Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 12928 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 214.108 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 78.763 CÔNG VĂN
81

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4808:2007 (ISO 4149:2005) về cà phê nhân - Phương pháp kiểm tra ngoại quan, xác định tạp chất lạ và các khuyết tật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4808 : 2007 ISO 4149 : 2005 CÀ PHÊ NHÂN – PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA NGOẠI QUAN, XÁC ĐỊNH TẠP CHẤT LẠ VÀ KHUYẾT TẬT Green coffee – Olfactory and visual examination and determination of foreign matter and defects Lời nói đầu TCVN 4808:2007 thay thế TCVN 4808-89; TCVN 4808:2007

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

82

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5002:2007 (ISO 1838:1993) về dứa tươi - Bảo quản và vận chuyển

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5002 : 2007 DỨA TƯƠI – BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN Fresh pineapples – Storage and transport Lời nói đầu TCVN 5002:2007 thay thế TCVN 5002:1989; TCVN 5002:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 1838:1993; TCVN 5002:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

83

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5005:2007 (ISO 2167:1991) về cải bắp - Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển lạnh

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5005 : 2007 CẢI BẮP – HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN LẠNH Round-headed cabbage – Guide to cold storage and refrigerated transport Lời nói đầu TCVN 5005:2007 thay thế TCVN 5005:1989; TCVN 5005:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 2167:1991; TCVN 5005:2007 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

84

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5007:2007 (ISO 5524:1991) về cà chua - hướng dẫn bảo quản và vận chuyển lạnh

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5007 : 2007 CÀ CHUA - HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN LẠNH Tomatoes - Guide to cold storage and refrigerated transport Lời nói đầu TCVN 5007:2007 thay thế cho TCVN 5007:1989; TCVN 5007:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 5524:1991; TCVN 5007:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

85

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4844:2007 (UN/ECE STANDARD FFV 15) về dưa chuột tươi

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4844 : 2007 DƯA CHUỘT TƯƠI Cucumbers Lời nói đầu TCVN 4844:2007 thay thế TCVN 4844-89; TCVN 4844:2007 hoàn toàn tương đương với UN/ECE STANDARD FFV 15; TCVN 4844:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

86

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6538:2007 (ISO 6668:1999) về cà phê nhân - chuẩn bị mẫu để phân tích cảm quan

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6538 : 2007 CÀ PHÊ NHÂN – CHUẨN BỊ MẪU ĐỂ PHÂN TÍCH CẢM QUAN Green coffee – Preparation of samples for use in sensory analysis Lời nói đầu TCVN 6538:2007 thay thế TCVN 6538:1999; TCVN 6538:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 6668:1999 và bản đính chính kỹ thuật 1:2000; TCVN

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

87

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6928:2007 (ISO 6673 : 2003) về cà phê nhân - Xác định hao hụt khối lượng ở 105oC

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6928 : 2007 ISO 6673 : 2003 CÀ PHÊ NHÂN – XÁC ĐỊNH HAO HỤT KHỐI LƯỢNG Ở 105oC Green coffee – Determination of loss in mass at 105oC Lời nói đầu TCVN 6928:2007 thay thế TCVN 6928:2001; TCVN 6928:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 6673:2003; TCVN 6928:2007 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

88

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6929:2007 (ISO 9116 : 2004) về cà phê nhân - Hướng dẫn phương pháp mô tả yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6929 : 2007 ISO 9116 : 2004 CÀ PHÊ NHÂN – HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP MÔ TẢ YÊU CẦU KỸ THUẬT Green coffee – Guidelines on methods of specification Lời nói đầu TCVN 6929:2007 thay thế TCVN 6929:2001; TCVN 6929:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 9116:2004; TCVN 6929:2007 do Ban

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

89

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6044:2007 về mỡ động vật

£12 £10 £12 3. Phương pháp phân tích và lấy mẫu 3.1. Xác định chất bay hơi ở 105oC Theo TCVN 6120:2007 (ISO 662:1998) Dầu và mỡ động vật và thực vật. Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi hoặc IUPAC 2.601. 3.2. Xác định chất không tan Theo TCVN 6125:2007 (ISO 603:1999) Dầu mỡ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

