Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 13450 tiêu chuẩn

121

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6126:2007 (ISO 3657 : 2002) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định chỉ số xà phòng

TCVN6126:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6126:2007,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6126 : 2007 ISO 3657 : 2002 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT – XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ XÀ PHÒNG Animal and vegetable fats and oils – Determination of saponification value Lời nói đầu TCVN 6126 : 2007 thay thế

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

122

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3974:2007 (CODEX STAN 150-1985; REV. 1-1997, AMEND 1-1999, AMEND 2-2001) về muối thực phẩm

TCVN3974:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3974:2007,***,Muối thực phẩm,TCVN 3974:2007,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3974:2007 MUỐI THỰC PHẨM Food grade salt Lời nói đầu TCVN 3974:2007 thay thế TCVN 3974-84; TCVN 3974:2007 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 150-1997; soát xét. 1-1997, bổ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

123

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7569:2007 về Xi măng Alumin

TCVN7569:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7569:2007,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7569 : 2007 XI MĂNG ALUMIN Alumina cement Lời nói đầu TCVN 7569 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng - Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

124

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7733:2007 về Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn

TCVN7733:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7733:2007,***,Nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn,Chất lượng nước,TCVN 7733:2007,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7733 : 2007 CHẤT LƯỢNG NƯỚC- TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CỦA BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN Water quality – Effluent standards for leachate of soil waste

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

125

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7732:2007 về Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy

TCVN7732:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7732:2007,***,Nước thải công nghiệp,Công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy,TCVN 7732:2007,Chất lượng nước,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7732 : 2007 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤY Water quality – Effluent standards for pulp

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

126

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2703:2007 (ASTM D 2699 - 06a) về Xác định trị số octan nghiên cứu cho nhiên liệu động cơ đánh lửa

TCVN2703:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2703:2007,***,Nhiên liệu động cơ đánh lửa,Xác định trị số octan nghiên cứu ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2703 : 2007 XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ OCTAN NGHIÊN CỨU CHO NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ ĐÁNH LỬA Test method for reseach octane number of spark-ignition engine fuel Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

127

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2698:2007 (ASTM D 86 - 05) về Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển

TCVN2698:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2698:2007,***, Phương pháp xác định thành phần cất ,Sản phẩm dầu mỏ,TCVN 2698:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2698 : 2007 SẢN PHẨM DẦU MỎ - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CẤT Ở ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN Petroleum products - Test methods for distillation at atmospheric pressure

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

128

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6315:2007 (ISO 124 : 1997, With Amendment 1 : 2006) về Latex, cao su - Xác định tổng hàm lượng chất rắn

TCVN6315:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6315:2007,***,Xác định tổng hàm lượng chất rắn,Latex cao su ,Cao su và Latex,TCVN 6315:2007 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6315 : 2007 ISO 124 : 1997 WITH AMENDMENT 1 : 2006 LATEX, CAO SU - XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG CHẤT RẮN Latex, rubber - Determination of total

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

129

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4860:2007 (ISO 00976 : 1996, With Amendment 1:2006) về Cao su và chất dẻo - Polime phân tán và các loại latex cao su - Xác định pH

TCVN4860:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4860:2007,***,Latex cao su ,Xác định pH, Cao su và chất dẻo ,TCVN 4860:2007 ,Polime phân tán,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4860 : 2007 ISO 976 : 1996 WITH AMENDMENT 1 : 2006 CAO SU VÀ CHẤT DẺO – POLIME PHÂN TÁN VÀ CÁC LOẠI LATEX CAO SU – XÁC ĐỊNH pH Rubber

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

130

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4857:2007 (ISO 00125 : 2003) về Latex cao su thiên nhiên cô đặc - Xác định độ kiềm

tích). 5. Thiết bị, dụng cụ Các thiết bị, dụng cụ tiêu chuẩn phòng thử nghiệm, và: 5.1. Máy khuấy điện, động cơ có dây tiếp đất và cánh khuấy phi kim loại, hoặc máy khuấy từ. 5.2. Thiết bị đo pH, có điện cực phù hợp dùng trong dung dịch có pH trên 12, như đã qui định trong TCVN 4860 : 2007, chính xác đến 0,02 đơn vị pH. 5.3.

