Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 12736 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 211.380 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 78.131 CÔNG VĂN
61

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 12:2002 về công trình thủy lợi – xây và lát đá - yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 12:2002 CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - XÂY VÀ LÁT ĐÁ - YÊU CẦU KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU (Ban hành theo quyết định số: 44/2002/QĐ-BNN ngày 4 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Qui định chung 1.1. Tiêu chuẩn này qui định về yêu cầu vật liệu đá, vữa,

Ban hành: 04/06/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

62

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-12:2002 về Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6170-12:2002 CÔNG TRÌNH BIỂN CỐ ĐỊNH - KẾT CẤU - PHẦN 12: VẬN CHUYỂN VÀ DỰNG LẮP Fixed offshore platforms - Structures - Part 12: Transport and installation operations Lời nói đầu TCVN 6170-12: 2002 được biên soạn dựa trên cơ sở Qui phạm của NaUy - 1993 Fixed offshore installations

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2017

63

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7787:2007 (ISO 14892 : 2002) về Sữa bột gầy - Xác định hàm lượng vitamin D bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

14892:2002 TCVN 7787 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. SỮA BỘT GẦY - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMIN D BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Dried skimmed milk - Determination of vitamin D content using

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

64

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1454:2007 về chè đen - định nghĩa và các yêu cầu cơ bản

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1454:2007 CHÈ ĐEN - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN                                        Black tea - Definition and basic requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các bộ phận của loài thực vật đã được định danh thích hợp cho việc sản xuất chè đen để dùng làm đồ uống

Ban hành: 26/12/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

65

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7680:2007 (IEC 60799 : 1998) về phụ kiện điện - Bộ dây nguồn và bộ dây nối liên kết do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7680 : 2007 PHỤ KIỆN ĐIỆN – BỘ DÂY NGUỒN VÀ BỘ DÂY NỐI LIÊN KẾT Electrical accessories – Cord set and interconnection cord sets Lời nói đầu TCVN 7680 : 2007 hoàn toàn tương đương với Tiêu chuẩn IEC 60799 : 1998 TCVN 7680 : 2007 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E4/SC1 Dây

Ban hành: 28/11/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

66

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 104:2007 về đường đô thị - yêu cầu thiết kế do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 104:2007 ĐƯỜNG ĐÔ THỊ YÊU CẦU THIẾT KẾ Hà Nội – 2007 LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 104: 2007 “Đường đô thị- Yêu cầu thiết kế” được biên soạn để thay thế TCXD 104: 1983 “ Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố. đường, quảng trường đô thị” .  TCXDVN 104:

Ban hành: 30/05/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

67

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 392:2007 về cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử do Bộ Xây dựng ban hành

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 392:2007 CỐNG HỘP BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pre-cast Reinforced-Concrete Box Converts Technical Requirements and Testing Methods HÀ NỘI, 2007 LỜI NÓI ĐẦU Tiêu chuẩn TCXDVN 392 – 2007: “Cống hộp bê

Ban hành: 07/05/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

68

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 394: 2007 về thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN 394: 2007 MỤC LỤC                                                                                                                             Trang Lời mở đầu ................................................................... ........... ............................... 3 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Ban hành: 24/04/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

69

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 390:2007 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - quy phạm thi công và nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 390:2007 KẾT CẤU  BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP - QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Assembled  Concrete and reinforced Precast Concrete Structures  - Code of Practice for Erection, Check and Acceptance LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 390:2007 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt

Ban hành: 13/03/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

70

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 389:2007 về sản phẩm bê tông ứng lực trước - yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành

  TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 389:2007 SẢN PHẨM BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ NGHIỆM THU Precast prestressed concrete products - technical requirements and acceptance LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 389:2007 do Hội công nghiệp bê tông Việt Nam (VCA) biên soạn. Vụ khoa học công nghệ trình

Ban hành: 06/03/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

71

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 383:2007 về vật liệu chịu lửa - vữa Manhêdi do Bộ Xây dựng ban hành

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 383:2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA - VỮA MANHÊDI LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 383:2007 "Vật liệu chịu lửa - Manhêdi" do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Xây dựng đề nghị và Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số..06..ngày 23   tháng  01   năm 2007

