Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 13321 tiêu chuẩn

61

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7572-12:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7572-12:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7572-12:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Phương pháp thử,Xác định độ hao mòn ,Cốt liệu cho bê tông và vữa,Cốt liệu lớn ,TCVN 7572-12:2006 ,Máy Los Angeles,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-12 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 12: XÁC ĐỊNH ĐỘ HAO MÒN KHI VA

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

62

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-12:2005 (ISO 10545-12:1995) về Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định độ bền băng giá do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6415-12:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-12:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ, Xác định độ bền băng giá ,Gạch gốm ốp lát,Phương pháp thử gạch gốm ốp lát ,TCVN 6415-12:2005 ,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6415-12 : 2005 GẠCH GỐM ỐP LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 12: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN BĂNG GIÁ Ceramic floor

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

63

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-12:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 12: xác định cường độ bám dính của vữa đã đóng rắn trên nền do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN3121-12:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3121-12:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 3121-12:2003 ,Vữa xây dựng,Phương pháp thử,Phần 12,Xác định cường độ bám dính ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Vữa đã đóng rắn trên nền ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-12:2003 VỮA XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 12: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ BÁM

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

64

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7303-2-12:2003 (IEC 60601-2-12 : 2001) về Thiết bị điện y tế - Phần 2-12: Yêu cầu riêng về an toàn đối với máy thở - Máy thở chăm sóc đặc biệt

học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

65

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-12:2003 về Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Phần 12: Tầm nhìn từ lầu lái

TCVN6259-12:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6259-12:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6259-12:2003 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP - PHẦN 12: TẦM NHÌN TỪ LẦU LÁI Rules for the classification and construction of sea-going steel ships - Part 12: Navigation bridge visibility

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

66

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 12:2002 về công trình thủy lợi – xây và lát đá - yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN12:2002,Tiêu chuẩn ngành 14TCN12:2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công trình thủy lợi,14TCN 12:2002 ,Công trình thủy lợi xây và lát đá ,Kỹ thuật thi công và nghiệm thu ,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 12:2002 CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - XÂY VÀ LÁT ĐÁ - YÊU CẦU KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU (Ban hành theo

Ban hành: 04/06/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

67

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7787:2007 (ISO 14892 : 2002) về Sữa bột gầy - Xác định hàm lượng vitamin D bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

Determination of vitamin D content using high-performance liquid chromatography Lời nói đầu TCVN 7787 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 14892:2002 TCVN 7787 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. SỮA

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

68

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1454:2007 về chè đen - định nghĩa và các yêu cầu cơ bản

TCVN1454:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1454:2007,***,TCVN 1454:2007,Chè đen,Định nghĩa và các yêu cầu cơ bản,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1454:2007 CHÈ ĐEN - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN                                        Black tea - Definition and basic requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn

Ban hành: 26/12/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

69

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7680:2007 (IEC 60799 : 1998) về phụ kiện điện - Bộ dây nguồn và bộ dây nối liên kết do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7680:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7680:2007,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ dây nối liên kết,Bộ dây nguồn,Phụ kiện điện,TCVN 7680:2007,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7680 : 2007 PHỤ KIỆN ĐIỆN – BỘ DÂY NGUỒN VÀ BỘ DÂY NỐI LIÊN KẾT Electrical accessories – Cord set and interconnection cord sets Lời nói đầu

Ban hành: 28/11/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

70

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-12:2002 về Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp

TCVN6170-12:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6170-12:2002,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6170-12:2002 CÔNG TRÌNH BIỂN CỐ ĐỊNH - KẾT CẤU - PHẦN 12: VẬN CHUYỂN VÀ DỰNG LẮP Fixed offshore platforms - Structures - Part 12: Transport and installation operations Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2017

71

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 104:2007 về đường đô thị - yêu cầu thiết kế do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN104:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN104:2007,Bộ Xây dựng,Đường đô thị,Yêu cầu thiết kế,TCXDVN 104:2007,Bộ Xây dựng,Giao thông TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 104:2007 ĐƯỜNG ĐÔ THỊ YÊU CẦU THIẾT KẾ Hà Nội – 2007 LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 104: 2007 “Đường đô thị- Yêu cầu thiết kế” được

