Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 12/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 78294 công văn

101

Công văn số 5626/BKH-TM&DV về việc Thực hiện Chỉ thị số 49/2004/CT-TTg ngày 24/12/2004 về phát triển dịch vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 do Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư ban hành

tháng 08 năm 2005 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - UBND các tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương Thực hiện Chỉ thị số 49/2004/CT-TTg ngày 24/12/2004 (Chỉ thị 49) của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dịch vụ trong kế hoạch phát triển kinh

Ban hành: 18/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

102

Công văn số 6656/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2002 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện khoản 12 điều 4 Quyết định số 19/2002/-TCHQ

điều 4 quyết định số 19/2002/-TCHQ. Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002 Kính gửi : Cục Hải quan các tỉnh, thành phố . Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của Hải quan một số tỉnh, thành phố và doanh nghiệp về việc xác nhận thực xuất đối với hàng xuất khẩu cửa khâu đã được lam thủ tục hải

Ban hành: 31/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

103

Công văn số 3157/TS-KHTC ngày 17/12/2003 của Bộ Thuỷ sản về việc tiều chuẩn ngành về thức ăn nuôi tôm áp dụng trong Quyết định số 20/2003/-BTS ngày 12/12/2003

3157/TS-KHTC,Công văn 3157 2003,Bộ Thuỷ sản BỘ THUỶ SẢN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3157/TS-KHTC V/v tiêu chuẩn ngành về TA nuôi tôm áp dụng trong Quyết định số 20/2003/-BTS ngày 12/12

Ban hành: 17/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

104

Công văn số 6500/UB-ĐT ngày 12/12/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành bổ sung 04 biểu mẫu kèm theo Quyết định số 281/2003/-UB ngày 01/12/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố

6500/UB-DT, Công văn 6500, Thành phố Hồ Chí Minh UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6500/UB-ĐT Về ban hành bổ sung 04 biểu mẫu kèm theo Quyết định số 281/2003/-UB ngày 01 tháng 12 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 12/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

105

Công văn 499/TTg-ĐMDN về thực hiện Quyết định 224/2006/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

V/v thực hiện Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2011 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Ban hành: 01/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2011

106

Công văn số 8854/UBND-ĐT về việc thực hiện quy định tại Quyết định số 226/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8854/UBND-DT, Công văn 8854, Thành phố Hồ Chí Minh, Xây dựng- Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 8854/UBND-ĐT Về thực hiện quy định tại Quyết định số 226/2006/QĐ-TTg của Thủ

Ban hành: 27/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2009

107

Công văn 3069/BTP-PLDSKT thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 12/2009/NĐ-CP, Nghị định 83/2009/NĐ-CP, Nghị định 08/2005/NĐ-CP, Nghị định 02/2006/NĐ-CP, Nghị định 153/2007/NĐ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng do Bộ Tư pháp ban hành

của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, Nghị định số 02/2006/NĐ-CP, Nghị định số 153/2007/NĐ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định), Bộ Tư pháp có ý kiến như sau: I. VỀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN Để

Ban hành: 27/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2011

108

Công văn 8590/UBND-TM năm 2006 về triển khai thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8590/UBND-TM,Công văn 8590,Thành phố Hồ Chí Minh,thực hiện NĐ 43/2006/NĐ-CP,áp dụng NĐ 43/2006/NĐ-CP,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8590/UBND-TM Về

Ban hành: 20/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

109

Công văn 4597/VPCP-V.I năm 2014 đánh giá thực hiện Quyết định 254/2006/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 4597/VPCP-V.I V/v đánh giá việc thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Bộ Công Thương. Trong những năm vừa qua, tình trạng các đối tượng buôn lậu lợi dụng chính sách miễn thuế theo Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng

Ban hành: 20/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

110

Công văn số 6109/VPCP-QHQT ngày 9/12/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc các cơ quan tham gia ý kiến về danh mục chương trình, dự án vay vốn WB giai đoạn 2004-2006

