Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 82272 công văn

201

Công văn 1408/UBND-KT năm 2020 thực hiện quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội

1408/UBND-KT,Công văn 1408 2020,Thành phố Hà Nội,Quản lý chi phí xây dựng theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo 68/2019/NĐ-CP,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng Thành phố Hà Nội,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

202

Công văn 1563/TCT-KK năm 2020 về tổ chức triển khai Nghị định 41/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

1563/TCT-KK,Công văn 1563 2020,Tổng cục Thuế,Triển khai Nghị định 41/2020/NĐ-CP,Tổ chức triển khai Nghị định 41/2020/NĐ-CP,Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

203

Công văn 1449/SXD-KTVL năm 2020 về thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng ban hành

1449/SXD-KTVL,Công văn 1449 2020,Thành phố Hải Phòng,Thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP Hải Phòng,Thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng Hải Phòng,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng Sở Xây dựng Hải Phòng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SỞ XÂY DỰNG -------

Ban hành: 19/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

204

Công văn 1475/SNN-TL năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 129/2017/NĐ-CP do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai ban hành

1475/SNN-TL,Công văn 1475 2020,Tỉnh Đồng Nai,Thực hiện Nghị định 129/2017/NĐ-CP Đồng Nai,Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Đồng Nai,Kế hoạch khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi,Tài chính nhà nước UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

205

Công văn 9454/VPCP-KTTH năm 2017 thực hiện Nghị định 134/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 9454/VPCP-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị định số 134/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Khoa học và Công nghệ; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tư pháp. Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại

Ban hành: 06/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2017

206

Công văn số 4463/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 21/1/2006 do Tổng cục Hải quan ban hành

hướng dẫn NĐ 12/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2006 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Thời gian vừa qua, một số Hải quan địa phương yêu cầu Tổng cục hướng dẫn một số vướng mắc thực hiện Thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 21/1/2006. Sau khi trao đổi với Bộ

Ban hành: 22/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2008

207

Công văn 2462/SXD-KTXD năm 2020 về thực hiện quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số: 2462/SXD-KTXD V/v thực hiện một số quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố. Ngày 14/8/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

208

Công văn 5436/TCHQ-TXNK năm 2017 về triển khai Nghị định 134/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

5436/TCHQ-TXNK V/v triển khai Nghị định số 134/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; - Bộ Thông tin và Truyền thông; - Bộ Khoa học và Công nghệ; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Giáo

Ban hành: 17/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2017

209

Công văn 5004/BNN-QLCL năm 2018 thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bộ. Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (gọi tắt là Nghị định 74); Để triển khai thực hiện Nghị định 74 trong phạm vi quản lý nhà

Ban hành: 02/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

210

Công văn 1427/BNV-VTLTNN năm 2020 thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư do Bộ Nội vụ ban hành

1427/BNV-VTLTNN,Công văn 1427 2020,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP,Thực hiện Nghị định công tác văn thư,Công tác văn thư Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

211

Công văn 2870/BNV-TCBC năm 2018 về báo cáo số liệu theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP, 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa do Bộ Nội vụ ban hành

báo cáo số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018 Kính gửi: - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban hành: 26/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

212

Công văn 1570/TCHQ-TXNK năm 2020 về phản hồi vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 57/2019/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

trình thực hiện Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ tại các công văn số 1358/HQTTH- NV ngày 16/12/2019 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế và công văn số 35/HQKH-NV ngày 10/01/2020 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 quy định

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2020

213

Công văn 7956/VPCP-KTTH năm 2017 triển khai Nghị định 134/2016/ND-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

7956/VPCP-KTTH V/v triển khai Nghị định số 134/2016/ND-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2017

214

Công văn 1438/TCHQ-GSQL năm 2020 về một số điểm lưu ý khi thực hiện Nghị định 85/2019/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

định số 85/2019/NĐ-CP thì được thông quan. b) Trường hợp hàng hóa thuộc diện phải thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng có xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành cho cơ quan hải quan theo quy định tại điểm b khoản 2a và điểm b khoản 2b Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

215

Công văn 10267/CT-TTHT năm 2020 về chi phí lãi vay được trừ theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

10267/CT-TTHT V/v chi phí lãi vay được trừ theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: Công ty TNHH OS Power Việt Nam (Địa chỉ: Phòng 12P, Tầng 12, Tòa nhà Center Building, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, MST: 0105836472) Trả lời công văn

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

216

Công văn 497/UBND- năm 2020 về đính chính Quyết định 80/2019/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 497/UBND- Về việc đính chính Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 01 năm 2020 Kính gửi: - Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Tài

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

217

Công văn số 4491/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 23/12/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ lao động theo NĐ41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002

41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 Hà Nội ngày 23 tháng 12 năm 2002 Kính gửi: Bộ Tài chính Trả lời công văn số 13494/TC-TCDN đề ngày 11/12/2002 của quý Bộ về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Đối với người lao động nghỉ việc nhưng vẫn có tên trong

Ban hành: 23/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

218

Công văn 9208/CT-TTHT năm 2020 về xác định chi phí lãi vay theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

9208/CT-TTHT V/v xác định chi phí lãi vay theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: Chi cục Thuế Quận Hai Bà Trưng Trả lời công văn 32368/CCT-KT2 ngày 01/11/2019 của Chi cục Thuế Quận Hai Bà Trưng hỏi về xác định chi phí lãi vay theo quy định tại Nghị định

Ban hành: 03/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

219

Công văn số 1947/UBND-PCNC về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2008 theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2009 Kính gửi: - Thủ trưởng các sở, ngành thành phố; - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; - Lãnh đạo các Tổng Công ty, Ban Quản lý và Doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Ban hành: 06/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2009

220

Công văn 785/BTNMT-TNN năm 2020 về đề nghị rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

--------------- Số: 785/BTNMT-TNN V/v đề nghị rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182