Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 12918 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 213.892 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 78.711 CÔNG VĂN
201

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7734:2007 về Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hoá học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7734 : 2007 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT PHÂN BÓN HÓA HỌC Air quality – Emission standards for chemical fertilizer manufacturing Lời nói đầu TCVN 7734 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 146 “Chất lượng không khí” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

202

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7733:2007 về Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7733 : 2007 CHẤT LƯỢNG NƯỚC- TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CỦA BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN Water quality – Effluent standards for leachate of soil waste landfill sites Lời nói đầu TCVN 7733 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 147 “Chất lượng nước” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

203

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7732:2007 về Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7732 : 2007 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤY Water quality – Effluent standards for pulp and paper mills Lời nói đầu TCVN 7732:2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 147 “Chất lượng nước” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

204

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7727:2007 (ISO 14870 : 2001) về Chất lượng đất - Chiết các nguyên tố vết bằng dung dịch đệm ATPA

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7727 : 2007 ISO 14870 : 2001 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – CHIẾT CÁC NGUYÊN TỐ VẾT BẰNG DUNG DỊCH ĐỆM DTPA Soil quality – Extraction of trace elements by buffered DTPA solution Lời nói đầu TCVN 7727 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 14870 : 2001. TCVN 7727 : 2007 do Tiểu ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

205

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7726:2007 (ISO 10498 : 2004) về Không khí xung quanh - Xác định sunfua dioxit - Phương pháp huỳnh quang cực tím

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7726 : 2007 ISO 10498 : 2004 KHÔNG KHÍ XUNG QUANH – XÁC ĐỊNH SUNFUA DIOXIT – PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG CỰC TÍM Ambient air – Determination of sulfur dioxide – Ultraviolet fluorescence method Lời nói đầu TCVN 7726 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 10498 : 2004. TCVN 7726 :

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

206

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7648:2007 về Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7648:2007 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN Water quality – Effluent discharge standards for aquatic products processing industry Lời nói đầu TCVN 7648:2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 147 “Chất lượng nước” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

207

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7723:2007 (ISO 14403 : 2002) về Chất lượng nước - Xác định cyanua tổng số và cyanua tự do bằng phân tích dòng chảy liên tục

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7723 : 2007 ISO 14403 : 2002 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH CYANUA TỔNG SỐ VÀ CYANUA TỰ DO BẰNG PHÂN TÍCH DÒNG CHẢY LIÊN TỤC Water quality - Determination of total cyanide and free cyanide by continuous flow analysis Lời nói đầu TCVN 7723 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 14403

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

208

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 170: 2007 về kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN : 170: 2007 Soát xét lần 1 KẾT CẤU THÉP GIA CÔNG, LẮP RÁP VÀ NGHIỆM THU YÊU CẦU KỸ THUẬT Steel structures – Fabrication, assembly, check and acceptance –

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

209

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7786:2007 (ISO 14675:2003) về Sữa và sản phẩm sữa - Hướng dẫn mô tả chuẩn về các phép phân tích miễn dịch enzym cạnh tranh - Xác định hàm lượng aflatoxin M1

content Lời nói đầu TCVN 7786:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 14675:2003; TCVN 7786:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Các phương pháp độc quyền như phương pháp ELISA không thể mô tả

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

210

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7785:2007 (ISO 14674:2005) về Sữa và sữa bột - Xác định hàm lượng aflatoxin M1 - Làm sạch bằng sắc ký ái lực miễn dịch và xác định bằng sắc ký lớp mỏng

chromatography Lời nói đầu TCVN 7785:2007 hoàn toàn tương với ISO 14674:2005; TCVN 7785:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. SỮA VÀ SỮA BỘT XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AFLATOXIN M1 - LÀM SẠCH BẰNG SẮC KÝ ÁI LỰC

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

211

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7774:2007 (ISO 5542:1984) về Sữa - Xác định hàm lượng protein - Phương pháp nhuộm đen amido (phương pháp thông thường)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7774:2007 SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PROTEIN - PHƯƠNG PHÁP NHUỘM ĐEN AMIDO (PHƯƠNG PHÁP THÔNG THƯỜNG) Milk - Determination of protein content - Amido black dye-binding method (Routine method) Lời nói đầu TCVN 7774:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 5542:1984; TCVN 7774:2007 do

