Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 13322 tiêu chuẩn

21

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12:2015/BTTTT về thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM

QCVN12:2015/BTTTT,Quy chuẩn QCVN12:2015,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử,Công nghệ- Thực phẩm QCVN 12: 2015/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM National technical regulation on GSM mobile station MỤC LỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối

Ban hành: 17/08/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2015

22

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6627-12:2011 (IEC 60034-12:2007) về Máy điện quay - Phần 12: Đặc tính khởi động của động cơ cảm ứng lồng sóc ba pha một tốc độ

TCVN6627-12:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6627-12:2011,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6627-12:2011 IEC 60034-12:2007 MÁY ĐIỆN QUAY - PHẦN 12: ĐẶC TÍNH KHỞI ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ CẢM ỨNG LỒNG SÓC BA PHA MỘT TỐC ĐỘ Rotating electrical machines - Part 12: Starting performance of single-speed three-phase cage

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

23

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-MT:2015/BTNMT về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

QCVN12-MT:2015/BTNMT,Quy chuẩn QCVN12-MT:2015,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường QCVN 12-MT : 2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY National technical regulation on the effluent of pulp and paper mills Lời nói đầu QCVN 12-MT:2015/BTNMT do Tổ soạn thảo quy

Ban hành: 31/03/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2015

24

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7318-12:2015 (ISO 9241-12:1998) về Ecgônômi - Yêu cầu ecgônômi đối với công việc văn phòng có sử dụng thiết bị hiển thị đầu cuối (VDT) - Phần 12: Trình bày thông tin

TCVN7318-12:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7318-12:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7318-12:2015 ISO 9241-12:1998 ECGÔNÔMI - YÊU CẦU ECGÔNÔMI ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC VĂN PHÒNG CÓ SỬ DỤNG THIẾT BỊ HIỂN THỊ ĐẦU CUỐI (VDT) - PHẦN 12: TRÌNH BÀY THÔNG TIN Ergonomic requirements for office work with visual

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

25

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10041-12:2015 (ISO 9073-12:2002) về Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 12: Độ thấm hút yêu cầu

of water penetration (spray impact). - ISO 9073-18:2007, Textiles - Test methods for nonwovens - Part 18: Determination of breaking strength and elongation of nonwoven materials using the grab tensile test. VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP THỬ CHO VẢI KHÔNG DỆT - PHẦN 12: ĐỘ THẤM HÚT YÊU CẦU Textiles - Test methods for nonwovens -

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

26

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11167-12:2015 (ISO/IEC 7861-12:2005) về Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp - Phần 12: Thẻ tiếp xúc - Thủ tục vận hành và giao diện UBS

interface and operating procedures Lời nói đầu TCVN 11167-12:2015 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 7816-12:2005 và ISO/IEC 7816-12:2005/Cor.1:2007. TCVN 11167-12:2015 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/JTC 1/SC 17 “Thẻ nhận dạng” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

27

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-12:2015 (ISO 7240-12:2014) về Hệ thống báo cháy - Phần 12: Đầu báo cháy khói kiểu đường truyền sử dụng chùm tia chiếu quang học

TCVN7568-12:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7568-12:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-12:2015 ISO 7240-12:2014 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 12: ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI KIỂU ĐƯỜNG TRUYỀN SỬ DỤNG CHÙM TIA CHIẾU QUANG HỌC Fire detection and alarm systems - Part 12: Line type smoke detectors using a

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

28

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8094-12:2015 (IEC 60974-12:2011) về Thiết bị hàn hồ quang - Phần 12: Thiết bị ghép nối cáp hàn

TCVN8094-12:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8094-12:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8094-12:2015 IEC 60974-12:2011 THIẾT BỊ HÀN HỒ QUANG - PHẦN 12: THIẾT BỊ GHÉP NỐI CÁP HÀN Arc welding equipment - Part 12: Coupling devices for welding cables Lời nói đầu TCVN 8094-12:2015 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

29

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8710-12:2015 về Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 12: Bệnh vi bào tử do Enterocytozoon Hepatopenaei ở tôm

TCVN8710-12:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8710-12:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8710-12:2015 BỆNH THỦY SẢN - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 12: BỆNH VI BÀO TỬ DO ENTEROCYTOZOON HEPATOPENAEI Ở TÔM Aquatic animal disease - Diagnostic procedure - Part 12: Microsporida diseases by enterocytozoon hepatopenaei

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

30

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12:2014/BXD về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

