Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 12890 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 212.661 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 78.334 CÔNG VĂN
181

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5469:2007 (ISO 105-B04 : 1994) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần B04: Độ bền màu với thời tiết nhân tạo: Phép thử với đèn hồ quang xenon

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5469:2007 VẬT LIỆU DỆT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU – PHẦN B04: ĐỘ BỀN MÀU VỚI THỜI TIẾT NHÂN TẠO: PHÉP THỬ VỚI ĐÈN HỒ QUANG XENON Textiles – Tests for colour fastness – Part B04: Colour fastness to artificial weathering: Xenon arc fading lamp test 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

182

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5470:2007 (ISO 105-G01 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần G01: Độ bền màu với nitơ oxit

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5470 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN G01: ĐỘ BỀN MÀU VỚI NITƠ OXIT Textiles - Tests for colour fastness - Part G01: Colour fastness to nitrogen oxides 1 Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định hai phương pháp xác định độ bền màu của tất cà các loại vật

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

183

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5471:2007 (ISO 105-G02 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần G02: Độ bền màu với khói của khí đốt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5471 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN G02: ĐỘ BỀN MÀU VỚI KHÓI CỦA KHÍ ĐỐT Textiles - Tests for colour fastness - Part G02: Colour fastness to burnt-gas fumes 1 Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền màu của tất cả các loại

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

184

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5472:2007 (ISO 105-G03 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần G03: Độ bền màu với ozon trong không khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5472 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN G03: ĐỘ BỀN MÀU VỚI OZON TRONG KHÔNG KHÍ Textiles - Tests for colour fastness - Part G03: Colour fastness to ozone in the atmosphere 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền màu của tất cả

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

185

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5473:2007 (ISO 105-N01 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N01: Độ bền màu với tẩy trắng: Hypoclorit

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5473:2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN N01: ĐỘ BỀN MÀU VỚI TẨY TRẮNG: HYPOCLORIT Textiles - Tests for colour fastness - Part N01: Colour fastness to bleaching: Hypochlorite 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ bền màu của tất cả

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

186

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5474:2007 (ISO 105-N02 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N02: Độ bền màu với tẩy trắng: Peroxit

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5474 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN N02: ĐỘ BỀN MÀU ĐỐI VỚI TẨY TRẮNG: PEROXIT Textiles - Test for colour fastness - Part N02: Colour fastness to bleaching: Peroxide 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền màu của tất cả các

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

187

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5475:2007 (ISO 105-N03 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N03: Độ bền màu với tẩy trắng: Natri clorit (yếu)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5475 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU PHẦN N03: ĐỘ BỀN MÀU VỚI TẨY TRẮNG: NATRI CLORIT (YẾU) Textiles - Tests for colour fastness - Part N03: Colour fastness to bleaching: Sodium chlorite (mild) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

188

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5476:2007 (ISO 105-N04 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N04: Độ bền màu với tẩy trắng: Natri clorit (mạnh)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5476:2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN N04: ĐỘ BỀN MÀU VỚI TẨY TRẮNG: NATRI CLORIT (MẠNH) Textiles - Tests for colour fastness - Part N04: Colour fastness to bleaching: Sodium chlorite (severe) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

189

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5477:2007 (ISO 105-N05 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N05: Độ bền màu với xông hơi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5477 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN N05: ĐỘ BỀN MÀU VỚI XÔNG HƠI Textiles - Tests for colour fastness - Part N05: Colour fastness to stoving 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền màu của tất cả các loại vật liệu dệt đối với

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

190

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5479:2007 (ISO 105-P02 : 2002) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần P02: Độ bền màu với hấp tạo nếp nhăn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5479 : 2007 VẬT LIỆU DỆT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU_ PHẦN P2: ĐỘ BỀN MÀU VỚI HẤP TẠO NẾP NHĂN Textiles - Tests for colour fastness - Part P02: Colour fastness to pleating: Steam Pleating 1 Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền màu của tất

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

191

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5480:2007 (ISO 105-S01 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần S01: Độ bền màu với lưu hóa: không khí nóng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5480 : 2007 VẬT LIỆU DỆT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU – PHẦN S01: ĐỘ BỀN MÀU VỚI LƯU HÓA: KHÔNG KHÍ NÓNG Textiles - Tests for colour fastness - Part S01: Colour fastness to vulcanization: Hot air 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền màu của

