Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 13450 tiêu chuẩn

41

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12:2011/BGTVT về sai số cho phép và làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe cơ giới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN12:2011/BGTVT,Quy chuẩn QCVN12:2011,Bộ Giao thông vận tải,Sai số cho phép,Kích thước khối lượng,Làm tròn số ,Xe cơ giới,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 12:2011/BGTVT VỀ SAI SỐ CHO PHÉP VÀ LÀM TRÒN SỐ ĐỐI VỚI KÍCH THƯỚC, KHỐI LƯỢNG CỦA XE CƠ GIỚI National technical regulation on permitted tolerance

Ban hành: 17/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

42

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12:2011/BTC về dự trữ nhà nước đối với kim loại do Bộ Tài chính ban hành

QCVN12:2011/BTC,Quy chuẩn QCVN12:2011,Bộ Tài chính,QCVN 12:2011/BTC,Dự trữ nhà nước đối với kim loại ,Bộ Tài chính QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 12:2011/BTC VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KIM LOẠI National technical regulation on state reserve of metal HÀ NỘI - 2011

Ban hành: 07/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

43

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-2:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

QCVN12-2:2011/BYT,Quy chuẩn QCVN12-2:2011,Bộ Y tế,QCVN 12-2:2011/BYT ,Vệ sinh an toàn đối với bao bì,Dụng cụ bằng cao su ,Tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm ,Bộ Y tế,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 12-2:2011/BYT VỀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG CAO SU TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM

Ban hành: 30/08/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

44

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-3:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

QCVN12-3:2011/BYT,Quy chuẩn QCVN12-3:2011,Bộ Y tế,QCVN 12-3:2011/BYT,Vệ sinh an toàn đối với bao bì,Dụng cụ bằng kim loại ,Tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm ,Bộ Y tế,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 12-3 : 2011/BYT VỀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG KIM LOẠI TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI

Ban hành: 30/08/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

45

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

QCVN12-1:2011/BYT,Quy chuẩn QCVN12-1:2011,Bộ Y tế,QCVN 12-1:2011/BYT ,An toàn vệ sinh đối với bao bì ,Dụng cụ bằng nhựa tổng hợp ,Tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm ,Bộ Y tế,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 12-1:2011/BYT VỀ AN TOÀN VỆ SINH ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG NHỰA TỔNG HỢP TIẾP XÚC TRỰC

Ban hành: 30/08/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

46

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8400-12:2011 về bệnh động vật - quy trình chẩn đoán - phần 12: bệnh bạch lị và thương hàn ở gà do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TCVN8400-12:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-12:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,TCVN 8400-12:2011,Bệnh động vật ,Quy trình chẩn đoán ,Bệnh bạch lị và thương hàn ở gà,Nông nghiệp TCVN 8400-12:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 12: BỆNH BẠCH LỊ VÀ THƯƠNG HÀN Ở GÀ Animal disease - Diagnostic procedure

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

47

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8785-12:2011 về Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – Phần 12: Xác định độ tạo phấn

of chalking Lời nói đầu TCVN 8785-12:2011 được chuyển đổi từ 22TCN 300-02 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8785-12:2011 do Viện

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

48

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8817-12:2011 về Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 12: Nhận biết nhũ tương nhựa đường axit phân tách chậm

Cationic Emulsified Asphalt - Test Method - Part 12: Test Method for Indentification of Slow - Setting Cationic Emulsfied Asphalt Lời nói đầu TCVN 8817-12:2011 được chuyển đổi từ 22 TCN 354:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2008 của

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

49

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8860-12:2011 về Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa

: Determination of Remaining Stability Lời nói đầu TCVN 8860-12 : 2011 được chuyển đổi từ 22 TCN 62-84 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

50

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-12:2010/BYT về phụ gia thực phẩm - chất bảo quản do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

QCVN4-12:2010/BYT,Quy chuẩn QCVN4-12:2010,Bộ Y tế,Phụ gia thực phẩm,QCVN 4-12:2010/BYT ,Chất bảo quản ,Bộ Y tế,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 4-12:2010/BYT VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT BẢO QUẢN National technical regulation on Food Additive - Stabilizer

