Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 12918 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 213.892 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 78.711 CÔNG VĂN
121

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7602:2007 về thực phẩm - xác định hàm lượng chì bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7602:2007 THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Foodstuffs – Determination of lead content by atomic absorption spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 7602:2007 được xây dựng trên cơ sở AOAC 972.25 Lead in Food. Atomic absorption

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

122

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7603:2007 về thực phẩm - xác định hàm lượng Cadimi bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7603 : 2007 THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CADIMI BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Foods – Determination of cadmium content by atomic absorption spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 7603:2007 được xây dựng trên cơ sở AOAC 973.34 Cadmium in Food, Atomic absorption

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

123

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7604:2007 về thực phẩm - xác định hàm lượng thủy ngân bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7604 : 2007 THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THỦY NGÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ KHÔNG NGỌN LỬA Foods – Determination of mercury content by flameless atomic absorption spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 7604:2007 được xây dựng trên cơ sở AOAC 971.21 Mercury

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

124

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7607:2007 (ISO 21572:2004) về thực phẩm - phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - phương pháp dựa trên Protein.

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7607 : 2007 THỰC PHẨM – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỂ PHÁT HIỆN SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN VÀ SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC BIẾN ĐỔI GEN – PHƯƠNG PHÁP DỰA TRÊN PROTEIN Foodstuffs – Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products – Protein based methods Lời nói

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

125

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7608:2007 (ISO 24276:2007) về thực phẩm - phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - yêu cầu chung và định nghĩa

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7608 : 2007 THỰC PHẨM - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỂ PHÁT HIỆN SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN VÀ SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC BIẾN ĐỔI GEN - YÊU CẦU CHUNG VÀ ĐỊNH NGHĨA Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - General requirements and definitions

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

126

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7714:2007 (CODEX STAN 74-1981, Rev. 1-2006) về thực phẩm chế biến từ ngũ cốc dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7714 : 2007 THỰC PHẨM CHẾ BIẾN TỪ NGŨ CỐC DÀNH CHO TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ Codex standard for processed cereal-based foods for infants and young children Lời nói đầu TCVN 7714:2007 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 74-1981, Soát xét 1-2006; TCVN 7714:2007 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

127

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7746:2007 (EN 13751:2002) về thực phẩm - phát hiện chiếu xạ bằng phương pháp đo cường độ phát quang do kích thích ánh sáng

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7746 : 2007 THỰC PHẨM – PHÁT HIỆN CHIẾU XẠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO CƯỜNG ĐỘ PHÁT QUANG DO KÍCH THÍCH ÁNH SÁNG Foodstuffs – Detection of irradiated food using photostimulated luminescence Lời nói đầu TCVN 7746:2007 hoàn toàn tương đương với EN 13751:2002; TCVN 7746:2007 do Tiểu ban

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

128

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7747:2007 (EN 13708:2002) về thực phẩm - Phát hiện chiếu xạ đối với thực phẩm chứa đường tinh thể bằng phương pháp đo phổ ESR

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7747 : 2007 THỰC PHẨM - PHÁT HIỆN CHIẾU XẠ ĐỐI VỚI THỰC PHẨM CHỨA ĐƯỜNG TINH THỂ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ ESR Foodstuffs - Detection of irradiated food containing crystalline sugar by ESR spectroscopy Lời nói đầu TCVN 7747:2007 hoàn toàn tương đương với EN 13780:2002; TCVN

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

129

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7748:2007 (EN 13783:2002) về thực phẩm - Phát hiện chiếu xạ bằng kỹ thuật lọc huỳnh quang bề mặt trực tiếp/đếm đĩa vi sinh vật hiếu khí (DEFT/APAC) - Phương pháp sàng lọc

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7748 : 2007 THỰC PHẨM – PHÁT HIỆN CHIẾU XẠ BẰNG KỸ THUẬT LỌC HUỲNH QUANG BỀ MẶT TRỰC TIẾP/ ĐẾM ĐĨA VI SINH VẬT HIẾU KHÍ (DEFT/APAC) – PHƯƠNG PHÁP SÀNG LỌC Foodstuffs – Detection of irradiated food using direct epifluorescent filter technique/Aerobic plate count (DEFT/APC) – Screening method

