Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 82272 công văn

41

Công văn 925/BXD-HTKT rà soát, đánh giá tình hình triển khai Nghị định 88/2007/NĐ-CP về thoát nước đô thị và khu công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

925/BXD-HTKT,Công văn 925 2011,Bộ Xây dựng,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 925/BXD-HTKT V/v: Rà soát, đánh giá tình hình triển khai Nghị định số 88/2007/NĐ-CP về

Ban hành: 14/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2011

42

Công văn 919/TTg-KTN sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Nghị định 173/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

thông vận tải (công văn số 2714/BGTVT-TCCB ngày 12 tháng 5 năm 2011) về việc chưa thực hiện việc sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải, thực hiện thí điểm cổ phần hóa một doanh nghiệp hoa tiêu hàng hải, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1.

Ban hành: 08/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2011

43

Công văn số 430/BXD-KTTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

430/BXD-KTTC,Công văn 430 2008,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 430/BXD-KTTC V/v: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

Ban hành: 13/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2008

44

Công văn 298/CP-V.I năm 2019 về đính chính Nghị định 59/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

298/CP-V.I,Công văn 298 2019,Chính phủ,Đính chính,Đính chính Nghị định,Phòng chống tham nhũng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 298/CP-V.I V/v đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP

Ban hành: 22/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

45

Công văn số 506/BNV-CCVC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ do Bộ Nội vụ ban hành

506/BNV-CCVC,Công văn 506 2008,Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 506/BNV-CCVC V/v triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ

Ban hành: 26/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2008

46

Công văn số 3743/BNV-KHTC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ do Bộ Nội vụ ban hành

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007 Kính gửi: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Ngày 07/12/2007, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2596/BXD-KTTC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (bản sao đính kèm). Bộ Nội vụ yêu cầu Cục

Ban hành: 26/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2009

47

Công văn 12613/BTC-HCSN tổ chức tự kiểm tra thực hiện Nghị định 67/2007/NĐ-CP và Nghị định 13/2010/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ Tài chính ban hành

67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2010 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện kế hoạch kiểm tra chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm 2010, ngày 04/8/2010, Bộ trưởng Bộ Tài

Ban hành: 22/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2010

48

Công văn số 2596/BXD-KTTC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007 Kính gửi: Có danh sách kèm theo Triển khai thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định; Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1918/BXD-KTTC ngày 06/9/2007 đề nghị: -

Ban hành: 07/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2007

49

Công văn số 223/BXD-QLN về việc hướng dẫn cụ thể một số vấn đề tại Nghị định 139/2007/NĐ-CP và Nghị định 153/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

223/BXD-QLN,Công văn 223 2008,Bộ Xây dựng,Doanh nghiệp,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 223/BXD-QLN V/v: hướng dẫn một số nội dung Nghị định 153/2007/NĐ -CP

Ban hành: 04/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2008

50

Công văn 9011/CT-PC hướng dẫn cách thức ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định 84/2007/NĐ-CP do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TP.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Chi cục Thuế Quận Tân Bình Tiếp công văn số 7353/CCT-TB ngày 24/11/2010 của quý Chi cục đề nghị được hướng dẫn cách thức ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau: Theo công văn số

Ban hành: 28/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2012

51

Công văn số 08/BHXH-CĐCS về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 184/2007/NĐ-CP và Nghị định 166/2007/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Thực hiện Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007, Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ và Thông tư số 31/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) như sau: 1. Về

Ban hành: 07/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 25/05/2009

52

Công văn 9010/VPCP-KTTH áp dụng quy định "cửa khẩu nhập đầu tiên" của Nghị định 40/2007/NĐ-CP về trị giá hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

tiên" của Nghị định số 40/2007/NĐ-CP về trị giá hải quan Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Bộ Tài chính. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 15950/BTC-TCHQ ngày 24 tháng 11 năm 2010 về việc áp dụng quy định "cửa khẩu nhập đầu tiên" tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2010

53

Công văn 15950/BTC-TCHQ về “cảng đích ghi trên vận tải đơn” tại Nghị định 40/2007/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010 Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Bộ Tài chính nhận được công văn số 8385/VPCP-KTTH ngày 17/11/2010 của Văn phòng Chính phủ về nội dung xác định cảng đích ghi trên vận tải đơn tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ. Về

Ban hành: 24/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2011

54

Công văn số 1918/BXD-KTTC về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ do Bộ xây dựng ban hành.

1918/BXD-KTTC,Công văn 1918 2007,Bộ Xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 1918/BXD-KTTC V/v: Triển khai thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của

Ban hành: 06/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2007

55

Công văn 15163/BTC-TCHQ về nội dung cảng đích ghi trên vận tải đơn tại Nghị định 40/2007/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

15163/BTC-TCHQ,Công văn 15163 2010,Bộ Tài chính,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15163/BTC-TCHQ V/v nội dung cảng đích ghi trên vận tải đơn tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày

Ban hành: 09/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2010

56

Công văn 3854/VPCP-KSTT năm 2019 thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP và 61/2018/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

thời hạn hoàn thành và sản phẩm dự kiến, thời gian ban hành chậm nhất ngày 15 tháng 5 năm 2019, gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, theo dõi. 2. Các bộ, cơ quan ngang bộ a) Căn cứ phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ theo Quyết định số 559/QĐ-TTg và quy định tại các Điều 5,6,7,8,11,12 và 13 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP để ban hành

Ban hành: 09/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

57

Công văn 130/CP-NC năm 2019 về đính chính Nghị định 18/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

định số 18/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Do sơ xuất kỹ thuật, xin đính chính sai sót tại

Ban hành: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

58

Công văn 3825/VPCP-CN năm 2019 về Nghị định sửa đổi, Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: Bộ Xây dựng. Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 48/TTr-BXD ngày 23 tháng 4 năm 2019) và Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp (Công văn số

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

59

Công văn 3592/LĐTBXH-LĐTL giải quyết chế độ lao động dôi dư theo Nghị định 110/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

quyết chế độ lao động dôi dư theo số 110/2007/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010 Kính gửi: Bộ Tài chính Trả lời công văn số 12985/BTC-TCDN ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về giải quyết chế độ lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ đối với Cụm phà Hậu

Ban hành: 13/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2010

60

Công văn 123/GSQL-GQ2 sửa đổi điểm e khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 33 Nghị định 12/2006/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

123/GSQL-GQ2,Công văn 123,Cục Giám sát quản lý về hải quan,Hướng dẫn Luật Thương mại ,Sửa đổi Nghị định 12/2006/NĐ-CP ,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182