Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 13450 tiêu chuẩn

201

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5462:2007 (ISO 2076 : 1999) về Vật liệu dệt - Xơ nhân tạo - Tên gọi theo nhóm bản chất

TCVN5462:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5462:2007,***,Xơ nhân tạo ,Tên gọi theo nhóm bản chất,Vật liệu dệt ,TCVN 5462:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5462 : 2007 ISO 2076 : 1999 VẬT LIỆU DỆT - XƠ NHÂN TẠO - TÊN GỌI THEO NHÓM BẢN CHẤT Textiles - Man-made fibres - Generic names Lời nói đầu TCVN 5462

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

202

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5071:2007 (ISO 5084 : 1996) về Vật liệu dệt - Xác định độ dày của vật liệu và sản phẩm dệt

TCVN5071:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5071:2007,***,Xác định độ dày của vật liệu,Sản phẩm dệt,TCVN 5071:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5071: 2007 ISO 5084 : 1996 VẬT LIỆU DỆT – XÁC ĐỊNH ĐỘ DÀY CỦA VẬT LIỆU DỆT VÀ SẢN PHẨM DỆT Textile – Determination of thickness of textiles and textile products

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

203

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7805:2007 (ISO 762:2003) về sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng tạp chất khoáng

TCVN7805:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7805:2007,***,Sản phẩm rau quả,TCVN 7805:2007 ,Hàm lượng tạp chất khoáng,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7805:2007 SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TẠP CHẤT KHOÁNG Fruit and vegetable products – Determination of mineral impurites content Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

204

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1870:2007 (CODEX STAN 80:1981) về mứt cam, quýt

TCVN1870:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1870:2007,***,Mứt cam,Mứt cam quýt,TCVN 1870:2007,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1870:2007 MỨT CAM, QUÝT Citrus marmalade Lời nói đầu TCVN 1870:2007 thay thế TCVN 1870-76; TCVN 1870:2007 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 80:1981; TCVN 1870:2007

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

205

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1578:2007 (CODEX STAN 68-1981) về cam quýt hộp

TCVN1578:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1578:2007,***,Cam quýt hộp,TCVN 1578:2007,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1578:2007 CAM QUÝT HỘP Canned mandarin oranges Lời nói đầu TCVN 1578:2007 thay thế TCVN 1578:1994; TCVN 1578:2007 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 68-1981; TCVN

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

206

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7770:2007 (ISO 17239:2004) về rau, quả và sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng asen - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử giải phóng hydrua

TCVN7770:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7770:2007,***,Rau quả và sản phẩm rau quả ,TCVN 7770:2007 ,Xác định hàm lượng asen,Phương pháp đo phổ ,Hấp thụ nguyên tử giải phóng hydrua,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7770:2007 RAU, QUẢ VÀ SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ASEN PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

207

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7765:2007 (ISO 763:2003) về sản phẩm rau, quả - Xác định tro không tan trong axit clohydric

TCVN7765:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7765:2007,***, TCVN 7765:2007 ,Sản phẩm rau quả,Tro không tan trong axit clohydric ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7765 : 2007 SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH TRO KHÔNG TAN TRONG AXIT CLOHYDRIC Fruit and vegetable products - Determination of ash insoluble in hydrochloric

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

208

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7766:2007 (ISO 6633:1984) về rau, quả và sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng chì - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa

TCVN7766:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7766:2007,***,TCVN 7766:2007 ,Rau quả và sản phẩm rau quả ,Xác định hàm lượng chì,Hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa,Phương pháp đo,Phổ hấp thụ nguyên tử ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7766 : 2007 RAU, QUẢ VÀ SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

209

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4866:2007 (ISO 2781 : 1988) về Cao su, lưu hoá - Xác định khối lượng riêng

TCVN4866:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4866:2007,***, Cao su lưu hoá ,Xác định khối lượng riêng,TCVN 4866:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4866 : 2007 ISO 2781 : 1988 CAO SU, LƯU HÓA – XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG Rubber, vulcanized – Determination of density Lời nói đầu TCVN 4866 : 2007 thay thề TCVN

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

210

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4885:2007 (ISO 2169:1981) về rau quả - Điều kiện vật lý trong kho lạnh - Định nghĩa và phép đo

TCVN4885:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4885:2007,***, TCVN 4885:2007 ,Rau quả,Điều kiện vật lý trong kho lạnh,Định nghĩa và phép đo ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4885 : 2007 RAU QUẢ - ĐIỀU KIỆN VẬT LÝ TRONG KHO LẠNH – ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÉP ĐO Fruits and vegetables – Physical conditions in cold stores –

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

211

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5483:2007 (ISO 750:1998) về sản phẩm rau, quả - xác định độ axit chuẩn độ được

