Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 13021 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 215.313 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 78.927 CÔNG VĂN
141

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6837:2007 (ISO 11868:2007) về Sữa xử lý nhiệt - Xác định hàm lượng lactuloza - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

6837:2001; TCVN 6837:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 11868:2007; TCVN 6837:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. SỮA XỬ LÝ NHIỆT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LACTULOZA - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

142

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6510:2007 (ISO 1740:2004) về Bơ và sản phẩm chất béo của sữa - Xác định độ axit của chất béo (phương pháp chuẩn)

ISO 1740:2004; TCVN 6510:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. BƠ VÀ SẢN PHẨM CHẤT BÉO CỦA SỮA - XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT CỦA CHẤT BÉO (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Milk fat products and butter - Determination fat acidity

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

143

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6317:2007 (ISO 706 : 2004) về Latex cao su - Xác định hàm lượng chất đông kết (chất còn lại trên rây)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6317 : 2007 ISO 706 : 2004 LATEX CAO SU - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT ĐÔNG KẾT (CHẤT CÒN LẠI TRÊN RÂY) Rubber latex - Determination of coagulum content (sieve residue) Lời nói đầu TCVN 6317 : 2007 thay thế TCVN 6317 : 1997. TCVN 6317 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 706 :

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

144

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1592:2007 (ISO 23529 : 2004) về Cao su - Quy trình chung để chuẩn bị và ổn định mẫu thử cho các phép thử vật lý

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1592 : 2007 ISO 23529 : 2004 CAO SU - QUI TRÌNH CHUNG ĐỂ CHUẨN BỊ VÀ ỔN ĐỊNH MẪU THỬ CHO CÁC PHÉP THỬ VẬT LÝ Rubber - General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test methods Lời nói đầu TCVN 1592 : 2007 thay thế TCVN 1592 : 1987. TCVN 1592 :

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

145

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7728:2007 (ISO 5536:2002) về Sản phẩm chất béo sữa - Xác định hàm lượng nước - Phương pháp Karl Fischer

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7728:2007 ISO 5536:2002 SẢN PHẨM CHẤT BÉO SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC - PHƯƠNG PHÁP KARL FISCHER Milk fat products - Determination of water content - Karl Fischer method Lời nói đầu TCVN 7728:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 5536:2002; TCVN 7728:2007 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

146

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7757:2007 (ASTM D 2709 - 06) về Nhiên liệu chưng cất trung bình - Xác định nước và cặn bằng phương pháp ly tâm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7757 : 2007 ASTM D 2709 - 06 NHIÊN LIỆU CHƯNG CẤT TRUNG BÌNH – XÁC ĐỊNH NƯỚC VÀ CẶN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LY TÂM Middle distillate fuels – Determination of water and sediment by centrifuge Lời nói đầu TCVN 7757 : 2007 được xây dựng trên cơ sở hoàn toàn tương đương với ASTM D 2709 – 06

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

147

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7774:2007 (ISO 5542:1984) về Sữa - Xác định hàm lượng protein - Phương pháp nhuộm đen amido (phương pháp thông thường)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7774:2007 SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PROTEIN - PHƯƠNG PHÁP NHUỘM ĐEN AMIDO (PHƯƠNG PHÁP THÔNG THƯỜNG) Milk - Determination of protein content - Amido black dye-binding method (Routine method) Lời nói đầu TCVN 7774:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 5542:1984; TCVN 7774:2007 do

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

148

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7786:2007 (ISO 14675:2003) về Sữa và sản phẩm sữa - Hướng dẫn mô tả chuẩn về các phép phân tích miễn dịch enzym cạnh tranh - Xác định hàm lượng aflatoxin M1

content Lời nói đầu TCVN 7786:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 14675:2003; TCVN 7786:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Các phương pháp độc quyền như phương pháp ELISA không thể mô tả

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

149

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7785:2007 (ISO 14674:2005) về Sữa và sữa bột - Xác định hàm lượng aflatoxin M1 - Làm sạch bằng sắc ký ái lực miễn dịch và xác định bằng sắc ký lớp mỏng

chromatography Lời nói đầu TCVN 7785:2007 hoàn toàn tương với ISO 14674:2005; TCVN 7785:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. SỮA VÀ SỮA BỘT XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AFLATOXIN M1 - LÀM SẠCH BẰNG SẮC KÝ ÁI LỰC

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

150

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7727:2007 (ISO 14870 : 2001) về Chất lượng đất - Chiết các nguyên tố vết bằng dung dịch đệm ATPA

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7727 : 2007 ISO 14870 : 2001 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – CHIẾT CÁC NGUYÊN TỐ VẾT BẰNG DUNG DỊCH ĐỆM DTPA Soil quality – Extraction of trace elements by buffered DTPA solution Lời nói đầu TCVN 7727 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 14870 : 2001. TCVN 7727 : 2007 do Tiểu ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

151

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5462:2007 (ISO 2076 : 1999) về Vật liệu dệt - Xơ nhân tạo - Tên gọi theo nhóm bản chất

