Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 82216 công văn

121

Công văn 252/CP-KTTH năm 2017 đính chính sai sót tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

sót tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính 02 sai sót tại Nghị định

Ban hành: 05/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2017

122

Công văn 12/VPCP-ĐMDN năm 1999 đính chính Nghị định 07/1999/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 12/VPCP-ĐMDN NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 1999 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH VĂN BẢN QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm1999 của Chính phủ ) Do sơ suất trong trong in ấn, Văn phòng Chính phủ xin đính chính lại khoản 1 Điều 1 Quy chế thực hiện dân chủ ở

Ban hành: 03/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

123

Công văn 7402/TCHQ-GSQL năm 2019 thực hiện Nghị định 40/2019/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

thông qua Hệ thống dữ liệu điện tử hải quan. 1.2 Các đơn vị hướng dẫn người khai hải quan thực hiện khai các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử và gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định tại khoản 34 Điều 3 (thay thế Điều 60) Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ (trừ tờ khai hải quan) cho cơ quan

Ban hành: 27/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2019

124

Công văn 365/STP-TPBT thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc theo Nghị định 79/2007/NĐ-CP do Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng ban hành

định số 79/2007/NĐ-CP". Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2007 Kính gửi : Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Thực hiện Kế hoạch số 3902/KH-UBND ngày 10/7/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về viềc thi hành Nghị định số 79/2007/CĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ

Ban hành: 24/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2011

125

Công văn số 3910/BHXH-CĐCS về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 110/2007/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ trước ngày 01/01/2007, có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, còn thiếu tối đa 05 năm đủ tuổi nghỉ hưu và đang tự đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng, thì thu bảo hiểm xã hội với mức đóng hàng tháng của người lao động từ ngày 01/01/2007đến hết ngày 31/12/2009 là 16% và từ ngày 01/01/2010 đến

Ban hành: 23/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 30/05/2009

126

Công văn số 4016/BTP-HCTP về việc kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

4016/BTP-HCTP,Công văn 4016 2007,Bộ Tư pháp BỘ TƯ PHÁP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc ******* Số: 4016/BTP-HCTP V/v kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 24/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2007

127

Công văn số 162/BXD-KTTCvề việc hướng dẫn áp dụng Nghị định số 99/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

162/BXD-KTTC,Công văn 162 2007,Bộ Xây dựng,Doanh nghiệp,Đầu tư BỘ XÂY DỰNG ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số:  162/BXD-KTTC V/v: Hướng dẫn áp dụng Nghị định số 99/2007/NĐ-CP. Hà

Ban hành: 06/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2007

128

Công văn 114/CP-KTTH năm 2017 đính chính sai sót tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

sót tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ như sau: Tại trang 12, dòng thứ 11 từ trên xuống (điểm b khoản 4 Điều 10 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP) viết là: “...trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của cơ quan thuế”. Nay xin sửa lại là: “...trong

Ban hành: 28/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2017

129

Công văn số 2071/BNV-CCVC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2007/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

ngày 19 tháng 07 năm 2007 Kính gửi: Văn phòng Chính phủ    Phúc đáp công văn số 3871/VPCP-CCHC ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2007/NĐ-CP, Bộ Nội vụ xin trả lời như sau: Ngày 04 tháng 7 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành

Ban hành: 19/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2009

130

Công văn 2575/BNN-TH báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2575/BNN-TH,Công văn 2575,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Ứng dụng công nghệ thông tin,Hoạt động của cơ quan nhà nước ,Thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2012

131

Công văn 10246/BTC-HCSN năm 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn cơ chế tài chính đơn vị SNCL theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP. Đối với kế hoạch ban hành các Nghị định quy định cơ chế tự chủ các lĩnh vực giáo dục, đào tạo; dạy nghề; y tế; văn

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

132

Công văn số 2447/BTP-HCTP về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP do Bộ Tư Pháp ban hành.

2447/BTP-HCTP,Công văn 2447 2007,Bộ Tư pháp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2447/BTP-HCTP V/v triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

133

Công văn 2013/BTTTT-ƯDCNTT báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

2013/BTTTT-UDCNTT,Công văn 2013 2012,Bộ Thông tin và Truyền thông,5 năm thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP,Thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP,Ứng dụng công nghệ thông tin,Cơ quan ứng dụng công nghệ thông tin ,Hoạt động của cơ quan nhà nước ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ban hành: 02/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

134

Công văn 3090/BTM-TTTN thực hiện Nghị định 55/2007/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ Thương mại ban hành

3090/BTM-TTTN,Công văn 3090 2007,Bộ Thương mại,Kinh doanh xăng dầu,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3090/BTM-TTTN V/v thực hiện Nghị định của Chính phủ số 55/2007/NĐ-CP

Ban hành: 30/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2010

135

Công văn 8611/BTC-VP năm 2019 về triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

trong văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). 1.2. Căn cứ phân loại chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề được xác định, trong quá trình xây dựng VBQPPL đơn vị được giao chủ trì xây dựng văn bản cụ thể hóa các nội dung chế độ báo cáo theo quy định tại các Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP trước khi gửi xin

Ban hành: 26/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

136

Công văn 2366/TCHQ-GSQL năm 2020 về đánh giá tình hình thực hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP và 59/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

2366/TCHQ-GSQL,Công văn 2366 2020,Tổng cục Hải quan,Kiến nghị sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP,Kiến nghị sửa đổi Nghị định 59/2018/NĐ-CP,Kiến nghị sửa đổi bổ sung Nghị định Tổng cục Hải quan,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

137

Công văn 12/BXD-TTr năm 2018 hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong quản lý chất thải rắn xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

rắn xây dựng; Sở Xây dựng tỉnh Bình Định phản ánh việc hiện nay tại địa phương đang diễn ra tình trạng đổ bừa bãi chất thải rắn xây dựng không đúng nơi quy định, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 155/2016/NĐ-CP) và

Ban hành: 17/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

138

Công văn 3307/BTC-QLCS năm 2019 thực hiện Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

(nếu có) theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 3. Riêng đối với xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, đề nghị Bộ Y tế khẩn trương ban hành

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

139

Công văn 2680/BTC-KHTC năm 2019 về thực hiện Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019 Kính gửi: Các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính Thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

140

Công văn 2202/BTC-QLG năm 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 136/2018/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

khai Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019 Kính gửi: Văn Phòng Chính phủ Ngày 18/02/2019 Bộ Tài chính nhận được Công văn số 1189/VPCP-ĐMDN ngày 13/02/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của công ty Thẩm định giá (qua Hội Thẩm định giá

Ban hành: 26/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.40.250