QCVN12:2014/BXD,Quy chuẩn QCVN12:2014,Bộ Xây dựng,Xây dựng QCVN 12:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN CỦA NHÀ Ở VÀ NHÀ CÔNG CỘNG National Technical Regulation on Electrical Installations of Dwelling and Public Buildings MỤC LỤC 1 Quy định chung

Ban hành: 29/12/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2015

31

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-12:2014 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 12: Vắc xin nhược độc, đông khô phòng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRS)

TCVN8685-12:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8685-12:2014,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8685-12:2014 QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN - PHẦN 12: VẮC XIN NHƯỢC ĐỘC, ĐÔNG KHÔ PHÒNG HỘI CHỨNG RỐI LOẠN HÔ HẤP VÀ SINH SẢN Ở LỢN (PRRS) Vaccine testing procedure - Part 12: Porcine reproductive and respiratory syndrome

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

32

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 12:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN12:2013/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN12:2013,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Xây dựng QCVN 12: 2013/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI SÀN THAO TÁC TREO National technical regulation on safe work of suspended access equipment Lời nói đầu QCVN 12: 2013/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật

Ban hành: 30/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

33

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4538:2007 (ISO 105-X12: 2001) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần X12: Độ bền màu với ma sát

Phương pháp xác định độ bền màu. ISO 105-X12: 2001 Phần X12: Độ bền màu với ma sát. Xuất bản lần 4 ● TCVN 5468 : 2007 Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu.

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

34

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9637-12:2013 (ISO 1388-12:1981) về Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định thời gian oxy hóa bằng permanganat

TCVN9637-12:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9637-12:2013,***,Ethanol sử dụng trong công nghiệp ,Xác định thời gian oxy hóa ,Phương pháp thử,TCVN 9637-12:2013 ,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9637-12:2013 ISO 1388-12:1981 ETHANOL SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 12: XÁC ĐỊNH THỜI GIAN OXY HÓA

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

35

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722-2-12:2013 (IEC 60598-2-12 : 2006) về Đèn điện - Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể - Đèn ngủ cắm vào ổ cắm nguồn lưới

TCVN7722-2-12:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7722-2-12:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-12 : 2013 IEC 60598-2-12 : 2006 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-12: YÊU CẦU CỤ THỂ - ĐÈN NGỦ CẮM VÀO Ổ CẮM NGUỒN LƯỚI Luminaires – Part 2-12: Particular requirements – Mains socket-outlet mounted nightlights Lời

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2014

36

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9729-12:2013 (ISO 8528-12:1997) về Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông – Phần 12: Cung cấp thiết bị nguồn điện khẩn cấp cho các thiết bị an toàn

TCVN9729-12:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9729-12:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9729-12:2013 ISO 8528-12:1997 TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU DẪN ĐỘNG BỞI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG – PHẦN 12: CUNG CẤP NGUỒN ĐIỆN KHẨN CẤP CHO CÁC THIẾT BỊ AN TOÀN Reciprocating internal combustion engine driven

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

37

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-6-12:2013 (ISO/IEC 29341-6-12:2008) về Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 6-12: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Dịch vụ tốc gió quạt

TCVN10176-6-12:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10176-6-12:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10176-6-12:2013 ISO/IEC 29341-6-12:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP – PHẦN 6-12: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ SƯỞI, THIẾT BỊ THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ – DỊCH VỤ TỐC ĐỘ QUẠT Information

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

38

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7576-12:2013 (ISO 4548-12:2000) về Phương pháp thử bộ lọc dầu bôi trơn toàn dòng cho động cơ đốt trong – Phần 12: Hiệu quả lọc bằng phương pháp đếm hạt và khả nằng lọc hạt thử

TCVN7576-12:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7576-12:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7576-12:2013 ISO 4548-12:2000 PHƯƠNG PHÁP THỬ BỘ LỌC DẦU BÔI TRƠN TOÀN DÒNG CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG - PHẦN 12: HIỆU QUẢ LỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẾM HẠT VÀ KHẢ NĂNG LỌC HẠT THỬ Methods of test for full-flow lubricating oil

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

39

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7996-2-12:2009 (IEC 60745-2-12:2008) về Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông

TCVN7996-2-12:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7996-2-12:2009,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-2-12:2009 IEC 60745-2-12:2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ - AN TOÀN - PHẦN 2-12: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY ĐẦM RUNG BÊ TÔNG Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-12

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

40

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6305-12:2013 (ISO 6182-12:2010) về Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 12 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 6305 (ISO 6182) Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự động bao gồm 12 phần sau: - TCVN 6305-1:2007 (ISO 6182-1:2004) - Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với spinkler - TCVN 6305-2:2007 (ISO 6182-2:2005) - Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.21.204