6109/VPCP-QHQT,Công văn 6109 2003,Văn phòng Chính phủ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6109/VPCP-QHQT V/v các cơ quan tham gia ý kiến về danh mục chương trình, dự án vay vốn WB giai đoạn 2004-2006 Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2003

Ban hành: 09/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

111

Công văn số 4498/UBND-LĐCSXH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-QH12 của Quốc hội do Ủy ban hành nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

4498/UBND-LDCSXH, Công văn 4498, Thành phố Hà Nội, Văn hóa- Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 4498/UBND-LĐCSXH V/v: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-QH12 của

Ban hành: 26/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2009

112

Công văn số 1831/TĐC-ĐL về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN; Quyết định số 21/2006/QĐ-BKHCN; Quyết định số 22/2006/QĐ-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

số 20/2006/QĐ-BKHCN; Quyết định số 21/2006/QĐ-BKHCN; Quyết định số 22/2006/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2006 Kính gửi: - Trung tâm Đo lường Việt Nam, - Các Trung tâm kỹ thuật 1, 2, 3, - Trung tâm Đào tạo, - Các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: 15/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2007

113

Công văn số 2006/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc xử phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn

2006/TCT-PCCS,Công văn 2006 2006,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2006/TCT-PCCS V/v: Xử phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn

Ban hành: 07/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2006

114

Công văn số 2006/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc xác nhận đã làm thủ tục hải quan trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu

2006/TCHQ-GSQL,Công văn 2006 2006,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2006/TCHQ-GSQL V/v: xác nhận "đã làm thủ tục hải quan" trên tờ

Ban hành: 10/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2006

115

Công văn 2103/VPCP-ĐMDN thực hiện Quyết định 224/2006/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

định số 224/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2010 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Xét báo cáo của

Ban hành: 31/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2010

116

Công văn 321/UBND-VP4 năm 2013 triển khai Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải do tỉnh Ninh Bình ban hành

thể; - UBND các huyện, thành phố, thị xã. Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã; đề nghị Ủy

Ban hành: 04/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2013

117

Công văn 3281/UBND-GT thực hiện Thông tư 12/2013/TT-BGTVT Quy định về sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng trong đầu tư xây dựng công trình thi công do tỉnh Lâm Đồng ban hành

3281/UBND-GT,Công văn 3281,Tỉnh Lâm Đồng,thực hiện Thông tư 12/2013/TT-BGTVT ,Kết cấu mặt đường bê tông xi măng,kết cấu mặt đường bê tông Lâm Đồng,đầu tư xây dựng công trình thi công ,xây dựng công trình thi công 2013,công trình thi công Lâm Đồng 2013,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Ban hành: 13/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2013

118

Công văn 2321/GSQL-GQ1 năm 2017 thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu khi Quyết định 50/2006/QĐ-TTg khi bãi bỏ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số: 2321/GSQL-GQ1 V/v thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu khi Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg khi bãi bỏ Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Trả lời công văn số 2362/HQBD-GSQL ngày 22/9/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đề nghị hướng

Ban hành: 02/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

119

Công văn số 1085/UBND-ĐT về áp dụng Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố và xử lý chuyển tiếp thực hiện chủ đầu tư và Ban quản lý dự án các dự án sử dụng vốn ngân sách của thành phố (theo Nghị định số 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

109/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố và xử lý chuyển tiếp thực hiện chủ đầu tư và Ban quản lý dự án các dự án sử dụng vốn ngân sách của thành phố (theo Nghị định số 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ) TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2007 Kính gửi: - Các Sở - ban – ngành thành

Ban hành: 26/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2008

120

Công văn số 2083/UBND-XDĐT về việc triển khai Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

79/2007/QĐ-UBND ngày 11/07/2007 của UBND Thành phố Hà Nội và theo qui định tại Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT của Liên Bộ: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông./. Nơi nhận: - Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo); - Các Đ/c PCT UBND TP; - Như trên; - Các DN: VMS, GPC, Viettel, EVN Telecom, HN Telecom,

Ban hành: 07/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188