Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 12/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 168342 văn bản

61

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng y tế Ninh Thuận,Sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng y tế,Tiêu chuẩn sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng 2020,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2020

62

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Quy chế hoạt động của công chức đầu mối,Kiểm soát thủ tục hành chính Đắk Lắk,Công chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

63

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ đơn giá trong hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ đơn giá quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu,Bộ đơn giá phân tích môi trường tỉnh Bạc Liêu,Bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

64

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Đồng Tháp,Cơ cấu tổ chức Văn phòng Uỷ ban tỉnh Đồng Tháp,Chức năng nhiệm vụ Văn phòng Uỷ ban tỉnh Đồng Tháp,Nhiệm vụ quyền hạn Văn phòng Uỷ ban tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2020

65

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cho các cơ quan, tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Định mức sử dụng máy móc lĩnh vực thông tin Hồ Chí Minh,Định mức tiêu chuẩn máy móc lĩnh vực thông tin Hồ Chí Minh,Tiêu chuẩn và định mức sử dụng máy móc về thông tin,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

66

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2011/QĐ-UBND Quy định chính sách ưu đãi đối với các trường chuyên biệt (trường trung học phổ thông chuyên công lập và phổ thông dân tộc nội trú) trên địa bàn tỉnh Bình Phước

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Bình Phước,Bãi bỏ Quyết định 15/2011/QĐ-UBND Bình Phước,Chính sách ưu đãi trường chuyên biệt Bình Phước,Quy định chính sách ưu đãi trường chuyên biệt,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

67

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Triển khai Quy định công tác thi đua khen thưởng,Quy định công tác thi đua khen thưởng Quảng Ninh,Thực hiện Công tác thi đua khen thưởng 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

68

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Tây Ninh,Chế độ báo cáo định kỳ Tây Ninh,Chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh,Quy định chế độ báo cáo định kỳ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

69

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 41/2017/QĐ-UBND quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Sơn La,Bãi bỏ Quyết định 41/2017/QĐ-UBND Sơn La,Quản lý sử dụng quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ,Thanh toán Quỹ bảo trì đường bộ Sơn La,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2020

70

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định tạm thời về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Nam Định,Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong y tế Nam Định,Định mức sử dụng xe ô tô trong y tế Nam Định,Định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

71

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Ninh Bình,Quy chế phối hợp thanh tra kinh doanh đa cấp,Thanh tra hoạt động kinh doanh đa cấp Ninh Bình,Quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp Ninh Bình,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

72

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Nhiệm vụ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh,Quyền hạn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh,Cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

73

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin trong giải quyết tố cáo; trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước và giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Lào Cai,Phối hợp công tác quản lý nhà nước tỉnh Lào Cai,Phối hợp công tác giải quyết tố cáo tỉnh Lào Cai,Xử lý thông tin trong giải quyết tố cáo tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

74

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2017/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Hà Giang,Bãi bỏ Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Hà Giang,Bãi bỏ một số chính sách phát triển du lịch Hà Giang,Chính sách phát triển du lịch tỉnh Hà Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

75

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên Cổng, Trang thông tin điện tử các cấp; Bản tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp và các tác phẩm được phát trên Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã trên địa

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Bến Tre,Mức chi trả nhuận bút Trang thông tin điện tử Bến Tre,Mức chi trả nhuận bút đối với tác phẩm được đăng tải,Đài Truyền thanh cấp xã tỉnh Bến Tre,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

76

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Đồng Nai,Công trình hạ tầng kỹ thuật Đồng Nai,Quản lý sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật Đồng Nai,Hạ tầng kỹ thuật đô thị Đồng Nai,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2020

77

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí áp dụng đối với dịch vụ công ích vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Định

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Bình Định,Định mức kinh tế kỹ thuật vận tải công cộng,Chi phí áp dụng dịch vụ công ích xe buýt Bình Định,Dịch vụ công ích vận tải công cộng xe buýt,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

78

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Giá cụ thể dịch vụ công ích thủy lợi tỉnh Sóc Trăng,Cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích ,Giá sản phẩm dịch vụ công ích,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

79

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2020/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 02 tháng 4 năm 2020

Ban hành: 02/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

80

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2017/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Bình Thuận,Sửa đổi Quyết định 14/2017/QĐ-UBND Bình Thuận,Đơn giá bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất,Bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất xây dựng công trình,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.138.69