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5462 : 2007 ISO 2076 : 1999 VẬT LIỆU DỆT - XƠ NHÂN TẠO - TÊN GỌI THEO NHÓM BẢN CHẤT Textiles - Man-made fibres - Generic names Lời nói đầu TCVN 5462 : 2007 thay thế TCVN 5462 : 1991. TCVN 5462 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 2076: 1999. TCVN 5462: 2007 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

152

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 172:2007 (ISO 589 : 2003) về Than đá - Xác định độ ẩm toàn phần

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 172 : 2007 ISO 589 : 2003 THAN ĐÁ – XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM TOÀN PHẦN Hard coal – Determination of total moisture Lời nói đầu TCVN 172 : 2007 thay thế TCVN 172:1997. TCVN 172 : 2007 tương đương với ISO 589:2003. TCVN 172 : 2007 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC27/SC3 Nhiên

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

153

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7674:2007 (IEC 60929 : 2006) về Balát điện tử được cấp điện từ nguồn xoay chiều dùng cho bóng đèn huỳnh quang dang ống - Yêu cầu về tính năng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7674:2007 BALÁT ĐIỆN TỬ ĐƯỢC CẤP ĐIỆN TỪ NGUỒN XOAY CHIỀU DÙNG CHO BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG DẠNG ỐNG - YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG AC-supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps - Performance requirements Lời nói đầu TCVN 7674 : 2007 hoàn toàn tương đương với IEC 60929 : 2006;

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

154

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7630:2007 (ASTM D 613 - 05) về Nhiên liệu điêzen - Phương pháp xác định trị số xê tan

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7630 : 2007 NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ XÊ TAN Diesel fuel oil - Test method for cetane number Lời nói đầu TCVN 7630 : 2007 hoàn toàn tương đương với ASTM D 613 - 05 Standard Test Method for Cetane Number of Diesel Fuel Oil. TCVN 7630 : 2007 do Tiểu ban kỹ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

155

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7716:2007 về Etanol nhiên liệu biến tính dùng để trộn với xăng sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đánh lửa - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7716:2007 ETANOL NHIÊN LIỆU BIẾN TÍNH DÙNG ĐỂ TRỘN VỚI XĂNG SỬ DỤNG LÀM NHIÊN LIỆU CHO ĐỘNG CƠ ĐÁNH LỬA - YÊU CẦU KỸ THUẬT Denatured fuel ethanol for blending with gasolines for use as automotive spark-ignition engine fuel - Specification Lời nói đầu TCVN 7716 : 2007 được xây dựng

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

156

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7763:2007 (ISO 22991 : 2004) về Chai chứa khí - Chai thép hàn nạp lại và vận chuyển được dùng cho khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) - Thiết kế và kết cấu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7763 : 2007 ISO 22991 : 2004 CHAI CHỨA KHÍ – CHAI THÉP HÀN NẠP LẠI VÀ VẬN CHUYỂN ĐƯỢC DÙNG CHO KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) – THIẾT KẾ VÀ KẾT CẤU Gas cylinders - Transportable refillable welded steel cylinders for liquefied petroleum gas (LGP) - Design and construction 1. Phạm vi áp

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

157

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6551:2007 (ISO 5145 : 2004) về Chai chứa khí - Đầu ra của van chai chứa khí và hỗn hợp khí - Lựa chọn và xác định kích thước

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6551 : 2007 CHAI CHỨA KHÍ - ĐẦU RA CỦA VAN CHAI CHỨA KHÍ VÀ HỖN HỢP KHÍ - LỰA CHỌN VÀ XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC Gas cylinders - Cylinder valve outlets for gases and gas mixtures - Selection and dimensioning 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này xác lập các mức chuẩn thực tế để xác định bộ đầu

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

158

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4933:2007 (ISO 06826:1997) về Động cơ đốt trong kiểu pittông - Phòng cháy chữa cháy

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4933:2007 ISO 6826:1997 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PITTÔNG - PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Reciprocating internal combustion engines - Fire protection Lời nói đầu TCVN 4933:2007 thay thế TCVN 4933:1989. TCVN 4933:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 6826:1997. TCVN 4933:2007 do

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

159

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7803:2007 (ISO 2599 : 2003) về Quặng sắt – Xác định hàm lượng phospho – Phương pháp chuẩn độ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7803 : 2007 ISO 2599 : 2003 QUẶNG SẮT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOSPHO - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ Iron ores - Determination of phosphorus content - Titrimetric method Lời nói đầu TCVN 7803 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 2599 : 2003. TCVN 7803 : 2007 do Tiểu ban Kỹ thuật

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

160

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7632:2007 (ISO 2759:2001) về Cáctông - Xác định độ chịu bục

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7632:2007 ISO 2759:2001 CÁCTÔNG – XÁC ĐỊNH ĐỘ CHỊU BỤC Board – Determination of bursting strength Lời nói đầu TCVN 7632:2007 thay thế TCVN 3228-2:2000. TCVN 7632:2007 hoàn toàn tương đương ISO 2759:2001. TCVN 7632:2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 6 Giấy và sản

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192