Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 12928 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 214.108 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 78.763 CÔNG VĂN
141

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7804:2007 (ISO 751:1998) về sản phẩm rau, quả - Xác định chất rắn không tan trong nước

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7804:2007 SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH CHẤT RẮN KHÔNG TAN TRONG NƯỚC Fruit and vegetable products – Determination of water-insoluble solids Lời nói đầu TCVN 7804:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 751:1998; TCVN 7804:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

142

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7805:2007 (ISO 762:2003) về sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng tạp chất khoáng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7805:2007 SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TẠP CHẤT KHOÁNG Fruit and vegetable products – Determination of mineral impurites content Lời nói đầu TCVN 7805:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 762:2003; TCVN 7805:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

143

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4885:2007 (ISO 2169:1981) về rau quả - Điều kiện vật lý trong kho lạnh - Định nghĩa và phép đo

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4885 : 2007 RAU QUẢ - ĐIỀU KIỆN VẬT LÝ TRONG KHO LẠNH – ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÉP ĐO Fruits and vegetables – Physical conditions in cold stores – Definitions and measurement Lời nói đầu TCVN 4885: 2007 thay thế TCVN 4885:1989; TCVN 4885:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 2169:1981;

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

144

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7807:2007 (ISO 5519:1978) về rau, quả và sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng axit sorbic

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7807 : 2007 RAU, QUẢ VÀ SẢN PHẨM RAU QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT SORBIC Fruits, vegetables and devried products - Determination of sorbic acid content Lời nói đầu TCVN 7807:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 5519:1978; TCVN 7807:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

145

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7809:2007 (ISO 5560:1997) về tỏi tây khô - Các yêu cầu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7809 : 2007 TỎI TÂY KHÔ - CÁC YÊU CẦU Dehydrated garlic (Allium sativum L.) - Specification Lời nói đầu TCVN 7809:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 5560:1997; TCVN 7809:2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

146

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7810:2007 về sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng axit benzoic (hàm lượng axit benzoic lớn hơn 200 mg trên lít hoặc trên kilogam) - Phương pháp đo phổ hấp thụ phân tử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7810:2007 ISO 6560:1983 SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT BENZOIC (HÀM LƯỢNG AXIT BENZOIC LỚN HƠN 200 MG TRÊN LÍT HOẶC TRÊN KILOGAM) - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ Fruit and vegetable products - Determination of benzoic acid content (benzoic acid content greater than

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

147

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7813:2007 (ISO 23392:2006) về ngô và đậu Hà lan tươi, đông lạnh nhanh - Xác định hàm lượng chất rắn không tan trong cồn

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7813 : 2007 NGÔ VÀ ĐẬU HÀ LAN TƯƠI, ĐÔNG LẠNH NHANH - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT RẮN KHÔNG TAN TRONG CỒN Fresh and quick-frozen maize and peas - Determination of alcohol-insoluble solids content Lời nói đầu TCVN 7813:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 23392:2006; TCVN 7813:2007 do Ban

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

148

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7814:2007 (EN 12014-2:1997) về thực phẩm - Xác định hàm lượng nitrat và/hoặc nitrit - Phần 2: Xác định hàm lượng nitrat trong rau và sản phẩm rau bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao/trao đổi ion

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7814 : 2007 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITRAT VÀ/HOẶC NITRIT - PHẦN 2: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITRAT TRONG RAU VÀ SẢN PHẨM RAU BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO/TRAO ĐỔI ION Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content Part 2: HPLC/LC method for the determination of nitrate

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

149

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7094:2007 về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7094:2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA VỎ GỖ Phần 1. QUY ĐỊNH CHUNG Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi áp dụng 1.1.1. Quy phạm này áp dụng cho việc phân cấp, đóng mới, sửa chữa, hoán cải/ phục hồi các phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ (sau đây

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

150

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5084:2007 (lSO 1576:1988) về chè - xác định tro tan và tro không tan trong nước

