Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 13021 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 215.367 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 78.938 CÔNG VĂN
61

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7303-2-12:2003 (IEC 60601-2-12 : 2001) về Thiết bị điện y tế - Phần 2-12: Yêu cầu riêng về an toàn đối với máy thở - Máy thở chăm sóc đặc biệt

Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ - PHẦN 2-12: YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI MÁY THỞ -

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

62

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 12:2002 về công trình thủy lợi – xây và lát đá - yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 12:2002 CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - XÂY VÀ LÁT ĐÁ - YÊU CẦU KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU (Ban hành theo quyết định số: 44/2002/QĐ-BNN ngày 4 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Qui định chung 1.1. Tiêu chuẩn này qui định về yêu cầu vật liệu đá, vữa,

Ban hành: 04/06/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

63

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-12:2002 về Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6170-12:2002 CÔNG TRÌNH BIỂN CỐ ĐỊNH - KẾT CẤU - PHẦN 12: VẬN CHUYỂN VÀ DỰNG LẮP Fixed offshore platforms - Structures - Part 12: Transport and installation operations Lời nói đầu TCVN 6170-12: 2002 được biên soạn dựa trên cơ sở Qui phạm của NaUy - 1993 Fixed offshore installations

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2017

64

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7787:2007 (ISO 14892 : 2002) về Sữa bột gầy - Xác định hàm lượng vitamin D bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

14892:2002 TCVN 7787 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. SỮA BỘT GẦY - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMIN D BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Dried skimmed milk - Determination of vitamin D content using

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

65

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1454:2007 về chè đen - định nghĩa và các yêu cầu cơ bản

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1454:2007 CHÈ ĐEN - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN                                        Black tea - Definition and basic requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các bộ phận của loài thực vật đã được định danh thích hợp cho việc sản xuất chè đen để dùng làm đồ uống

Ban hành: 26/12/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

66

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7680:2007 (IEC 60799 : 1998) về phụ kiện điện - Bộ dây nguồn và bộ dây nối liên kết do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7680 : 2007 PHỤ KIỆN ĐIỆN – BỘ DÂY NGUỒN VÀ BỘ DÂY NỐI LIÊN KẾT Electrical accessories – Cord set and interconnection cord sets Lời nói đầu TCVN 7680 : 2007 hoàn toàn tương đương với Tiêu chuẩn IEC 60799 : 1998 TCVN 7680 : 2007 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E4/SC1 Dây

Ban hành: 28/11/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

67

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6611-12:2000 (IEC 326-12 : 1992) về Tấm mạch in - Phần 12 - Quy định kỹ thuật đối với panen mạch in chế tạo hàng loạt (tấm mạch in nhiều lớp bán thành phẩm)

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6611-12 : 2000 TẤM MẠCH IN PHẦN 12: QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI PANEN CHẾ TẠO HÀNG LOẠT (TẤM MẠCH IN NHIỀU LỚP BÁN THÀNH PHẨM) Printed boards Part 12: Specification for mass lamination panels (semi-manufactured multilayer printed boards) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

68

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-12:2003/SĐ 2:2005 về Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Phần 12: Tầm nhìn từ lầu lái

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6259-12:2003/SĐ 2:2005 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP - PHẦN 12: TẦM NHÌN TỪ LẦU LÁI Rules for the classification and construction of sea-going steel ships - Part 12: Navigation bridge visibility CHƯƠNG 1  QUI ĐỊNH CHUNG Mục 1.1.1 được sửa đổi như sau: 1.1  Qui

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

69

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 104:2007 về đường đô thị - yêu cầu thiết kế do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 104:2007 ĐƯỜNG ĐÔ THỊ YÊU CẦU THIẾT KẾ Hà Nội – 2007 LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 104: 2007 “Đường đô thị- Yêu cầu thiết kế” được biên soạn để thay thế TCXD 104: 1983 “ Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố. đường, quảng trường đô thị” .  TCXDVN 104:

Ban hành: 30/05/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

70

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 392:2007 về cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử do Bộ Xây dựng ban hành

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 392:2007 CỐNG HỘP BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pre-cast Reinforced-Concrete Box Converts Technical Requirements and Testing Methods HÀ NỘI, 2007 LỜI NÓI ĐẦU Tiêu chuẩn TCXDVN 392 – 2007: “Cống hộp bê