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

130

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7749:2007 (EN 13784:2002) về thực phẩm – Phát hiện chiếu xạ bằng phép thử sao chổi AND – Phương pháp sàng lọc

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7749:2007 THỰC PHẨM – PHÁT HIỆN CHIẾU XẠ BẰNG PHÉP THỬ SAO CHỔI ADN – PHƯƠNG PHÁP SÀNG LỌC Foodstuffs – DNA comet assay for the detection of irradiated foodstuffs – Screening method Lời nói đầu TCVN 7749:2007 hoàn toàn tương đương với EN 13784:2002; TCVN 7749:2007 do Tiểu ban kỹ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

131

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7765:2007 (ISO 763:2003) về sản phẩm rau, quả - Xác định tro không tan trong axit clohydric

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7765 : 2007 SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH TRO KHÔNG TAN TRONG AXIT CLOHYDRIC Fruit and vegetable products - Determination of ash insoluble in hydrochloric acid Lời nói đầu TCVN 7765:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 763:2003; TCVN 7765:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

132

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7750:2007 về ván sợi - Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7750 : 2007 VÁN SỢI – THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI Fibreboards – Terminology, definition and classification Lời nói đầu TCVN 7750 : 2007 được xây dựng trên cơ sở EN 316 Woodfibreboards – Definition, classification and symbols. TCVN 7751 : 2007 được xây dựng trên cơ sở EN

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

133

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7766:2007 (ISO 6633:1984) về rau, quả và sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng chì - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7766 : 2007 RAU, QUẢ VÀ SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ KHÔNG NGỌN LỬA Fruits, vegetables and derived products - Determination of lead content - Flameless atomic absorption spectrometric method Lời nói đầu TCVN 7766:2007 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

134

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7751:2007 về ván dăm - Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7751 : 2007 VÁN DĂM – THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI Particleboards – Terminology, definition and classification 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định thuật ngữ, định nghĩa và phân loại ván dăm sử dụng chất kết dính hữu cơ. 2. Thuật ngữ và định nghĩa Các thuật ngữ sử

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

135

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7767:2007 (ISO 6635:1984) về rau, quả và sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng nitrat và nitrit - Phương pháp đo phổ hấp thụ phân tử

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7767 : 2007 RAU, QUẢ VÀ SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITRAT VÀ NITRIT - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ Fruits, vegetables and derived products - Determination of nitrite and nitrate content - Molecular absorption spectrometric method Lời nói đầu TCVN 7767:2007 hoàn

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

136

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7752:2007 về ván gỗ dán - Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7752 : 2007 VÁN GỖ DÁN – THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI Plywood – Terminology, definition and classification 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định thuật ngữ, định nghĩa và cách phân loại ván dán có nguồn gốc từ gỗ. 2. Thuật ngữ và định nghĩa Các thuật ngữ sử dụng

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

137

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7753:2007 về ván sợi - Ván MDF

TCVN 7756-8 : 2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử - Phần 8: Xác định độ bền ẩm. TCVN 7756-11 : 2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử - Phần 11: Xác định lực bám giữ đinh vít. TCVN 7756-12 : 2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử - Phần 12: Xác định hàm lượng formadehyt. 3. Cấp chịu tải Theo bảng 1 Bảng 1 – Cấp chịu tải

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

138

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7769:2007 (ISO 17240:2004) về sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng thiếc - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7769:2007 SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THIẾC PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fruit and vegetable products - Determination of tin content Method using flame atomic absorption spectrometry Lời nói đầu TCVN 7769:2007 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

139

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7755:2007 về ván gỗ dán

7756-9:2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử - Phần 9: Xác định chất lượng dán dính của ván gỗ dán. TCVN 7756-12:2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử - Phần 12: Xác định hàm lượng formadehyt. 3. Yêu cầu kỹ thuật 3.1. Khuyết tật bề mặt của ván gỗ dán 3.1.1. Khuyết tật do gỗ nguyên liệu của ván gỗ dán từ gỗ cây lá rộng, qui định ở

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

140

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7770:2007 (ISO 17239:2004) về rau, quả và sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng asen - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử giải phóng hydrua

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7770:2007 RAU, QUẢ VÀ SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ASEN PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ GIẢI PHÓNG HYDRUA Fruits, vegetables and derived products - Determination of arsenic content Method using hydride generation atomic absorption spectrometry Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.234.20