Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 12/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 168512 văn bản

41

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2007/QĐ-UBND về Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Tin học và Công báo, thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Hòa Bình,Hòa Bình bãi bỏ Quyết định 07/2007/QĐ-UBND,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn trung tâm tin học,Biên chế trung tâm tin học và công báo Hòa Bình,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 06/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

42

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải; đơn giá thuê hạ tầng; Giá dịch vụ công cộng tại khu công nghiệp Thụy Vân, khu công nghiệp Trung Hà, cụm công nghiệp Bạch Hạc do tỉnh Phú Thọ ban hành

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Phú Thọ,Đơn giá dịch vụ thoát nước tỉnh Phú Thọ,Đơn giá dịch vụ xử lý nước thải tỉnh Phú Thọ,Đơn giá thuê hạ tầng tỉnh Phú Thọ,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

43

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Giao số lượng và bố trí cán bộ công chức cấp xã,Bố trí cán bộ công chức cấp xã Bắc Ninh 2020,Giao số lượng và bố trí cán bộ Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

44

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 51/2017/QĐ-UBND Quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Bãi bỏ định giá dịch vụ chữa bệnh Bảo hiểm y tế,Bãi bỏ Quyết định 51/2017/QĐ-UBND Quảng Ngãi,Phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

45

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 15/2017/QĐ-UBND Quy định về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các hoạt động trong lĩnh vục giáo dục-đào tạo dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Sửa đổi chế độ miễn giảm tiền thuê đất Vũng Tàu,Sửa đổi Quyết định 15/2017/QĐ-UBND Vũng Tàu,Chế độ miễn giảm tiền thuê đất tổ chức sự nghiệp,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU -------- CỘNG

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2020

46

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Quảng Bình,Tài sản công giá trị lớn sử dụng vào kinh doanh,Tài sản công giá trị lớn sử dụng vào cho thuê,Tài sản công sử dụng vào kinh doanh Quảng Bình,Tài sản công sử dụng vào cho thuê Quảng Bình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

47

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm theo Quyết định 08/2014/QĐ-UBND

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Thái Bình,Sửa đổi Quyết định 08/2014/QĐ-UBND Thái Bình,Chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất,Chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

48

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố Hà Nội

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Thành phố Hà Nội,Quy chế tiếp nhận xử lý văn bản điện tử tổ chức,Quy chế phát hành quản lý văn bản điện tử Hà Nội,Quy chế quản lý văn bản điện tử giữa các tổ chức,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2020

49

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 102/2016/QĐ-UBND

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Bắc Giang,Sửa đổi Quyết định 102/2016/QĐ-UBND Bắc Giang,Sửa đổi Quy chế tiếp nhận cán bộ về công tác,Sửa đổi Quy chế tiếp nhận công chức về công tác,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 03/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

50

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND Quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Phú Yên,Quản lý phân công về an toàn thực phẩm,An toàn thực phẩm Phú Yên,Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2020

51

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Kiên Giang,Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Kiên Giang,Lập thẩm định ứng phó sự cố tràn dầu Kiên Giang,Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu ở các cơ sở,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

52

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quyết định 37/2015/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Hậu Giang,Sửa đổi chức năng quyền hạn cơ cấu Sở Giao thông,Sửa đổi Quyết định 37/2015/QĐ-UBND Hậu Giang,Cơ cấu tổ chức Sở Giao thông Hậu Giang 2020,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

53

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Quản lý an toàn thực phẩm,An toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên,Quy định quản lý an toàn thực phẩm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

54

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND Quy định về Bảng giá đất giai đoạn năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Hà Nam,Quy định Bảng giá đất Hà Nam 2020 2024,Ban hành Bảng giá đất Hà Nam 2020-2024,Bảng giá đất tỉnh Hà Nam,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

55

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện thu, nộp phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Cao Bằng,Công trình kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ tiện ích,Phí sử dụng công trình hạ tầng khu vực cửa khẩu,Kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu Cao Bằng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

56

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành thuộc lĩnh vực xây dựng không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

hoạch chi tiết trung tâm xã Tân Thạnh, huyện Gò Công Tây. 12. Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 23/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tiền Giang đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 13. Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 10/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý đô

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2020

57

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Nghệ An,Công tác thi đua khen thưởng,Công tác thi đua tỉnh Nghệ An,Công tác khen thưởng tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

58

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa về kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo do tỉnh Quảng Trị ban hành

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Quảng Trị,Bãi bỏ Quyết định 33/2013/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị,Bãi bỏ Quy chế kiểm tra an toàn thực phẩm,Kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

59

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Thành phố Đà Nẵng,Quản lý đầu tư thành phố Đà Nẵng,Quản lý xây dựng thành phố Đà Nẵng,Quản lý đầu tư và xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

60

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Bình Dương,Hỗ trợ liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,Liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,Liên kết sản xuất tiêu thụ nông nghiệp Bình Dương,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5