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5084:2007 CHÈ - XÁC ĐỊNH TRO TAN VÀ TRO KHÔNG TAN TRONG NƯỚC Tea - Determination of water - soluble ash and water-insoluble ash Lời nói đầu TCVN 5084:2007 thay thế TCVN 5084-90; TCVN 5084:2007 hoàn toàn tương đương lSO 1576:1988; TCVN 5084:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

151

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5609:2007 (ISO 1839:1980) về chè - lấy mẫu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5609:2007 CHÈ - LẤY MẪU Tea - Sampling 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp lấy mẫu chè. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lấy mẫu đối với mọi kích cỡ của bao bì đựng chè. 2. Định nghĩa Trong tiêu chuẩn này áp dụng các định nghĩa sau [1]) 2.1

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

152

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5610:2007 (lSO 9768:1994) về chè - xác định hàm lượng chất chiết trong nước

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5610:2007 CHÈ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT CHIẾT TRONG NƯỚC Tea - Determination of water extract 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng chất chiết trong nước của chè. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

153

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5611:2007 (ISO 1575:1987) về chè - xác định tro tổng số

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5611:2007 CHÈ - XÁC ĐỊNH TRO TỔNG SỐ Tea - Determination total ash 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định tro tổng số của chè. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

154

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5612:2007 (ISO 1577:1987) về chè - xác định tro không tan trong axit

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5612:2007 CHÈ - XÁC ĐỊNH TRO KHÔNG TAN TRONG AXIT Tea - Determination of acid-insoluble ash 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định tro không tan trong axit của chè. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

155

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5613:2007 (ISO 1573:1980) về chè - xác định hao hụt khối lượng ở 103oC

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5613:2007 CHÈ - XÁC ĐỊNH HAO HỤT KHỐI LƯỢNG Ở 103oC Tea - Determination ofloss in mass át 103 oC 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hao hụt khối lượng khi chè được sấy bằng không khí ở nhiệt độ 103 oC. 2. Tài liệu Viện dẫn Các tài liệu viện dẫn

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

156

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5714:2007 (lSO 15598:1999) về chè - xác định hàm lượng xơ thô

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5714:2007 CHÈ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG XƠ THÔ Tea - Determination of crude fibre content Lời nói đầu TCVN 5714:2007 thay thế TCVN 5714-93; TCVN 5714:2007 hoàn toàn tương đương lSO 15598:1999: TCVN 5714:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

157

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1578:2007 (CODEX STAN 68-1981) về cam quýt hộp

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1578:2007 CAM QUÝT HỘP Canned mandarin oranges Lời nói đầu TCVN 1578:2007 thay thế TCVN 1578:1994; TCVN 1578:2007 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 68-1981; TCVN 1578:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

158

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1872:2007 (CODEX STAN 205-1997, With Amendment 1-2005) về chuối quả tươi

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1872:2007 CHUỐI QUẢ TƯƠI Bananas Lời nói đầu TCVN 1872:2007 thay thế TCVN 1872:1986; TCVN 1872:2007 hoàn toàn tương đương CODEX STAN 205-1997 và sửa đổi 1-2005; TCVN 1872:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

159

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7629:2007 về ngưỡng chất thải nguy hại do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7629 : 2007 Xuất bản lần 1 NGƯỠNG CHẤT THẢI NGUY HẠI Hazardous waste thresholds Lời nói đầu TCVN 7629 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 200 “Chất thải rắn” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

160

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2098:2007 (ISO 1522 : 2006) về Sơn và vecni - Phép thử dao động tắt dần của con lắc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2098 : 2007 ISO 1522 : 2006 SƠN VÀ VECNI - PHÉP THỬ DAO ĐỘNG TẮT DẦN CỦA CON LẮC Paints and varnishes - Pendulum damping test Lời nói đầu TCVN 2098 : 2007 thay thế TCVN 2098 : 1993. TCVN 2098 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 1522 : 2006. TCVN 2098 : 2007 do Tiểu

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.247.139