Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 13320 tiêu chuẩn

101

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 10012:2007 về Hệ thống quản lý đo lường - Yêu cầu đối với quá trình đo và thiết bị đo

TCVNISO10012:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO10012:2007,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 10012 : 2007 ISO 10012 : 2003 HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG - YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH ĐO VÀ THIẾT BỊ ĐO Measurement management systems - Requirements for measurement processes and measuring equipement Lời giới thiệu

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

102

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN3937:2007 về Kiểm dịch thực vật - Thuật ngữ và định nghĩa

Guidelines for the export, shipment, import and release of biological control agents and other beneficial organisms. [11] TCVN 7666:2007, Kiểm dịch thực vật – Hệ thống quy định nhập khẩu [12] TCVN 7667:2007, Kiểm dịch thực vật – Hướng dẫn kiểm tra [13] ISPM No 9, FAO, Rome, 1998, Guidelines for pest eradication programmes. [14] TCVN

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

103

Tiêu chuẩn quóc gia TCVN 6968:2007 về Quy phạm thiết bị nâng trên các công trình biển

TCVN6968:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6968:2007,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6968 : 2007 QUY PHẠM THIẾT BỊ NÂNG TRÊN CÁC CÔNG TRÌNH BIỂN Rules for offshore lifting appliances Lời nói đầu TCVN 6968 : 2007 thay thế cho TCVN 6968 : 2001. TCVN 6968 : 2007 do Ban Kỹ thuật TCVN/TC8 "Đóng tàu và Công

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

104

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3731:2007 (ISO 758 : 1976) về Sản phẩm hoá học dạng lỏng sử dụng trong công nghiệp - Xác định khối lượng riêng ở 20 độ C

TCVN3731:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3731:2007,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3731 : 2007 ISO 758 : 1976 SẢN PHẨM HÓA HỌC DẠNG LỎNG SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP - XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG Ở 20 oC Liquid chemical products for industrial use - Determination of density at 20 oC Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

105

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7742:2007(ISO 10083 : 2006) về Hệ thống làm giàu oxy để sử dụng với hệ thống ống dẫn khí y tế

TCVN7742:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7742:2007,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7742 : 2007 ISO 10083 : 2006 HỆ THỐNG LÀM GIÀU OXY ĐỂ SỬ DỤNG VỚI HỆ THỐNG ỐNG DẪN KHÍ Y TẾ Oxygen concentrator supply systems for use with medical gas pipeline systems Lời nói đầu TCVN 7742 : 2007 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

106

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7772:2007 về Xe, máy và thiết bị thi công di động - Phân loại

TCVN7772:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7772:2007,***,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7772 : 2007 XE, MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG DI ĐỘNG - PHÂN LOẠI Moving engineering construction machinery and equipment - Classification Lời nói đầu TCVN 7772 : 2007 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN 22 "Phương tiện

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

107

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4919:2007 (ISO 00687:2004) về Nhiên liệu khoáng rắn - Cốc - Xác định độ ẩm trong mẫu phân tích chung

TCVN4919:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4919:2007,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4919:2007 ISO 687:2004 NHIÊN LIỆU KHOÁNG RẮN - CỐC - XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM TRONG MẪU PHÂN TÍCH CHUNG Solid mineral fuels - Coke - Determination of moisture in general analysis test sample Lời nói

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

108

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3229:2007 (ISO 1974 : 1990) về Giấy - Xác định độ bền xé (phương pháp Elmendorf)

TCVN3229:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3229:2007,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3229:2007 ISO 1974 : 1990 GIẤY – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN XÉ (PHƯƠNG PHÁP ELMENDORF) Paper – Determination of tearing resistance (Elmendorf method) Lời nói đầu TCVN 3229:2007 thay thế TCVN 3229:2000. TCVN 3229:2007 hoàn

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

109

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3649:2007 (ISO 186 : 2002) về Giấy và cáctông - Lấy mẫu để xác định chất lượng trung bình

TCVN3649:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3649:2007,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3649 : 2007 ISO 186 : 2002 GIẤY VÀ CÁCTÔNG - LẤY MẪU ĐỂ XÁC ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRUNG BÌNH Paper and board - Sampling to determine average quality Lời nói đầu TCVN 3649 : 2007 thay thế TCVN 3649 : 2000. TCVN 3649 :

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

110

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6725:2007 (ISO 187 : 1990) về Giấy, cáctông và bột giấy - Môi trường chuẩn để điều hoà và thử nghiệm, quy trình kiểm tra môi trường và điều hoà mẫu

không, trừ khi nó cũng đáp ứng được các yêu cầu của Phụ lục A trong tiêu chuẩn này. 12 Tài liệu tham khảo [6] cho thiết kế và kiểm tra môi trường phép thử được cho ở Phụ lục C. Phụ lục C (tham khảo) Thư mục tài liệu tham khảo [1] TCVN 6726 : 2007 (ISO 535 : 1991), Giấy và cáctông - Xác định độ hút nước - Phương pháp

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

111

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3652:2007 (ISO 534 : 2005) về Giấy và cáctông - Xác định độ dày, tỷ trọng và thể tích riêng

