Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 13450 tiêu chuẩn

181

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4845:2007 về cà chua tươi

TCVN4845:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4845:2007,***,Cà chua tươi,TCVN 4845:2007,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4845:2007 CÀ CHUA TƯƠI Fresh tomatoes Lời nói đầu TCVN 4845:2007 thay thế TCVN 4845:1989; TCVN 4845:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

182

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5946:2007 về Giấy loại

TCVN5946:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5946:2007,***,Giấy loại,TCVN 5946:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5946 : 2007 GIẤY LOẠI Waste paper Lời nói đầu TCVN 5946 : 2007 thay thế TCVN 5946 : 1995 TCVN 5946 : 2007 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 6 Giấy và sản phẩm giấy biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

183

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3753:2007 (ASTM D 97 - 05a) về Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm đông đặc

TCVN3753:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3753:2007,***,Phương pháp xác định điểm đông đặc,Sản phẩm dầu mỏ,TCVN 3753:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3753 : 2007 ASTM D 97 - 05a SẢN PHẨM DẦU MỎ - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM ĐÔNG ĐẶC Petroleum products - Test method for determination of pour point Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

184

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3180:2007 (ASTM D 4737-04) về Nhiên liệu điêzen - Phương pháp tính toán chỉ số xêtan bằng phương trình bốn biến số

TCVN3180:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3180:2007,***,Nhiên liệu điêzen,Phương pháp tính toán chỉ số xêtan,Phương trình bốn biến số,TCVN 3180:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3180 : 2007 NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN – PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CHỈ SỐ XÊTAN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH BỐN BIẾN SỐ Diesel fuels – Method for calculated

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

185

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3171:2007 (ASTM D 445) về Chất lỏng dầu mỏ trong suốt và không trong suốt - Phương pháp xác định độ nhớt động học (và tính toán độ nhớt động lực)

TCVN3171:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3171:2007,***,Phương pháp xác định độ nhớt động học,Chất lỏng dầu mỏ trong suốt ,Chất lỏng dầu mỏ không trong suốt ,TCVN 3171:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3171 : 2007 CHẤT LỎNG DẦU MỎ TRONG SUỐT VÀ KHÔNG TRONG SUỐT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC (VÀ TÍNH TOÁN ĐỘ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

186

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7085:2007 (ISO 5764:2002) về Sữa - Xác định điểm đóng băng - Phương pháp sử dụng dụng cụ đo nhiệt độ đông lạnh bằng điện trở nhiệt (Phương pháp chuẩn)

Determination of freezing point - Thermistor cryoscope method (Reference method) Lời nói đầu TCVN 7085:2007 thay thế TCVN 7085:2002; TCVN 7085:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 5764:2002/IDF 108:2002; TCVN 7085:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

187

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7086:2007 (ISO 5738:2004) về Sữa và sản phẩm sữa - Xác định hàm lượng đồng - Phương pháp đo quang (Phương pháp chuẩn)

products - Determination of copper content - Photometric method (Reference method) Lời nói đầu TCVN 7086:2007 thay thế TCVN 7086:2002; TCVN 7086:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 5738:2004/IDF 76:2004; TCVN 7086:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

188

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6701: 2007 (ASTM D 2622 - 05) về Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tán xạ tia X

TCVN6701:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6701:2007,***,Phương pháp xác định lưu huỳnh,Sản phẩm dầu mỏ, TCVN 6701: 2007,Phổ huỳnh quang tán xạ tia X,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6701: 2007 SẢN PHẨM DẦU MỎ - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LƯU HUỲNH BẰNG PHỔ HUỲNH QUANG TÁN XẠ TIA X Petroleum products - Test method

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

189

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7062:2007 về Giấy làm vỏ bao xi măng

TCVN7062:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7062:2007,***,Giấy làm vỏ bao xi măng,TCVN 7062:2007,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7062 : 2007 GIẤY LÀM VỎ BAO XI MĂNG Paper for cement sacks Lời nói đầu TCVN 7062 : 2007 thay thế TCVN 7062 : 2002 TCVN 7062 : 2007 do Tiểu ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

190

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6842:2007 (ISO 8967:2005) về Sữa bột và sản phẩm sữa bột - Xác định mật độ khối

Lời nói đầu TCVN 6842:2007 thay thế TCVN 6842:2001; TCVN 6842:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 8967:2005; TCVN 6842:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Các giai đoạn khác nhau trong quá

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

191

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6836:2007 (ISO 8069:2005) về Sữa bột - Xác định hàm lượng axit lactic và lactat

