Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 12/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 236080 văn bản

101

Nghị định 115/2007/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển

Số: 115/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm

Ban hành: 05/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

102

Nghị định 114/2007/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý

114/2007/ND-CP,Nghị định 114 2007,Chính phủ,Chế độ phụ cấp cán bộ,Phụ cấp cán bộ,Cơ sở quản lý người nghiện ma túy,Cơ sở quản lý người bán dâm,Cơ sở quản lý người sau cai nghiện,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

103

Nghị định 113/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đê điều

113/2007/ND-CP,Nghị định 113 2007,Chính phủ,Phân loại đê,Lực lượng quản lý đê điều,Luật đê điều,Hướng dẫn,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 113/2007/NĐ-CP

Ban hành: 28/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

104

Nghị định 12/2004/NĐ-CP về việc sáp nhập thị trấn Tế Tiêu và xã Đại Nghĩa để thành lập thị trấn Đại Nghĩa thuộc huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây

12/2004/ND-CP,Nghị định 12 2004,Chính phủ,Sáp nhập thị trấn,Thành lập thị trấn,Huyện Mỹ Đức,Thị trấn Tế Tiêu,Xã Đại Nghĩa,Tỉnh Hà Tây,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2004/NĐ-CP

Ban hành: 08/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

105

Nghị định 108/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

108/2007/ND-CP,Nghị định 108 2007,Chính phủ,Hội chứng suy giảm miễn dịch,Luật Phòng chống nhiễm vi rút,Hướng dẫn,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 108/2007/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 26/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2007

106

Nghị định 111/2007/NĐ-CP về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật doanh nghiệp

111/2007/ND-CP,Nghị định 111 2007,Chính phủ,Quản lý tổng công ty nhà nước,Chuyển đổi tổng công ty nhà nước,Ban kiểm sát Tổng công ty nhà nước,Tổng công ty Nhà nước,Công ty nhà nước độc lập,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 26/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

107

Nghị định 110/2007/NĐ-CP về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước

110/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG DÔI DƯ DO SẮP XẾP LẠI CÔNG TY NHÀ NƯỚC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ

Ban hành: 26/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

108

Nghị định 112/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thể dục, thể thao

Số: 112/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006; Xét đề nghị

Ban hành: 26/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

109

Nghị định 109/2007/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

109/2007/ND-CP,Nghị định 109 2007,Chính phủ,Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài,Công ty Cổ phần,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 109/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2007 NGHỊ

Ban hành: 26/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

110

Nghị định 107/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật cư trú

107/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật C­ư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006; Xét đề nghị của Bộ tr­ưởng Bộ Công an, NGHỊ

Ban hành: 25/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

111

Nghị định 106/2007/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ

106/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH HẠ SĨ QUAN VÀ BINH SĨ TẠI NGŨ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30 tháng 12 năm 1981; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Ban hành: 22/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

112

Nghị định 105/2007/NĐ-CP về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

105/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG IN CÁC SẢN PHẨM KHÔNG PHẢI LÀ XUẤT BẢN PHẨM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm

Ban hành: 21/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

113

Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

104/2007/ND-CP,Nghị định 104 2007,Chính phủ,Dịch vụ đòi nợ,Kinh doanh dịch vụ đòi nợ,Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ,Doanh nghiệp,Thương mại CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/2007/NĐ-CP

Ban hành: 14/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2007

114

Nghị định 102/2007/NĐ-CP quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ

102/2007/ND-CP,Nghị định 102 2007,Chính phủ,Cán bộ kinh doanh,Công chức kinh doanh,Thời hạn không được kinh doanh,Cán bộ sau khi thôi giữ chức vụ,Cán bộ công chức quản lý,Doanh nghiệp,Thương mại,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2007

115

Nghị định 103/2007/NĐ-CP quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

103/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG VIỆC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ

Ban hành: 14/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2007

116

Nghị định 99/2007/NĐ-CP về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

99/2007/ND-CP,Nghị định 99 2007,Chính phủ,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Chi phí đầu tư xây dựng,Tổng mức đầu tư xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 99/2007/NĐ-CP

Ban hành: 13/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2007

117

Nghị định 101/2007/NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển

101/2007/ND-CP,Nghị định 101 2007,Chính phủ,Tài nguyên môi trường biển,Môi trường biển,Quản lý tài nguyên môi trường biển,Khai thác tài nguyên biển,Dữ liệu tài nguyên biển,Quản lý dữ liệu tài nguyên biển,Sử dụng dữ liệu tài nguyên biển,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2007

118

Nghị định 100/2007/NĐ-CP về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

100/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH VỀ THANH TRA VIÊN VÀ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa

Ban hành: 13/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2007

119

Nghị định 98/2007/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

98/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm

Ban hành: 07/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

120

Nghị định 97/2007/NĐ-CP quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

97/2007/ND-CP,Nghị định 97 2007,Chính phủ,Lĩnh vực hải quan,Xử phạt hành chính lĩnh vực hải quan,Cưỡng chế thi hành,Xuất nhập khẩu,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 97/2007/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 07/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.136.29