TCVN3652:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3652:2007,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3652 : 2007 ISO 534 : 2005 GIẤY VÀ CÁCTÔNG – XÁC ĐỊNH ĐỘ DÀY, TỶ TRỌNG VÀ THỂ TÍCH RIÊNG Paper and board – Determination of thickness, density and specific volume Lời nói đầu TCVN 3652 : 2007 thay thế TCVN 3652 :

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

112

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2230:2007 (ISO 565 : 1990) về Sàng thử nghiệm - Lưới kim loại đan, tấm kim loại đột lỗ và lưới đột lỗ bằng điện - Kích thước lỗ danh nghĩa

TCVN2230:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2230:2007,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2230 : 2007 ISO 565 : 1990 SÀNG THỬ NGHIỆM – LƯỚI KIM LOẠI ĐAN, TẤM KIM LOẠI ĐỘT LỖ VÀ LƯỚI ĐỘT LỖ BẰNG ĐIỆN – KÍCH THƯỚC LỖ DANH NGHĨA Test sieves – Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet – Nominal

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2015

113

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5225:2007 (ISO 728:1995) về Cốc (kích thước danh nghĩa lớn nhất lớn hơn 20mm) - Phân tích cỡ hạt bằng sàng

TCVN5225:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5225:2007,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5225:2007 ISO 728:1995 CỐC (KÍCH THƯỚC DANH NGHĨA LỚN NHẤT LỚN HƠN 20 MM) – PHÂN TÍCH CỠ HẠT BẰNG SÀNG Coke (nominal top size greater than 20 mm) – Size analysis by sieving) Lời nói đầu TCVN 5225:2007 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

114

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5906:2007 (ISO 1101 : 2004) về Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS) - Dung sai hình học - Dung sai hình dạng, hướng, vị trí và độ đảo

TCVN5906:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5906:2007,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5906 : 2007 ISO 1101 : 2004 ĐẶC TÍNH HÌNH HỌC CỦA SẢN PHẨM (GPS) - DUNG SAI HÌNH HỌC – DUNG SAI HÌNH DẠNG, HƯỚNG, VỊ TRÍ VÀ ĐỘ ĐẢO Geometrical product specifications (GPS) – Geometrical tolerancing – Tolerances of form,

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

115

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7150:2007 (ISO 835:2007) về Dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh - Pipet chia độ

TCVN7150:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7150:2007,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7150:2007 ISO 835:2007 DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM BẰNG THỦY TINH - PIPET CHIA ĐỘ Laboratory glassware - Graduated pipettes Lời nói đầu TCVN 7150:2007 thay thế TCVN 7150-1:2002, TCVN 7150-2:2002, TCVN 7150-3:2002 và

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

116

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6726:2007 (ISO 535 : 1991) về Giấy và cáctông - Xác định độ hút nước - Phương pháp Cobb

TCVN6726:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6726:2007,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6726 : 2007 ISO 535 : 1991 GIẤY VÀ CÁCTÔNG – XÁC ĐỊNH ĐỘ HÚT NƯỚC – PHƯƠNG PHÁP COBB Paper and board – Determination of water absorptiveness – Cobb method Lời nói đầu TCVN 6726 : 2007 thay thế TCVN 6726 : 2000.

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

117

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6727:2007 (ISO 5627 : 1995) về Giấy và cáctông - Xác định độ nhẵn (phương pháp Bekk)

TCVN6727:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6727:2007,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6727 : 2007 ISO 5627 : 1995 GIẤY VÀ CÁC TÔNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ NHẴN (PHƯƠNG PHÁP BEKK) Paper and board - Determination of smoothness (Bekk method) Lời nói đầu TCVN 6727 : 2007 thay thế TCVN 6727 : 2000. TCVN 6727 :

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

118

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7631:2007 (ISO 2758: 2001) về Giấy - Xác định độ chịu bục

TCVN7631:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7631:2007,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7631 : 2007 ISO 2758: 2001 GIẤY - XÁC ĐỊNH ĐỘ CHỊU BỤC Paper - Determination of bursting strength Lời nói đầu TCVN 7631: 2007 thay thế TCVN 3228 - 1: 2000. TCVN 7631: 2007 hoàn toàn tương đương ISO 2758: 2001.

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

119

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7632:2007 (ISO 2759:2001) về Cáctông - Xác định độ chịu bục

TCVN7632:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7632:2007,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7632:2007 ISO 2759:2001 CÁCTÔNG – XÁC ĐỊNH ĐỘ CHỊU BỤC Board – Determination of bursting strength Lời nói đầu TCVN 7632:2007 thay thế TCVN 3228-2:2000. TCVN 7632:2007 hoàn toàn tương đương ISO 2759:2001.

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

120

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7665:2007 (ISO 1460:1992) về Lớp phủ kim loại - Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên vật liệu chứa sắt - Xác định khối lượng lớp mạ trên đơn vị diện tích

TCVN7665:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7665:2007,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7665:2007 ISO 1460:1992 LỚP PHỦ KIM LOẠI – LỚP PHỦ KẼM NHÚNG NÓNG TRÊN VẬT LIỆU CHỨA SẮT – XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG LỚP MẠ TRÊN ĐƠN VỊ DIỆN TÍCH Metallic coatings – Hot dip galvanized coatings on ferrous materials – Gravimetric

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.62.151