Ban hành: 30/05/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

72

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 392:2007 về cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN392:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN392:2007,Bộ Xây dựng,Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn,TCXDVN 392:2007 ,Yêu cầu kỹ thuật,Bộ Xây dựng,Phương pháp thử,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 392:2007 CỐNG HỘP BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pre-cast

Ban hành: 07/05/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

73

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 394: 2007 về thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN394:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN394:2007,Bộ Xây dựng,Trang thiết bị điện công trình xây dựng,An toàn điện,Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện,TCXDVN 394: 2007,Xây dựng TCXDVN 394: 2007 MỤC LỤC                                                                                                                             Trang

Ban hành: 24/04/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

74

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 390:2007 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - quy phạm thi công và nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN390:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN390:2007,Bộ Xây dựng,TCXDVN390:2007,Kết cấu bê tông,Bê tông cốt thép lắp ghép,Quy phạm thi công và nghiệm thu ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 390:2007 KẾT CẤU  BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP - QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Assembled  Concrete and reinforced

Ban hành: 13/03/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

75

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 389:2007 về sản phẩm bê tông ứng lực trước - yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN389:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN389:2007,Bộ Xây dựng, TCXDVN389:2007,Sản phẩm bê tông ứng lực trước ,Xây dựng   TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 389:2007 SẢN PHẨM BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ NGHIỆM THU Precast prestressed concrete products - technical requirements and acceptance LỜI NÓI

Ban hành: 06/03/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

76

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 383:2007 về vật liệu chịu lửa - vữa Manhêdi do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN383:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN383:2007,Bộ Xây dựng,TCXDVN 383:2007 ,Vật liệu chịu lửa,Bộ Xây dựng,Vữa Manhêdi,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 383:2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA - VỮA MANHÊDI LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 383:2007 "Vật liệu chịu lửa - Manhêdi" do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ

Ban hành: 23/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

77

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 384:2007 về vật liệu chịu lửa – vữa cao Alumin do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN384:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN384:2007,Bộ Xây dựng,TCXDVN 384:2007 ,Vật liệu chịu lửa,Bộ Xây dựng,Vữa cao Alumin,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 384:2007 Xuất bản lần 1 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – VỮA CAO ALUMIN Refractories –High alumina mortars Lời nói đầu TCXDVN 384:2007 "Vật liệu chịu

Ban hành: 23/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

78

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 386:2007 về thử nghiệm khả năng chịu lửa – cửa đi và cửa chắn ngăn cháy do Bộ Xây dựng ban hành

Xem chi tiết về tiêu chí đánh giá sự làm việc bức xạ nhiệt trong tiêu chuẩn EN 1363-2 : 1999. 12. Báo cáo kết quả Trong báo cáo kết quả phải có đầy đủ các mục như nêu trong TCXDVN 342 : 2005, bên cạnh đó phải bổ sung thêm mục sau: a) Nhắc lại rằng thử nghiệm này đã được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn TCXDVN 386: 2007 ; b)

Ban hành: 23/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

79

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 380:2007 về vật liệu chịu lửa – phương pháp xác định khối lượng thể tích vật liệu dạng hạt do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN380:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN380:2007,Bộ Xây dựng,TCXDVN 380:2007 ,Vật liệu chịu lửa,Phương pháp xác định,Khối lượng thể tích vật liệu dạng hạt ,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 380:2007 Xuất bản lần 1 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH VẬT LIỆU DẠNG HẠT

Ban hành: 18/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

80

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 381: 2007 về vật liệu chịu lửa - phương pháp xác định độ bền uốn ở nhiệt độ cao do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN381:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN381:2007,Bộ Xây dựng,TCXDVN 381: 2007 ,Vật liệu chịu lửa,Phương pháp xác định,Độ bền uốn ở nhiệt độ cao,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 381: 2007 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ bền uốn ở nhiệt độ cao Refractories - Test method for Determination

Ban hành: 18/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.74.77