Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 202251 văn bản

181

Nghị định 31/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hoá chất nguy hiểm

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/2007/NĐ-CP Hà Nội , ngày 02 tháng 03 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOÁ CHẤT NGUY

Ban hành: 02/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2007

182

Nghị định 32/2007/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 32/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CHÍNH PHỦ

Ban hành: 02/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2007

183

Nghị định 30/2007/NĐ-CP về việc kinh doanh xổ số

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH XỔ SỐ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 01/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2007

184

Nghị định 29/2007/NĐ-CP về việc quản lý kiến trúc đô thị

CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 27/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2007

185

Nghị định 28/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật luật sư

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT

Ban hành: 26/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2007

186

Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 27/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ

Ban hành: 23/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2007

187

Nghị định 26/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

CHÍNH PHỦ --------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số : 26/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH

Ban hành: 15/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2007

188

Nghị định 25/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dự trữ quốc gia

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 25/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DỰ TRỮ QUỐC GIA CHÍNH PHỦ

Ban hành: 15/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2007

189

Nghị định 24/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số : 24/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CHÍNH

Ban hành: 14/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2007

190

Nghị định 23/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG

Ban hành: 12/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2007

191

Nghị định 21/2007/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thuộc tỉnh Ninh Thuận

CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 21/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM THUỘC TỈNH NINH THUẬN

Ban hành: 08/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2007

192

Nghị định 22/2007/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Sóc Trăng thuộc tỉnh Sóc Trăng

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG THUỘC TỈNH SÓC TRĂNG

Ban hành: 08/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2007

193

Nghị định 19/2007/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Ninh Bình thuộc tỉnh Ninh Bình

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ NINH BÌNH THUỘC TỈNH NINH BÌNH

Ban hành: 07/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2007

194

Nghị định 20/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, huyện; thành lập các phường thuộc thị xã Hà Tĩnh; thành lập huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, HUYỆN;

Ban hành: 07/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2007

195

Nghị định 17/2007/NĐ-CP sửa đổi Điều lệ phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam kèm theo Nghị định 54/CP năm 1995

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 17/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2007/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT

Ban hành: 01/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2007

196

Nghị định 18/2007/NĐ-CP về quân nhân chuyên nghiệp trong nhân dân quân đội Việt Nam

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 18/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH SỐ 18/2007/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

Ban hành: 01/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2007

197

Nghị định 16/2007/NĐ-CP Quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2007/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TÌM KIẾM, QUY

Ban hành: 26/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2007

198

Nghị định 15/2007/NĐ-CP về việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2007/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Ban hành: 26/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2007

199

Nghị định 14/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Chứng khoán

CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 14/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN

Ban hành: 19/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2007

200

Nghị định 11/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc các quận Ninh Kiều, Ô Môn và các huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2007/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH

Ban hành: 16/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.122.166