Lời nói đầu TCVN 6836:2007 thay thế TCVN 6836:2001; TCVN 6836:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 8069:2005 /IDF 69:2005; TCVN 6836:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. SỮA BỘT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

192

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6837:2007 (ISO 11868:2007) về Sữa xử lý nhiệt - Xác định hàm lượng lactuloza - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Heat-treated milk - Determination of lactulose content - Method using high-performance liquid chromatography Lời nói đầu TCVN 6837:2007 thay thế TCVN 6837:2001; TCVN 6837:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 11868:2007; TCVN 6837:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

193

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6510:2007 (ISO 1740:2004) về Bơ và sản phẩm chất béo của sữa - Xác định độ axit của chất béo (phương pháp chuẩn)

and butter - Determination fat acidity (Reference method) Lời nói đầu TCVN 6510:2007 thay thế TCVN 6510:1999 TCVN 6510:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 1740:2004; TCVN 6510:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

194

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6317:2007 (ISO 706 : 2004) về Latex cao su - Xác định hàm lượng chất đông kết (chất còn lại trên rây)

TCVN6317:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6317:2007,***,Xác định hàm lượng chất đông kết,Latex cao su ,TCVN 6317:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6317 : 2007 ISO 706 : 2004 LATEX CAO SU - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT ĐÔNG KẾT (CHẤT CÒN LẠI TRÊN RÂY) Rubber latex - Determination of coagulum content (sieve residue)

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

195

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1592:2007 (ISO 23529 : 2004) về Cao su - Quy trình chung để chuẩn bị và ổn định mẫu thử cho các phép thử vật lý

TCVN1592:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1592:2007,***,Chuẩn bị và ổn định mẫu thử,Phép thử vật lý,Cao su,TCVN 1592:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1592 : 2007 ISO 23529 : 2004 CAO SU - QUI TRÌNH CHUNG ĐỂ CHUẨN BỊ VÀ ỔN ĐỊNH MẪU THỬ CHO CÁC PHÉP THỬ VẬT LÝ Rubber - General procedures for preparing

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

196

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7728:2007 (ISO 5536:2002) về Sản phẩm chất béo sữa - Xác định hàm lượng nước - Phương pháp Karl Fischer

Milk fat products - Determination of water content - Karl Fischer method Lời nói đầu TCVN 7728:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 5536:2002; TCVN 7728:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

197

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7774:2007 (ISO 5542:1984) về Sữa - Xác định hàm lượng protein - Phương pháp nhuộm đen amido (phương pháp thông thường)

Amido black dye-binding method (Routine method) Lời nói đầu TCVN 7774:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 5542:1984; TCVN 7774:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PROTEIN -

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

198

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7786:2007 (ISO 14675:2003) về Sữa và sản phẩm sữa - Hướng dẫn mô tả chuẩn về các phép phân tích miễn dịch enzym cạnh tranh - Xác định hàm lượng aflatoxin M1

TCVN7786:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7786:2007,***,Sữa và sản phẩm sữa ,Xác định hàm lượng aflatoxin M1,Hướng dẫn mô tả chuẩn ,Phép phân tích miễn dịch enzim cạnh tranh,TCVN 7786:2007 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7786:2007 ISO 14675:2003 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - HƯỚNG DẪN MÔ TẢ CHUẨN VỀ CÁC PHÉP PHÂN

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

199

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7785:2007 (ISO 14674:2005) về Sữa và sữa bột - Xác định hàm lượng aflatoxin M1 - Làm sạch bằng sắc ký ái lực miễn dịch và xác định bằng sắc ký lớp mỏng

KÝ ÁI LỰC MIỄN DỊCH VÀ XÁC ĐỊNH BẰNG SẮC KÝ LỚP MỎNG Milk and powder - Determination of aflatoxin M1  content - Clean-up by immunoaffinity chromatography and determination by thin-layer chromatography Lời nói đầu TCVN 7785:2007 hoàn toàn tương với ISO 14674:2005; TCVN 7785:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

200

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7727:2007 (ISO 14870 : 2001) về Chất lượng đất - Chiết các nguyên tố vết bằng dung dịch đệm ATPA

TCVN7727:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7727:2007,***,Chiết các nguyên tố vết ,Dung dịch đệm ATPA,Chất lượng đất,TCVN 7727:2007,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7727 : 2007 ISO 14870 : 2001 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – CHIẾT CÁC NGUYÊN TỐ VẾT BẰNG DUNG DỊCH ĐỆM DTPA Soil quality – Extraction of trace elements

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100