Ban hành: 07/05/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

71

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 394: 2007 về thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN 394: 2007 MỤC LỤC                                                                                                                             Trang Lời mở đầu ................................................................... ........... ............................... 3 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Ban hành: 24/04/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

72

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 390:2007 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - quy phạm thi công và nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 390:2007 KẾT CẤU  BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP - QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Assembled  Concrete and reinforced Precast Concrete Structures  - Code of Practice for Erection, Check and Acceptance LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 390:2007 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt

Ban hành: 13/03/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

73

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 389:2007 về sản phẩm bê tông ứng lực trước - yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành

  TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 389:2007 SẢN PHẨM BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ NGHIỆM THU Precast prestressed concrete products - technical requirements and acceptance LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 389:2007 do Hội công nghiệp bê tông Việt Nam (VCA) biên soạn. Vụ khoa học công nghệ trình

Ban hành: 06/03/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

74

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 383:2007 về vật liệu chịu lửa - vữa Manhêdi do Bộ Xây dựng ban hành

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 383:2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA - VỮA MANHÊDI LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 383:2007 "Vật liệu chịu lửa - Manhêdi" do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Xây dựng đề nghị và Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số..06..ngày 23   tháng  01   năm 2007

Ban hành: 23/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

75

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 384:2007 về vật liệu chịu lửa – vữa cao Alumin do Bộ Xây dựng ban hành

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 384:2007 Xuất bản lần 1 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – VỮA CAO ALUMIN Refractories –High alumina mortars Lời nói đầu TCXDVN 384:2007 "Vật liệu chịu lửa - Vữa cao alumin" do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Xây dựng đề nghị và Bộ Xây

Ban hành: 23/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

76

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 386:2007 về thử nghiệm khả năng chịu lửa – cửa đi và cửa chắn ngăn cháy do Bộ Xây dựng ban hành

Xem chi tiết về tiêu chí đánh giá sự làm việc bức xạ nhiệt trong tiêu chuẩn EN 1363-2 : 1999. 12. Báo cáo kết quả Trong báo cáo kết quả phải có đầy đủ các mục như nêu trong TCXDVN 342 : 2005, bên cạnh đó phải bổ sung thêm mục sau: a) Nhắc lại rằng thử nghiệm này đã được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn TCXDVN 386: 2007 ; b)

Ban hành: 23/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

77

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 380:2007 về vật liệu chịu lửa – phương pháp xác định khối lượng thể tích vật liệu dạng hạt do Bộ Xây dựng ban hành

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 380:2007 Xuất bản lần 1 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH VẬT LIỆU DẠNG HẠT REFRACTORIES –TEST METHOD FOR DETERMINATION OF BULK DENSITY OF GRANULAR MATERIALS Lời nói đầu TCXDVN 380:2007 "Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định khối

Ban hành: 18/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

78

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 381: 2007 về vật liệu chịu lửa - phương pháp xác định độ bền uốn ở nhiệt độ cao do Bộ Xây dựng ban hành

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 381: 2007 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ bền uốn ở nhiệt độ cao Refractories - Test method for Determination of modulus of rupture at elevated temperatures Lời nói đầu TCXDVN 381: 2007 "Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ bền uốn ở nhiệt độ cao" do

Ban hành: 18/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

79

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1773-12:1999 (ISO 2288 : 1989) về máy kéo và máy nông nghiệp - phương pháp thử động cơ (trên băng thử) - phần 12: công suất có ích do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1773-12:1999 ISO 2288 : 1989 MÁY KÉO VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘNG CƠ (THỬ TRÊN BĂNG) - PHẦN 12: CÔNG SUẤT CÓ ÍCH Agricultural tractors and machines – Engine test procedures (bench test) - Part 12: Net power Soát xét lần 3 TCVN 1773-12 : 1999 phù hợp với ISO 2288: 1989.

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

80

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7702:2007 (ISO 1127:1992) về ống thép không gỉ - Kích thước, dung sai và khối lượng quy ước trên đơn vị chiều dài

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7702:2007 ISO 1127:1992 ỐNG THÉP KHÔNG GỈ - KÍCH THƯỚC, DUNG SAI VÀ KHỐI LƯỢNG QUY ƯỚC TRÊN ĐƠN VỊ CHIỀU DÀI Stainless steel tubes - Dimension, tolerances and conventional masses per unit length Lời nói đầu TCVN 7702:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 1127:1992. Tiêu

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132