Ban hành: 22/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

51

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12:2010/BTTTT về máy di động GSM (Pha 2 và 2+) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN12:2010/BTTTT,Quy chuẩn QCVN12:2010,Bộ Thông tin và Truyền thông,Máy di động GSM,QCVN 12:2010/BTTTT,Pha 2 và 2+,Bộ Thông tin và Truyền thông ,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 12:2010/BTTTT VỀ MÁY DI ĐỘNG GSM (PHA 2 VÀ 2+) National technical regulation on GSM mobile stations (Phase 2 and 2+) Lời

Ban hành: 30/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

52

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7870-12:2010 (ISO 80000-12:2009) về Đại lượng và đơn vị - Phần 12: Vật lý chất rắn

tích. 12-14 (13-14) thông số Grüneisen g, (T) g = aV/(kTcV r) trong đó aV là hệ số dãn nở khối [TCVN 7870-5 (ISO 80000-5:2007), mục 5-3.2], KT là hệ số nén đẳng nhiệt [TCVN 7870-5 [TCVN 7870-5 (ISO 80000-5:2007), mục 5-5.1], cV  là nhiệt dung riêng đẳng tích [TCVN 7870-5

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

53

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-12:2009/BNNPTNT về thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn (lợn sinh sản, lợn thịt). 1.2. Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên lãnh thổ Việt Nam. 1.3. Tài liệu viện dẫn TCVN 4325: 2007 (ISO 06497:2002). Thức ăn chăn

Ban hành: 25/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

54

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-12:2009/BNNPTNT về cảng cá - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 “Quy định về hoạt động chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”. 3.1.2. Tổ chức chứng nhận sự phù hợp được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 về “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật” và được Bộ Nông

Ban hành: 31/07/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

55

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-30:2007 (IEC 60068-2-30:2005) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-30: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Db: Nóng ẩm, chu kỳ (chu kỳ 12h+12h)

TCVN7699-2-30:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-30:2007,***,Thử nghiệm Db,Thử nghiệm môi trường,TCVN 7699-2-30:2007,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-30 : 2007 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-30: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Db: NÓNG ẨM, CHU KỲ (CHU KỲ 12h + 12h) Environmental testing - Part

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

56

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5465-12:2009 (ISO 1833-12:2006) về Vật liệu dệt - Phân tích định lượng hóa học - Phần 12: Hỗn hợp xơ acrylic, xơ modacrylic, xơ clo, xơ elastan và một số xơ khác (phương pháp sử dụng dimetylformamit)

TCVN5465-12:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5465-12:2009,***,Hỗn hợp xơ acrylic xơ modacrylic,Xơ clo xơ elastan và một số xơ khác ,Vật liệu dệt,Phân tích định lượng hóa học,TCVN 5465-12:2009 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5465-12:2009 ISO 1833-12:2006 VẬT LIỆU DỆT - PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC - PHẦN 12: HỖN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

57

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8048-12:2009 (ISO 3350:1975)về Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 12: Xác định độ cứng tĩnh

TCVN8048-12:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8048-12:2009,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8048-12 : 2009 GỖ - PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ - PHẦN 12: XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG TĨNH Wood - Physical and mechanical methods of test - Part 12: Determination of static hardness 1. Phạm vi áp dụng Tiêu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

58

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12:2008/BTNMT về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN12:2008/BTNMT,Quy chuẩn QCVN12:2008,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Nước thải công nghiệp,QCVN 12:2008/BTNMT ,Giấy và bột giấy ,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 12:2008/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY   National technical regulation on the effluent

Ban hành: 31/12/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

59

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8943:2011 (ISO 16702:2007) về Chất lượng không khí vùng làm việc - Xác định các nhóm izoxyanat hữu cơ tổng số trong không khí bằng 1-(2-metoxyphenyl) piperazin và sắc ký lỏng

TCVN8943:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8943:2011,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8943:2011 ISO 16702:2007 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC - XÁC ĐỊNH CÁC NHÓM IZOXYANAT HỮU CƠ TỔNG SỐ TRONG KHÔNG KHÍ BẰNG 1-(2-METOXYPHENYL)PIPERAZIN VÀ SẮC KÝ LỎNG Workplace air quality - Determination of total

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2014

60

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-12:2006 (IEC 60335-2-12:2005) về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với tấm gia nhiệt và các thiết bị tương tự do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5699-2-12:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-12:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Yêu cầu cụ thể ,Tấm gia nhiệt,An toàn thiết bị điện gia dụng ,Thiết bị điện gia dụng,Thiết bị điện tương tự,TCVN 5699-2-12:2006,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5699-2-12:2006 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN -

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100