Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 82216 công văn

141

Công văn số 1826/BXD-HTKT về việc áp dụng Nghị định 41/2007/NĐ-CP ngày 22/3/2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

1826/BXD-HTKT,Công văn 1826 2008,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1826/BXD-HTKT V/v: Về áp dụng Nghị định 41/2007/NĐ-CP ngày 22/3/2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô

Ban hành: 08/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2008

142

Công văn 6295/LĐ-TBXH-XH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều khoản của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ và Quyết định 122/2007/QĐ-UB ngày 21/9/2007 của UBND thành phố do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

V/v hướng dẫn thực hiện một số điều khoản của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ và Quyết định 122/2007/QĐ-UB ngày 21/9/2007 của UBND TP. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2007 Kính gửi: UBND quận, huyện Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 5866/VP-VX ngày

Ban hành: 17/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2009

143

Công văn 602/TCHQ-GSQL năm 2019 về thực hiện Nghị định 155/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 602/TCHQ-GSQL V/v triển khai thực hiện Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế. Liên quan đến việc hướng dẫn doanh nghiệp khai báo và cơ quan hải quan kiểm tra, đối chiếu thông tin về số tiếp nhận Phiếu

Ban hành: 25/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

144

Công văn 242/ATTP-PCTTR năm 2019 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Cục An toàn thực phẩm ban hành

--------------- Số: 242/ATTP-PCTTR V/v thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Phúc đáp công văn số 59/GSHQ-GQ1 ngày 05/1/2019 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày

Ban hành: 21/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

145

Công văn số 2568/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ tiền lương theo Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2008 Kính gửi: Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội Trả lời công văn số 877/CV-TCT ngày 09/7/2008 của Quý cơ quan về việc chế độ tiền lương theo Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ,

Ban hành: 23/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2008

146

Công văn số 1415/BXD-VP về việc sơ kết 01 năm thực hiện Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

1415/BXD-VP,Công văn 1415 2008,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1415/BXD-VP V/v: Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi

Ban hành: 17/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2008

147

Công văn 15/BYT-TB-CT năm 2019 triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: Văn phòng đại diện các hãng, các công ty nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế (Sau đây gọi tắt là đơn vị) Ngày 31/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

148

Công văn 16/BYT-TB-CT năm 2019 triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

149

Công văn 14/BYT-TB-CT năm 2019 về triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: Bộ Tài chính (Tổng Cục hải quan) Ngày 31/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

150

Công văn số 4000/VPCP-KTN về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

4000/VPCP-KTN,Công văn 4000 2008,Văn phòng Chính phủ,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4000/VPCP-KTN V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm

Ban hành: 18/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2008

151

Công văn số 4755/LĐTBXH-BHXH về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008 của Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008 của Chính phủ Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2008 Kính gửi: ………………………………………………. Thực hiện quy định tại Điều 5 Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với

Ban hành: 17/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2009

152

Công văn số 982/BXD-PC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 153/2007/ NĐ-CP và Quyết định 29/2007/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

sản theo các quy định tại Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ và Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, PC KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Trần Nam

Ban hành: 26/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2008

153

Công văn 22469/QLD-MP năm 2018 thực hiện Nghị định 155/2018/NĐ-CP do Cục Quản lý Dược ban hành

triển khai thực hiện Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2018 Kính gửi: Tổng Cục Hải quan (Địa chỉ: Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) Ngày 12/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2018/NĐ-CP về

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2018

154

Công văn số 283/BXD-KTXD về việc áp dụng hệ số lương theo Bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

Nghị định số 205/2004/ - CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2008 Kính gửi: Công ty xây dựng 621 – Bộ Quốc phòng Bộ Xây dựng nhận được công văn số 936/CV – BGD ngày 20/10/2008 của Công ty xây dựng 621 – Bộ Quốc phòng về việc áp dụng hệ số lương theo Bảng lương A.1.8 ban hành

Ban hành: 12/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2008

155

Công văn 5940/TCHQ-PC năm 2018 thực hiện Nghị định 115/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

--------------- Số: 5940/TCHQ-PC V/v triển khai thực hiện Nghị định 115/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố; - Cục Điều tra chống buôn lậu; - Cục Kiểm tra sau thông quan. Ngày 04/9/2018

Ban hành: 11/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2018

156

Công văn số 975/VPCP-DK về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí do Văn phòng Chính phủ ban hành

975/VPCP-DK,Công văn 975 2008,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 975/VPCP-DK V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định 121/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2008

157

Công văn 5805/BYT-DP năm 2018 thực hiện Nghị định 103/2016/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

rà soát và có kế hoạch cải tạo, thực hiện cải tạo để đến hết ngày 31/12/2018 đáp ứng đủ các điều kiện an toàn sinh học phù hợp với từng cấp độ theo quy định tại Nghị định 103/2016/NĐ-CP và chỉ được phép hoạt động sau khi thực hiện tự công đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. 2. Thực hiện kiểm tra, thanh tra các cơ sở phòng xét nghiệm đã tự công

Ban hành: 01/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2018

158

Công văn 155/GD-ĐT-TC do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ; Căn cứ văn bản số 13200/STC-HCSN ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Sở tài chính về dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10

Ban hành: 21/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2009

159

Công văn số 13/SYT-TCKT về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định số 166/2007/NĐ-CP và trả lương qua tài khoản theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 13/SYT-TCKT V/v: Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo nghị định số 166/2007/NĐ-CP và trả lương qua tài khoản theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2008 Kính gửi: Giám đốc các đơn vị trực thuộc. Căn cứ Chỉ thị số

Ban hành: 20/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2008

160

Công văn số 4849/VPCP-KTN về việc tổng kết thực hiện Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 về hoạt động đo đạc và bản đồ do Văn phòng Chính phủ ban hành

4849/VPCP-KTN,Công văn 4849 2008,Văn phòng Chính phủ,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 4849/VPCP-KTN V/v tổng kết thực hiện Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm

Ban hành: 23/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.40.250