Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 82216 công văn

181

Công văn 1963/BCA-H41 phối hợp triển khai Nghị định 169/2007/NĐ-CP về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an do Bộ Công an ban hành

định 169/2007/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2010 Kính gửi: - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 19/11/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban

Ban hành: 30/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2010

182

Công văn 8879/VPCP-KSTT năm 2020 về đẩy mạnh triển khai Nghị định 09/2020/NĐ-CP và Thông tư 01/2020/TT-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành

8879/VPCP-KSTT,Công văn 8879 2020,Văn phòng Chính phủ,Đẩy mạnh triển khai Nghị định 09/2020/NĐ-CP,Chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước,Đẩy mạnh triển khai Thông tư 01/2020/TT-VPCP,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

183

Công văn 8876/VPCP-QHĐP năm 2020 về khẩn trương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

8876/VPCP-QHDP,Công văn 8876 2020,Văn phòng Chính phủ,Nghị định thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP,Xây dựng Nghị định thay thế 64/2008/NĐ-CP,Khẩn trương xây dựng thay thế 64/2008/NĐ-CP,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

184

Công văn 2805/BHXH-BC về báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 13/2006/NĐ-CP, Quyết định 09/2007/QĐ-TTg, đăng ký tài sản nhà nước do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

đã đăng ký chưa hợp lý, còn nhiều sai sót; nhiều đơn vị chưa kê khai đầy đủ tài sản phải đăng ký của các đơn vị trực thuộc; việc triển khai thực hiện Nghị định 13/2006/NĐ-CP ngày 24/11/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản, Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 08/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2011

185

Công văn 1511/TCHQ-GSQL năm 2018 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 1511/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Tiếp theo công văn số 1267/TCHQ-GSQL ngày 09/3/2018 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một

Ban hành: 22/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2018

186

Công văn 1267/TCHQ-GSQL năm 2018 về thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

1267/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật an toàn thực phẩm (thay thế Nghị định số

Ban hành: 09/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2018

187

Công văn 4324/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

4324/BXD-KTXD,Công văn 4324 2020,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP,Thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

188

Công văn 80417/CT-TTHT năm 2020 về chi phí lãi vay theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

tính thuế tiếp theo quy định tại tiết b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính Phủ. 2. Nội dung vướng mắc về lĩnh vực kế toán không thuộc thẩm quyền trả lời của Cục Thuế TP Hà Nội, đề nghị Công ty nghiên cứu và thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Ban hành: 01/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

189

Công văn 5485/TCHQ-TXNK năm 2020 về áp dụng thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế xuất khẩu Nghị định 57/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

trường hợp loại trừ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 thì áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu 5%. 2. Về việc khai báo thuế suất trên tờ khai hải quan xuất khẩu đối với các mặt hàng thuộc 07 nhóm hàng đã được chi tiết trong nhóm hàng có số thứ tự 211 Biểu thuế xuất khẩu thì khai tương tự như hướng dẫn của Tổng

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

190

Công văn 6280/VPCP-CN năm 2020 về hướng dẫn trường hợp chuyển tiếp của Nghị định 25/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

6280/VPCP-CN,Công văn 6280 2020,Văn phòng Chính phủ,Hướng dẫn trường hợp một nhà đầu tư trúng sơ tuyển,Trường hợp chuyển tiếp Nghị định 25/2020/NĐ-CP,Hướng dẫn Nghị định 25/2020/NĐ-CP,Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2020

191

Công văn 3866/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về Đánh giá việc thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

3866/BTNMT-TCQLDD,Công văn 3866 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Đánh giá thực hiện Nghị định 44/2014/NĐ-CP,Đánh giá đề xuất sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP,Đề xuất sửa đổi bảng giá đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

192

Công văn 2835/TCT-TTKT năm 2020 về Hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

2835/TCT-TTKT,Công văn 2835 2020,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP,Tổng Cục thuế Hướng dẫn thực hiện 68/2020/NĐ-CP,Quản lý thuế doanh nghiệp có giao dịch liên kết,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

193

Công văn 2410/GSQL-GQ1 năm 2020 thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2410/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ. Trả lời công văn số 723/HQCT-NV ngày 20/4/2020 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ phản

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

194

Công văn 10725/BCT-KH về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 23/2007/NĐ-CP đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam do Bộ Công thương ban hành

Việt Nam được Điều chỉnh bởi Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007. 3. Các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp Việt Nam đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và/hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (được quy định tại Chương IV, Chương V,

Ban hành: 27/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2009

195

Công văn 3473/BCT-ĐL năm 2020 về áp dụng Bộ định mức dự toán xây dựng chuyên ngành điện theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

dựng công trình, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2019, thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 2. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

196

Công văn 10342/VPCP-KSTT năm 2017 thực hiện Nghị định 92/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

10342//VPCP-KSTT V/v thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ngày 07 tháng 8 năm 2017, Chính phủ đã ban

Ban hành: 29/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

197

Công văn 28549/CT-TTHT năm 2020 về gia hạn nộp tiền thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28549/CT-TTHT V/v gia hạn nộp tiền thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020 Kính gửi: Công ty TNHH Kỹ thuật Taikisha Việt Nam Đ/c: Tầng 12 - Detech Tower, Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

198

Công văn 1447/BGDĐT-KHTC năm 2020 về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1447/BGDDT-KHTC,Công văn 1447 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP,Chính sách miễn giảm học phí,Quản lý học phí hệ thống giáo dục quốc dân,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2020

199

Công văn 3331/VPCP-CN năm 2020 tình hình thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

3331/VPCP-CN,Công văn 3331 2020,Văn phòng Chính phủ,Tình hình thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP,Tình hình thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng Văn phòng Chính phủ,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

200

Công văn 1408/UBND-KT năm 2020 thực hiện quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội

1408/UBND-KT,Công văn 1408 2020,Thành phố Hà Nội,Quản lý chi phí xây dựng theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo 68/2019/NĐ-CP,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng Thành phố Hà Nội,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.40.250