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

192

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5481:2007 (ISO 105-S02 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần S02: Độ bền màu với lưu hóa: lưu huỳnh

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5481 : 2007 VẬT LIỆU DỆT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU – PHẦN S02: ĐỘ BỀN MÀU VỚI LƯU HÓA: LƯU HUỲNH MONOCLORUA Textiles - Tests for colour fastness - Part S02: Colour fastness to vulcanization: Sulfur monochloride 1 Phạm vi áp dụng  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

193

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5482:2007 (ISO 105-S03 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần S03: Độ bền màu với lưu hóa:hơi trực tiếp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5482 : 2007 VẬT LIỆU DỆT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU PHẦN S03: ĐỘ BỀN MÀU VỚI LƯU HÓA: HƠI TRỰC TIẾP Textiles - Tests for colour fastness - Part S03: Colour fastness to vulcanization: Open steam 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền màu của

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

194

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6879:2007 (ISO 6941 : 2003) về Vải dệt - Đặc tính cháy - Xác định tính lan truyền lửa của các mẫu đặt theo phương thẳng đứng

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6879 : 2007 ISO 6941 : 2003 VẢI DỆT - ĐẶC TÍNH CHÁY - XÁC ĐỊNH TÍNH LAN TRUYỀN LỬA CỦA CÁC MẪU ĐẶT THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG Textile fabrics - Burning behaviour - Measurement of flame spread properties of vertically oriented specimens Lời nói đầu TCVN 6879 : 2007 thay thế TCVN 6879

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

195

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7422:2007 (ISO 3071 : 2005) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định pH của dung dịch chiết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7422 : 2007 ISO 3071 : 2005 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH pH CỦA DUNG DỊCH CHIẾT Textiles - Determination of pH of aqueous extract Lời nói đầu TCVN 7422 : 2007 thay thế TCVN 7422 : 2004 TCVN 7422 : 2007 hoàn toàn tương đương ISO 3071 : 2005 TCVN 7422 : 2007 do Ban

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

196

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7651:2007 (ISO 20344: 2004) về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Phương pháp thử giày ủng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7651 : 2007 ISO 20344: 2004 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN - PHƯƠNG PHÁP THỬ GIÀY ỦNG Personal protective equipment- Test methods for footwear Lời nói đầu TCVN 7651 : 2007 thay thế TCVN 7204-1 : 2002 và TCVN 7204-5 : 2003 TCVN 7651 : 2007 hoàn toàn tương đương ISO 20344 : 2004

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2013

197

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7652:2007 (ISO 20345 : 2004) về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Giày ủng an toàn

41 và 42 7 đến 8 39 43 và 44 8 1/2 đến 10 40 ≥ 45 ≥ 10 1/2 42 5.3.2.3. Độ bền va đập của giày ủng an toàn Khi giày ủng an toàn được thử theo phương pháp qui định trong TCVN 7651 : 2007

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

198

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7653:2007 (ISO 20346 : 2004) về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Giày ủng bảo vệ

theo TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344 : 2004), điều 6.3, độ bền xé của lót mũ giày ủng phải phù hợp với các giá trị đưa ra trong bảng 12. Bảng 12 - Độ bền xé tối thiểu của lót mũ Loại vật liệu Lực tối thiểu, N Da 30 Vải và vải tráng phủ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

199

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7654:2007 (ISO 20347 : 2004) về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Giày ủng lao động chuyên dụng

Loại vật liệu Lực tối thiểu, N Da 30 Vải và vải tráng phủ 15 5.5.2 Độ bền mài mòn Khi thử theo TCVN 7651: 2007 (ISO 20344: 2004), điều 6.12, lót phải không có lỗ thủng nào trước khi đạt các số chu kỳ sau: - khô: 25 600 chu

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

200

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7836:2007 (ISO 5079 : 1995) về Vật liệu dệt - Xơ - Xác định lực đứt và độ giãn dài đứt của xơ đơn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7836 : 2007 ISO 5079 : 1995 VẬT LIỆU DỆT - XƠ - XÁC ĐỊNH LỰC ĐỨT VÀ ĐỘ GIÃN DÀI ĐỨT CỦA XƠ ĐƠN Textile fibres - Determination of breaking force and elongation at break of individual fibres Lời nói đầu TCVN 7836 : 2007 thay thế TCVN 5786 : 1994. TCVN 7836 : 2007 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.251.81