2002) về Da - Phép thử cơ lý - Xác định độ bền kéo và độ giãn dài

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7121 : 2007 ISO 3376 : 2002 DA - PHÉP THỬ CƠ LÝ - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN KÉO VÀ ĐỘ GIÃN DÀI Leather - Physical and mechanical tests - Determination of tensile strength and percentage extension Lời nói đầu TCVN 7121 : 2007 thay thế TCVN 7121 : 2002. TCVN 7121 : 2007 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

167

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7123:2007 (ISO 3378: 2002) về Da - Phép thử cơ lý - Xác định độ bền rạn nứt mặt cật và chỉ số rạn nứt mặt cật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7123: 2007 ISO 3378: 2002 DA - PHÉP THỬ CƠ LÝ - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN RẠN NỨT MẶT CẬT VÀ CHỈ SỐ RẠN NỨT MẶT CẬT Leather - Physical and mechanical tests - Determination of resistance to grain cracking and grain crack index Lời nói đầu TCVN 7123: 2007 thay thế TCVN 7123: 2002

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

168

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7125:2007 (ISO 3380 : 2002) về Da - Phép thử cơ lý - Xác định nhiệt độ co đến 100 độ C

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7125 : 2007 ISO 3380 : 2002 DA- PHÉP THỬ CƠ LÝ - XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ CO ĐẾN 1000C Leather - Physical and mechanical tests - Determination of shrinkage temperature up to 1000C Lời nói đầu TCVN 7125 : 2007 thay thế TCVN 7125 : 2002. TCVN 7125 : 2007 hoàn toàn tương đương ISO

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

169

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2106:2007 (ISO 3758 : 2005) về Vật liệu dệt - Ký hiệu trên nhãn hướng dẫn sử dụng

pháp xác định độ bền màu – Phần A01: Qui định chung. [2] TCVN 4538 : 2007 (ISO 105-X12 : 2001), Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần X12: Độ bền màu với ma sát. [3] TCVN 5074 : 2002 (ISO 105-E01 : 1994), Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần E01: Độ bền màu với nước. [4] TCVN 5232 : 2002 (ISO 105-D01

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2013

170

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5071:2007 (ISO 5084 : 1996) về Vật liệu dệt - Xác định độ dày của vật liệu và sản phẩm dệt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5071: 2007 ISO 5084 : 1996 VẬT LIỆU DỆT – XÁC ĐỊNH ĐỘ DÀY CỦA VẬT LIỆU DỆT VÀ SẢN PHẨM DỆT Textile – Determination of thickness of textiles and textile products Lời nói đầu TCVN 5071 : 2007 thay thế TCVN 5071 : 1990 TCVN 5071 : 2007 hoàn toàn tương đương ISO 5084 : 1996

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

171

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5462:2007 (ISO 2076 : 1999) về Vật liệu dệt - Xơ nhân tạo - Tên gọi theo nhóm bản chất

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5462 : 2007 ISO 2076 : 1999 VẬT LIỆU DỆT - XƠ NHÂN TẠO - TÊN GỌI THEO NHÓM BẢN CHẤT Textiles - Man-made fibres - Generic names Lời nói đầu TCVN 5462 : 2007 thay thế TCVN 5462 : 1991. TCVN 5462 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 2076: 1999. TCVN 5462: 2007 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

172

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5468:2007 (ISO 105-B03 : 1994) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần B03: Độ bền màu với thời tiết: phơi ngoài trời

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5468:2007 VẬT LIỆU DỆT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU – PHẦN B03: ĐỘ BỀN MÀU VỚI THỜI TIẾT: PHƠI NGOÀI TRỜI Textiles – Tests for colour fastness – Part B03: Colour fastness to weathering: Outdoor exposure 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

173

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5469:2007 (ISO 105-B04 : 1994) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần B04: Độ bền màu với thời tiết nhân tạo: Phép thử với đèn hồ quang xenon

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5469:2007 VẬT LIỆU DỆT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU – PHẦN B04: ĐỘ BỀN MÀU VỚI THỜI TIẾT NHÂN TẠO: PHÉP THỬ VỚI ĐÈN HỒ QUANG XENON Textiles – Tests for colour fastness – Part B04: Colour fastness to artificial weathering: Xenon arc fading lamp test 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

174

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5470:2007 (ISO 105-G01 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần G01: Độ bền màu với nitơ oxit

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5470 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN G01: ĐỘ BỀN MÀU VỚI NITƠ OXIT Textiles - Tests for colour fastness - Part G01: Colour fastness to nitrogen oxides 1 Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định hai phương pháp xác định độ bền màu của tất cà các loại vật

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

175

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5471:2007 (ISO 105-G02 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần G02: Độ bền màu với khói của khí đốt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5471 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN G02: ĐỘ BỀN MÀU VỚI KHÓI CỦA KHÍ ĐỐT Textiles - Tests for colour fastness - Part G02: Colour fastness to burnt-gas fumes 1 Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền màu của tất cả các loại

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

176

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5472:2007 (ISO 105-G03 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần G03: Độ bền màu với ozon trong không khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5472 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN G03: ĐỘ BỀN MÀU VỚI OZON TRONG KHÔNG KHÍ Textiles - Tests for colour fastness - Part G03: Colour fastness to ozone in the atmosphere 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền màu của tất cả

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

177

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5473:2007 (ISO 105-N01 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N01: Độ bền màu với tẩy trắng: Hypoclorit

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5473:2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN N01: ĐỘ BỀN MÀU VỚI TẨY TRẮNG: HYPOCLORIT Textiles - Tests for colour fastness - Part N01: Colour fastness to bleaching: Hypochlorite 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ bền màu của tất cả

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

178

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5474:2007 (ISO 105-N02 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N02: Độ bền màu với tẩy trắng: Peroxit

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5474 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN N02: ĐỘ BỀN MÀU ĐỐI VỚI TẨY TRẮNG: PEROXIT Textiles - Test for colour fastness - Part N02: Colour fastness to bleaching: Peroxide 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền màu của tất cả các

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

179

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5475:2007 (ISO 105-N03 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N03: Độ bền màu với tẩy trắng: Natri clorit (yếu)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5475 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU PHẦN N03: ĐỘ BỀN MÀU VỚI TẨY TRẮNG: NATRI CLORIT (YẾU) Textiles - Tests for colour fastness - Part N03: Colour fastness to bleaching: Sodium chlorite (mild) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

180

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5476:2007 (ISO 105-N04 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N04: Độ bền màu với tẩy trắng: Natri clorit (mạnh)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5476:2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN N04: ĐỘ BỀN MÀU VỚI TẨY TRẮNG: NATRI CLORIT (MẠNH) Textiles - Tests for colour fastness - Part N04: Colour fastness to bleaching: Sodium chlorite (severe) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.55