Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 82211 công văn

81

Công văn 8484/BCT-XNK về quyền xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định 90/2007/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

8484/BCT-XNK,Công văn 8484 2009,Bộ Công thương,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 8484/BCT-XNK V/v về quyền xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định 90/2007/NĐ-CP

Ban hành: 27/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2009

82

Công văn số 6656/BCT-KH về việc hướng dẫn cấp phép thực hiện Nghị định 23/2007/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

cụ thể tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay

Ban hành: 13/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2009

83

Công văn số 4607/BGTVT-VT về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 55/2007/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4607/BGTVT-VT,Công văn 4607 2009,Bộ Giao thông vận tải,Thương mại BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 4607/BGTVT-VT V/v: Góp ý dự thảo thay thế 55/2007/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 08/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2009

84

Công văn 4440/TCHQ-GSQL về vướng mắc thực hiện Thông tư hướng dẫn Nghị định 12/2006/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

--------------- Số: 4440/TCHQ-GSQL V/v: Vướng mắc thực hiện Thông tư hướng dẫn Nghị định 12/2006/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2006 Kính gửi: Bộ Y Tế Tiếp theo công văn số 3383/TCHQ-GSQL ngày 28/7/2006 của Tổng cục Hải quan về việc gặp vướng mắc thực hiện Thông tư hướng dẫn

Ban hành: 22/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

85

Công văn 6283/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện Nghị định 111/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định EVFTA, kiểm tra mức thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Nghị định số 111/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn,

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

86

Công văn 6087/TCHQ-PC năm 2020 về thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

6087/TCHQ-PC,Công văn 6087 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP,Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam,Xác định nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 16/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

87

Công văn 6032/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Nghị định 100/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ, Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/10/2020. Để việc triển khai thực thi Nghị định có hiệu lực, hiệu quả, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai một số công việc sau: 1. Phổ biến, triển khai toàn bộ nội dung quy định tại Nghị định đến cán bộ,

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

88

Công văn 6037/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Nghị định 64/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

6037/TCHQ-GSQL,Công văn 6037 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị định 64/2020/NĐ-CP,Thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul,Triển khai thực hiện Công ước Istanbul,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2020

89

Công văn 1260/UBND- tổ chức thực hiện Nghị định 153/2007/NĐ-CP và Quyết định 29/2007/QĐ-BXD trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

1260/UBND-ND,Công văn 1260,Tỉnh Kon Tum,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1260/UBND- V/v tổ chức thực hiện Nghị định 153/2007/NĐ-CP và Quyết định số

Ban hành: 07/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2011

90

Công văn số 625/BXD-KTXD về việc hướng dẫn chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

625/BXD-KTXD,Công văn 625 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 625/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 15/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2009

91

Công văn 3241/BCT-KH về doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo Nghị định số 23/2007/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3241/BCT-KH V/v doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo Nghị định số 23/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2009 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Trả lời đề nghị của Tổng cục Hải

Ban hành: 13/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

92

Công văn 277/BNN-TCTL năm 2014 báo cáo về công tác kiểm định và lập phương án phòng chống lũ lụt theo Nghị định 72/2007/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

277/BNN-TCTL V/v: Báo cáo về công tác kiểm định và lập phương án phòng chống lũ lụt theo Nghị định 72/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014 Kính gủi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố………………………………… Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 11042/VPCP-KTN ngày 31/12/2013 về việc khắc

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

93

Công văn số 2381/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2006 Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh Trả lời công văn số 548/HQQN-NV ngày 09/5/2006 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Đối với mặt hàng thuốc lá

Ban hành: 01/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2006

94

Công văn số 2143/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP.

2143/TCHQ-GSQL,Công văn 2143 2006,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2143/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc thực hiện nghị định số 12/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2006 Kính gửi:

Ban hành: 18/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2006

95

Công văn 4929/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện Nghị định 57/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

4929/TCHQ-TXNK,Công văn 4929 2020,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2020/NĐ-CP,Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối,Thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 24/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

96

Công văn 41/CP-KTTH năm 2018 về đính chính Nghị định 151/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công như sau: 1. Tại trang 41 dòng thứ 1, thứ 2 từ trên xuống (điểm c khoản 3 Điều 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP) viết là: “Riêng đối với đề án sử dụng tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trung

Ban hành: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

97

Công văn 44/CATTT-CP năm 2018 thực hiện Nghị định 108/2016/NĐ-CP do Cục An toàn thông tin ban hành

Số: 44/CATTT-CP V/v thực hiện Nghị định 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2018 Kính gửi: Tổng cục Hải quan. Phúc đáp công văn số 261/TCHQ-GSQL ngày 16/01/2018 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi Tiết

Ban hành: 01/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2018

98

Công văn số 4420/TCT-CS về việc ưu đãi tiền sử dụng đất theo quy định Quyết định số 117/2007/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

định Quyết định số 117/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2008 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước Trả lời Công văn số 968/CT-THNVDT ngày 12/8/2008 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với con liệt sỹ được giao đất đã nộp tiền sử dụng đất và đã cấp Giấy chứng nhận

Ban hành: 20/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2008

99

Công văn 5977/BTC-TCT năm 2020 về triển khai Nghị định 41/2020/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

5977/BTC-TCT,Công văn 5977 2020,Bộ Tài chính,Triển khai thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP,Thực hiện 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp tiền thuế,Gia hạn thời hạn nộp tiền thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

100

Công văn số 84/BXD-QLN về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 153/2007/NĐ-CP và Thông tư 13/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản (viết tắt là Nghị định 153/2007/NĐ-CP) và Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP (viết tắt là Thông tư 13). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau : 1/ Tại khoản1.2 Phần I Thông tư 13 quy định:“

Ban hành: 25/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55