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

212

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7757:2007 (ASTM D 2709 - 06) về Nhiên liệu chưng cất trung bình - Xác định nước và cặn bằng phương pháp ly tâm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7757 : 2007 ASTM D 2709 - 06 NHIÊN LIỆU CHƯNG CẤT TRUNG BÌNH – XÁC ĐỊNH NƯỚC VÀ CẶN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LY TÂM Middle distillate fuels – Determination of water and sediment by centrifuge Lời nói đầu TCVN 7757 : 2007 được xây dựng trên cơ sở hoàn toàn tương đương với ASTM D 2709 – 06

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

213

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7730:2007 (ISO/TS 9941:2005) về Sữa và sữa cô đặc đóng hộp - Xác định hàm lượng thiếc - Phương pháp đo phổ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7730:2007 ISO/TS 9941:2005 SỮA VÀ SỮA CÔ ĐẶC ĐÓNG HỘP - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THIẾC - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ Milk and canned evaporated milk - Determination of tin content - Spectrometric method Lời nói đầu TCVN 7730:2007 hoàn toàn tương đương với ISO/TS 9941:2005; TCVN 7730:2007

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

214

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7729:2007 (ISO 5537:2004) về Sữa bột - Xác định độ ẩm (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7729:2007 ISO 5537:2004 SỮA BỘT - XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Dried milk - Determination of moisture content (Reference method) Lời nói đầu TCVN 7729:2007 hoàn toàn tương với ISO 5537:2004 TCVN 7729:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

215

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7728:2007 (ISO 5536:2002) về Sản phẩm chất béo sữa - Xác định hàm lượng nước - Phương pháp Karl Fischer

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7728:2007 ISO 5536:2002 SẢN PHẨM CHẤT BÉO SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC - PHƯƠNG PHÁP KARL FISCHER Milk fat products - Determination of water content - Karl Fischer method Lời nói đầu TCVN 7728:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 5536:2002; TCVN 7728:2007 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

216

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7711:2007 về Xi măng pooclăng hỗn hợp bền sulfat

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7711 : 2007 XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP BỀN SULFAT Sulfate resistance blended portland cement Lời nói đầu TCVN 7711 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

217

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7615:2007 (ISO/TR 10837:1991) về Xác định độ ổn định nhiệt của polyetylen (PE) sử dụng trong ống và phụ tùng dùng để dẫn khí đốt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7615 : 2007 ISO/TR 10837:1991 XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH NHIỆT CỦA POLYETYLEN (PE) SỬ DỤNG TRONG ỐNG VÀ PHỤ TÙNG DÙNG ĐỂ DẪN KHÍ ĐỐT Determination of the thermal stability of polyethylene (PE) for use in gas pipes and fittings Lời nói đầu TCVN 7615: 2007 hoàn toàn tương đương ISO/TR

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

218

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6692:2007 (ISO 13994 :2005, With Technical Corrigendum 1 : 2006) về quần áo bảo vệ - Quần áo chống hoá chất lỏng - Xác định độ chống thấm chất lỏng dưới áp suất của vật liệu làm quần áo bảo vệ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6692 : 2007 ISO 13994 : 2005 WITH TECHNICAL CORRIGENDUM 1 : 2006 QUẦN ÁO BẢO VỆ - QUẦN ÁO CHỐNG HÓA CHẤT LỎNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ CHỐNG THẤM CHẤT LỎNG DƯỚI ÁP SUẤT CỦA VẬT LIỆU LÀM QUẦN ÁO BẢO VỆ Clothing for protection against liquid chemicals - Determination of the resistance

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

219

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6691:2007 (ISO 6530 : 2005) về Quần áo bảo vệ - Quần áo chống hoá chất lỏng - Phương pháp thử độ chống thấm chất lỏng của vật liệu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6691 : 2007 ISO 6530 : 2005 QUẦN ÁO BẢO VỆ - QUẦN ÁO CHỐNG HÓA CHẤT LỎNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘ CHỐNG THẤM CHẤT LỎNG CỦA VẬT LIỆU Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Test method for the resistance of materials to penetration by liquids Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

220

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2099:2007 về Sơn và vecni - Phép thử uốn (trục hình trụ)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2099 : 2007 ISO 1519 : 2002 SƠN VÀ VECNI - PHÉP THỬ UỐN (TRỤC HÌNH TRỤ) Paints and varnishes - Bend test (cylindrical mandrel) Lời nói đầu TCVN 2099 : 2007 thay thế cho TCVN 2099 : 1993. TCVN 2099 : 2007 hoàn toàn tương đương ISO 1519 : 2002. TCVN 2099 : 2007 do Tiểu

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.122.166