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

131

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6316:2007 (ISO 35 : 2004, With Amendment 1 : 2006) về Latex cao su thiên nhiên cô đặc - Xác định độ ổn định cơ học

TCVN6316:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6316:2007,***,Xác định độ ổn định cơ học,Latex cao su thiên nhiên cô đặc,TCVN 6316:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6316 : 2007 ISO 35 : 2004 WITH AMENDMENT 1 : 2006 LATEX CAO SU THIÊN NHIÊN CÔ ĐẶC - XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH CƠ HỌC Natural rubber latex concentrate -

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

132

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4856:2007 (ISO 00127 : 1995, With Amendment 1:2006) về Latex cao su thiên nhiên cô đặc - Xác định trị số KOH

nghiệm và: 5.1 Thiết bị đo pH, theo TCVN 4860 : 2007 nhưng có thể đọc được đến 0,01 đơn vị. 5.2 Điện cực thủy tinh, loại thích hợp để sử dụng trong dung dịch có pH lên đến 12,0. 5.3 Máy khuấy cơ học, với động cơ được tiếp đất và cách khuấy thủy tinh, hoặc máy khuấy từ. CHÚ THÍCH: Máy chuẩn độ tự động được sử dụng nếu nó cho kết

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

133

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2090:2007 (ISO 15528 : 2000) về Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu

TCVN2090:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2090:2007,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2090 : 2007 ISO 15528 : 2000 SƠN, VECNI VÀ NGUYÊN LIỆU CHO SƠN VÀ VECNI − LẤY MẪU Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes − Sampling Lời nói đầu TCVN 2090 : 2007 thay thế TCVN 2090 : 1993.

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

134

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7625:2007 về Kính gương - Phương pháp thử

TCVN7625:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7625:2007,***,Xây dựng TCVN 7625:2007 KÍNH GƯƠNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ Mirrors - Method of test Lời nói đầu TCVN 7625:2007 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC160 Thủy tinh trong xây dựng biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2015

135

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7624:2007 về kính gương - kính gương tráng bạc bằng phương pháp hóa học ướt - yêu cầu kỹ thuật

TCVN7624:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7624:2007,***,TCVN 7624:2007 ,Kính gương ,Kính gương tráng bạc,Phương pháp hóa học ướt,Yêu cầu kỹ thuật,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7624 : 2007 KÍNH GƯƠNG - KÍNH GƯƠNG TRÁNG BẠC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC ƯỚT - YÊU CẦU KỸ THUẬT Mirrors - Mirrors from silver-coated float glass

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

136

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5670:2007 (ISO 1514 : 2004) về Sơn và vecni - Tấm chuẩn để thử

TCVN5670:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5670:2007,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5670 : 2007 ISO 1514 : 2004 SƠN VÀ VECNI - TẤM CHUẨN ĐỂ THỬ Paints and varnishes - Standard panels for testing Lời nói đầu TCVN 5670 : 2007  thay thế cho TCVN 5670 : 1992. TCVN 5670 : 2007 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

137

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7753:2007 về ván sợi - Ván MDF

2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ bền kéo vuông góc với mặt ván. TCVN 7756-8 : 2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử - Phần 8: Xác định độ bền ẩm. TCVN 7756-11 : 2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử - Phần 11: Xác định lực bám giữ đinh vít. TCVN 7756-12 : 2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử - Phần

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

138

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6320:2007 (ISO 2005 : 1992, With Amendment 1:2006) về Latex cao su thiên nhiên cô đặc - Xác định hàm lượng cặn

TCVN6320:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6320:2007,***,Xác định hàm lượng cặn,Latex cao su thiên nhiên cô đặc,TCVN 6320:2007 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6320 : 2007 ISO 2005 : 1992 WITH AMENDMENT 1 : 2006 LATEX CAO SU THIÊN NHIÊN CÔ ĐẶC XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CẶN Rubber latex, natural, concentrate -

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

139

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6322:2007 (ISO 1802 : 1992) về Latex cao su thiên nhiên cô đặc - Xác định hàm lượng axit boric

TCVN6322:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6322:2007,***,Latex cao su thiên nhiên cô đặc ,Xác định hàm lượng axit boric,TCVN 6322:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6322 : 2007 ISO 1802 : 1992 LATEX CAO SU THIÊN NHIÊN CÔ ĐẶC - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT BORIC Natural rubber latex concentrate - Determination of boric

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

140

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7771:2007 (ISO 2173:2003) về sản phẩm rau, quả - Xác định chất rắn hoà tan - Phương pháp khúc xạ

TCVN7771:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7771:2007,***,TCVN 7771:2007 ,Sản phẩm rau quả,Xác định chất rắn hoà tan ,Phương pháp khúc xạ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7771:2007 SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH CHẤT RẮN HÒA TAN - PHƯƠNG PHÁP KHÚC XẠ Fruit and vegetable products - Determination of soluble

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171