Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 12/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 168342 văn bản

21

Quyết định 12/2006/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức bộ máy Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh

12/2006/QD-UBND,Quyết định 12 2006,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2006/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 02 năm 2006

Ban hành: 16/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

22

Quyết định 12/2006/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe tỉnh Hưng Yên

12/2006/QD-UBND,Quyết định 12 2006,Tỉnh Hưng Yên,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2006/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 13 tháng 02 năm 2006

Ban hành: 13/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2015

23

Quyết định 12/2006/QĐ-UBND về Bản quy định tạm thời nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Hạnh phúc ---------------- Số: 12/2006/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 02 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 10/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2012

24

Quyết định 12/2006/QĐ-UBND hủy bỏ một số nội dung Quy chế quản lý hoạt động tại cảng cá và vùng nước cảng cá trong tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định 36/2003/-UB

12/2006/QD-UBND,Quyết định 12 2006,Tỉnh Khánh Hòa,Quản lý hoạt động tại cảng cá ,Tỉnh Khánh Hòa,Vùng nước cảng cá ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 10/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

25

Quyết định 12/2006/QĐ-UBND về giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2006 cho các Đội trật tự giao thông Thanh niên xung phong do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

------------- Số: 12/2006/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2006 CHO CÁC ĐỘI TRẬT TỰ GIAO THÔNG THANH NIÊN XUNG PHONG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy

Ban hành: 06/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2009

26

Quyết định 12/2006/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn đến năm 2010 do tỉnh Bình Thuận ban hành

12/2006/QD-UBND,Quyết định 12 2006,Tỉnh Bình Thuận,Doanh nghiệp,Thương mại,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2006/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 24 tháng

Ban hành: 24/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

27

Quyết định 12/2006/QĐ-UBND quy chế quản lý xây dựng khu tái định cư Tân An (khu 2) xã Tân An, thị xã Thủ Dầu Một do tỉnh Bình Dương ban hành

12/2006/QD-UBND,Quyết định 12 2006,Tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2006/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày

Ban hành: 12/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2013

28

Quyết định 12/2006/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý Khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ

12/2006/QD-UBND,Quyết định 12 2006,Tỉnh Phú Thọ,Đền Mẫu Âu Cơ,Khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 03/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

29

Quyết định 12/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

12/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Kế hoạch sử dụng đất huyện Hòa Bình Bạc Liêu 2020,Kế hoạch sử dụng đất Bạc Liêu 2020,Kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

30

Quyết định 12/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kon Tum

12/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Kon Tum,Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Kon Tum,Quy chế tổ chức của Quỹ phòng chống thiên tai,Quy chế hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

31

Quyết định 12/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu, số lượng người làm việc của: Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

12/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 07 tháng

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

32

Quyết định 12/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và mức hỗ trợ cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao được triệu tập vào đội tuyển cấp Quốc gia

12/QD-UBND,Quyết định 12,Tỉnh Bạc Liêu,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 15 tháng 01 năm

Ban hành: 15/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

33

Quyết định 12/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW do tỉnh Sơn La ban hành

12/QD-UBND,Quyết định 12 2019,Tỉnh Sơn La,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/QĐ-UBND Sơn La, ngày 04 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2019

34

Quyết định 12/QĐ-UBND năm 2019 về Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố Hà Nội

12/QD-UBND,Quyết định 12,Thành phố Hà Nội,Công tác tiếp công dân,Tiếp công dân ,Trụ sở Tiếp công dân ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/QĐ-UBND

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

35

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ do thành phố Cần Thơ ban hành

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Thành phố Cần Thơ,Hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ,Nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ Cần Thơ,Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

36

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 26/2019/QĐ-UBND

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Quảng Nam,Sửa đổi Quyết định 26/2019/QĐ-UBND Quảng Nam,Quảng Nam quản lý vật liệu nổ công nghiệp,Quảng Nam quản lý tiền chất thuốc nổ,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2020

37

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Điện Biên kèm theo Quyết định 23/2016/QĐ-UBND

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Điện Biên,Sửa đổi Quyết định 23/2016/QĐ-UBND Điện Biên,Sửa đổi Quy định quản lý bảo vệ giá trị di tích,Sửa đổi Quy định quản lý phát huy giá trị di tích,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

38

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Cà Mau,Quy chế quản lý nguồn vốn ngân sách địa phương,Cho vay đối với người nghèo tỉnh Cà Mau,Cho vay đối với các đối tượng chính sách tỉnh Cà Mau,Tiền tệ - Ngân hàng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

39

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Yên Bái,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái,Bãi bỏ văn bản quy phạm Ủy ban tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

40

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Dịch vụ môi trường rừng tỉnh Tuyên Quang,Số lần tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng,Tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.138.69