90

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7032:2007 (ISO 10470 : 2004) về cà phê nhân - Bảng tham chiếu khuyết tật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7032 : 2007 ISO 10470 : 2004 CÀ PHÊ NHÂN – BẢNG THAM CHIẾU KHUYẾT TẬT Green coffee – Defect reference chart Lời nói đầu TCVN 7032:2007 thay thế TCVN 7032:2002; TCVN 7032:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 10470:2004; TCVN 7032:2007 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

91

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7597:2007 (CODEX STAN 210 - 1999, AMD 2003, AMD 2005) về dầu thực vật

tiêu chuẩn này. 5.10. Xác định các chất không xà phòng hóa Theo TCVN 6123:2007 (ISO 3596: 2000); hoặc ISO 18609: 2000; hoặc AOCS Ca 6b-53 (01). 5.11. Xác định chỉ số peoxit (PV) Theo TCVN 6121:2007 (ISO 3960:2001) Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định chỉ số peroxit; hoặc AOCS Cd 8b-90 (03). 5.12. Xác định carotenoid

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

92

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7788:2007 về đồ hộp thực phẩm - Xác định hàm lượng thiếc bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7788 : 2007 ĐỒ HỘP THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THIẾC BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Canned foods - Determination of tin content by atomic absorption spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 7788 : 2007 được xây dựng trên cơ sở AOAC 985.16 Tin in Canned Food, Atomic

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

93

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7856:2007 về dứa đông lạnh - phân hạng

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7856 : 2007 DỨA ĐÔNG LẠNH – PHÂN HẠNG Grades for frozen pineapple Lời nói đầu TCVN 7856:2007 được xây dựng trên cơ sở United States Standards for Grades of Frozen Pineapple; TCVN 7856:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

94

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1873:2007 (CODEX STAN 245:2004, With Amendment 1-2005) về cam tươi

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1873 : 2007 CAM TƯƠI Oranges Lời nói đầu TCVN 1873:2007 thay thế cho TCVN 1873:86; TCVN 1873:2007 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 245:2004, sửa đổi 1-2005; TCVN 1873:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

95

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1871:2007 (CODEX STAN182-1999, sửa đổi 1-2005) về dứa quả tươi

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1871:2007 DỨA QUẢ TƯƠI Pineapples TCVN 1871:2007 thay thế TCVN 1871:1988; TCVN 1871:2007 hoàn toàn tương đương CODEX STAN182-1999 và sửa đổi 1-2005; TCVN 1871:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

96

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5001:2007 (ISO 1673:1991) về hành tây - hướng dẫn bảo quản

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5001:2007 HÀNH TÂY – HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN Onions – Guide to storage Lời nói đầu TCVN 5001:2007 thay thế TCVN 5001:1989; TCVN 5001:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 1673:1991; TCVN 5001:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

97

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1537:2007 (ISO 6869:2000) về thức ăn chăn nuôi - xác định hàm lượng canxi, đồng, sắt, magiê, mangan, kali, natri và kẽm - phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1537 : 2007 THỨC ĂN CHĂN NUÔI – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CANXI, ĐỒNG, SẮT, MAGIÊ, MANGAN, KALI, NATRI VÀ KẼM – PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Animal feeding stuffs – Determination of the contents of calcium, copper, iron, magnesium, manganese, potassium, sodium and zinc – Method using

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

98

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1547:2007 về thức ăn chăn nuôi - thức ăn hỗn hợp cho lợn

hàm lượng lysin tổng số, theo TCVN 5281:2007 (ISO 5510:1984). 4.9. Xác định hàm lượng tro không tan trong axit clohydric, theo ISO 5985:2002/Cor.1:2005. 4.10. Xác định hàm lượng natri clorua, theo TCVN 4806:2007 (ISO 6495:1999). 4.11. Xác định hàm lượng metionin, theo TCVN 5282-90. 4.12. Xác định hàm lượng xystin, sẽ được xây

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

99

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1577:2007 về vải hộp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1577:2007 VẢI HỘP Canned lychee Lời nói đầu TCVN 1577:2007 thay thế TCVN 1577:1994; TCVN 1577:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. VẢI

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

100

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1870:2007 (CODEX STAN 80:1981) về mứt cam, quýt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1870:2007 MỨT CAM, QUÝT Citrus marmalade Lời nói đầu TCVN 1870:2007 thay thế TCVN 1870-76; TCVN 1870:2007 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 80:1981; TCVN 1870:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.247.139