Ban hành: 23/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

72

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 384:2007 về vật liệu chịu lửa – vữa cao Alumin do Bộ Xây dựng ban hành

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 384:2007 Xuất bản lần 1 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – VỮA CAO ALUMIN Refractories –High alumina mortars Lời nói đầu TCXDVN 384:2007 "Vật liệu chịu lửa - Vữa cao alumin" do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Xây dựng đề nghị và Bộ Xây

Ban hành: 23/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

73

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 386:2007 về thử nghiệm khả năng chịu lửa – cửa đi và cửa chắn ngăn cháy do Bộ Xây dựng ban hành

Xem chi tiết về tiêu chí đánh giá sự làm việc bức xạ nhiệt trong tiêu chuẩn EN 1363-2 : 1999. 12. Báo cáo kết quả Trong báo cáo kết quả phải có đầy đủ các mục như nêu trong TCXDVN 342 : 2005, bên cạnh đó phải bổ sung thêm mục sau: a) Nhắc lại rằng thử nghiệm này đã được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn TCXDVN 386: 2007 ; b)

Ban hành: 23/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

74

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 380:2007 về vật liệu chịu lửa – phương pháp xác định khối lượng thể tích vật liệu dạng hạt do Bộ Xây dựng ban hành

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 380:2007 Xuất bản lần 1 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH VẬT LIỆU DẠNG HẠT REFRACTORIES –TEST METHOD FOR DETERMINATION OF BULK DENSITY OF GRANULAR MATERIALS Lời nói đầu TCXDVN 380:2007 "Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định khối

Ban hành: 18/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

75

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 381: 2007 về vật liệu chịu lửa - phương pháp xác định độ bền uốn ở nhiệt độ cao do Bộ Xây dựng ban hành

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 381: 2007 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ bền uốn ở nhiệt độ cao Refractories - Test method for Determination of modulus of rupture at elevated temperatures Lời nói đầu TCXDVN 381: 2007 "Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ bền uốn ở nhiệt độ cao" do

Ban hành: 18/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

76

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4845:2007 về cà chua tươi

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4845:2007 CÀ CHUA TƯƠI Fresh tomatoes Lời nói đầu TCVN 4845:2007 thay thế TCVN 4845:1989; TCVN 4845:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CÀ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

77

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4888:2007 (ISO 676 : 1995) về gia vị - Tên gọi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4888:2007 ISO 676 : 1995 GIA VỊ - TÊN GỌI Spices and condiments - Botanical nomenclature Lời nói đầu TCVN 4888:2007 thay thế TCVN 4888-89; TCVN 4888:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 676:1995; TCVN 4888:2007 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F4/SC1 Gia vị biên

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

78

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5250:2007 (ISO 9116:2004) về cà phê rang

TCVN 5250:2007 ISO 9116:2004 CÀ PHÊ NHÂN – HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP MÔ TẢ YÊU CẦU KỸ THUẬT Green coffee – Guidelines on method of specification Lời nói đầu TCVN 5250:2007 thay thế TCVN 5250-90; TCVN 5250:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F16 Cà phê và sản phẩm cà phê biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

79

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5251:2007 về cà phê bột

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5251 : 2007 CÀ PHÊ BỘT Ground coffee Lời nói đầu TCVN 5251:2007 thay thế TCVN 5251-90. TCVN 5251:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F16 Cà phê và sản phẩm cà phê biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CÀ PHÊ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

80

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4808:2007 (ISO 4149:2005) về cà phê nhân - Phương pháp kiểm tra ngoại quan, xác định tạp chất lạ và các khuyết tật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4808 : 2007 ISO 4149 : 2005 CÀ PHÊ NHÂN – PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA NGOẠI QUAN, XÁC ĐỊNH TẠP CHẤT LẠ VÀ KHUYẾT TẬT Green coffee – Olfactory and visual examination and determination of foreign matter and defects Lời nói đầu TCVN 4808:2007 thay thế TCVN 4808-89; TCVN 4808:2007

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.211.135.32