TCVN5483:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5483:2007,***,Xác định độ axit chuẩn độ,Sản phẩm rau quả,TCVN 5483:2007,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5483 - 2007 SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT CHUẨN ĐỘ ĐƯỢC Fruit and vegetable products – Determination of titratable acidity Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

212

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7723:2007 (ISO 14403 : 2002) về Chất lượng nước - Xác định cyanua tổng số và cyanua tự do bằng phân tích dòng chảy liên tục

TCVN7723:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7723:2007,***,Xác định cyanua tổng số ,Xác định cyanua tự do ,Chất lượng nước,TCVN 7723:2007,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7723 : 2007 ISO 14403 : 2002 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH CYANUA TỔNG SỐ VÀ CYANUA TỰ DO BẰNG PHÂN TÍCH DÒNG CHẢY LIÊN TỤC Water quality

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

213

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7654:2007 (ISO 20347 : 2004) về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Giày ủng lao động chuyên dụng

Khi thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.12, lót phải không có lỗ thủng nào trước khi đạt các số chu kỳ sau: - khô: 25 600 chu kỳ; - ướt: 12 800 chu kỳ; 5.5.3 Độ thấm hơi nước và hệ số hơi nước Khi thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.6 và TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.8, độ thấm hơi

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

214

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7744:2007 về Gạch terrazzo

TCVN7744:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7744:2007,***,Gạch terrazzo,TCVN 7744:2007,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7744 : 2007 GẠCH TERRAZZO Terrazzo tiles Lời nói đầu TCVN 7744 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC189 Sản phẩm gốm xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

215

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5979:2007 (ISO 10390 : 2005) về Chất lượng đất - Xác định pH

TCVN5979:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5979:2007,***,Chất lượng đất,Xác định pH,TCVN 5979:2007 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5979 : 2007 ISO 10390 : 2005 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – XÁC ĐỊNH PH Soil quality – Determination of pH Lời nói đầu TCVN 5979 : 2007 thay thế TCVN 5979 : 1995. TCVN 5979

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

216

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6069:2007 về Xi măng pooclăng ít toả nhiệt

TCVN6069:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6069:2007,***,Công nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6069 : 2007 XI MĂNG POÓC LĂNG ÍT TỎA NHIỆT Low heat portland cement Lời nói đầu TCVN 6069 : 2007 thay thế cho TCVN 6069 : 1995. TCVN 6069 : 2007 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng - Vôi hoàn thiện

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

217

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7674:2007 (IEC 60929 : 2006) về Balát điện tử được cấp điện từ nguồn xoay chiều dùng cho bóng đèn huỳnh quang dang ống - Yêu cầu về tính năng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7674:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7674:2007,Bộ Khoa học và Công nghệ,Balát điện tử,Cấp điện từ nguồn xoay chiều,Bóng đèn huỳnh quang dang ống,TCVN 7674:2007 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7674:2007 BALÁT ĐIỆN TỬ ĐƯỢC CẤP ĐIỆN TỪ NGUỒN XOAY CHIỀU DÙNG CHO BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG DẠNG ỐNG - YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

218

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7763:2007 (ISO 22991 : 2004) về Chai chứa khí - Chai thép hàn nạp lại và vận chuyển được dùng cho khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) - Thiết kế và kết cấu

TCVN7763:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7763:2007,***,Chai thép hàn nạp lại được,Khí dầu mỏ hoá lỏng ,Chai chứa khí, Thiết kế và kết cấu,TCVN 7763:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7763 : 2007 ISO 22991 : 2004 CHAI CHỨA KHÍ – CHAI THÉP HÀN NẠP LẠI VÀ VẬN CHUYỂN ĐƯỢC DÙNG CHO KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) – THIẾT KẾ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

219

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7630:2007 (ASTM D 613 - 05) về Nhiên liệu điêzen - Phương pháp xác định trị số xê tan

TCVN7630:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7630:2007,***,Phương pháp xác định trị số xê tan,Nhiên liệu điêzen,TCVN 7630:2007 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7630 : 2007 NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ XÊ TAN Diesel fuel oil - Test method for cetane number Lời nói đầu TCVN 7630 : 2007 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

220

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7716:2007 về Etanol nhiên liệu biến tính dùng để trộn với xăng sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đánh lửa - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN7716:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7716:2007,***,Nhiên liệu động cơ đánh lửa,Yêu cầu kỹ thuật,Etanol nhiên liệu biến tính ,TCVN 7716:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7716:2007 ETANOL NHIÊN LIỆU BIẾN TÍNH DÙNG ĐỂ TRỘN VỚI XĂNG SỬ DỤNG LÀM NHIÊN LIỆU CHO ĐỘNG CƠ ĐÁNH LỬA - YÊU CẦU KỸ THUẬT Denatured fuel

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171