Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 12/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 78401 công văn

81

Công văn số 12/CP-QHQT ngày 5/01/2004 của Chính phủ về việc phê duyệt Thoả ước tín dụng với AFD tài trợ cho chương trình Ngân hàng-Tài chính II

12/CP-QHQT,Công văn 12 2004,Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/CP-QHQT V/v phê duyệt Thoả ước tín dụng với AFD tài trợ cho Chương trình Ngân hàng - Tài chính II Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2004 Kính gửi:

Ban hành: 05/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

82

Công văn 2006/BHXH-TCCB năm 2012 tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2006/BHXH-TCCB,Công văn 2006 2012,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ,Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh,Học tập tấm gương Hồ Chí Minh ,Văn hóa - Xã hội BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 31/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2015

83

Công văn 2006/TCHQ-GSQL về xuất khẩu đá khối do Tổng cục Hải quan ban hành

2006/TCHQ-GSQL,Công văn 2006 2012,Tổng cục Hải quan,Xuất khẩu đá khối,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2006/TCHQ-GSQL V/v: xuất khẩu đá khối.

Ban hành: 24/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2012

84

Công văn 7020/BTC-NSNN năm 2018 hướng dẫn cơ chế tài chính quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Quyết định 12/2018/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

7020/BTC-NSNN V/v hướng dẫn cơ chế tài chính quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thực hiện Quyết định số

Ban hành: 14/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

85

Công văn số 12TCT/AC ngày 2/01/2003 của Tổng cục Thuế về việc quản lý, sử dụng hoá đơn

12TCT/AC, Công văn 12TCT, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12TCT/AC V/v quản lý, sử dụng hoá đơn Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2003 Kính gửi: Cục

Ban hành: 02/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

86

Công văn 1064/BHXH-PC năm 2014 hướng dẫn nội dung Điểm a Khoản 1 Điều 12 Quyết định 1139/-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

hướng dẫn nội dung Điểm a Khoản 1 Điều 12 Quyết định số 1139/-BHXH Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; - Bảo hiểm

Ban hành: 01/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2014

87

Công văn số 15/ĐC-CP về việc đính chính Nghị quyết số 28/2008/NQ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về việc xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Hà Nội do Chính phủ ban hành

28/2008/NQ-CP NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC XÉT DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 - 2010) CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI Do sơ suất trong khâu đánh máy, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, xin đính chính một số sai sót trong Nghị quyết số 28/2008/NQ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về việc xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm

Ban hành: 09/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2009

88

Công văn 8471/VPCP-KSTT năm 2017 về xây dựng Quyết định thay thế Quyết định 114/2006/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

định thay thế Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Nội vụ; - Bộ Thông tin và Truyền thông; - Bộ Tư pháp. Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Quyết định thay

Ban hành: 11/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2017

89

Công văn 2006/BXD-KTXD về quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

2006/BXD-KTXD,Công văn 2006 2010,Bộ Xây dựng,Quyết toán,Dự án đầu tư xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2006/BXD-KTXD V/v quyết toán dự án ĐTXD công trình.

Ban hành: 13/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2010

90

Công văn 12/2001/UBCK hướng dẫn quy trình lập hồ sơ phát hành đăng ký niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 80/2000/-UBCK ngày 29/12/2000 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/1998/TT-UBCK. Vì vậy Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn lại về quy trình lập hồ sơ phát hành/đăng ký niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán để thay thế cho Công văn số 109/1999/UBCK2 như sau: I. Về đăng ký

Ban hành: 07/02/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

91

Công văn 1688/BTNMT-KH năm 2017 báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện đề án, nhiệm vụ quy định tại Quyết định 12/QĐ-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

1688/BTNMT-KH V/v báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện các đề án, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: Bộ Tài chính Phúc đáp Công văn số 3733/BTC-NSNN ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài chính về báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

92

Công văn của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện quyết định số 16/2006/QĐ-BTC ngày 24/3/2006

thuế đã nộp với số thuế theo mức thuế quy định tại Ouyết định này được xử lý hoàn trả theo quy định hiện hành. 2. Các Quyết định số 81/2005/-BTC ngày 18/11/2005 và Quyết định số 4773/-BTC ngày 09/12/2005 vẫn có hiệu lực thực hiện theo nội dung quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BTC ngày 24/3/2006 . Tông cục Hải quan thông báo các đơn

Ban hành: 16/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2006

93

Công văn số 7575/HD-LS về việc hướng dẫn áp dụng Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 144/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố do Sở Tài chính - Cục thuế - Sở Xây dựng - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định số 144/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố. Liên Sở: Sở Tài chính – Cục Thuế - Sở Xây dựng – Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các nội dung cần thiết để áp dụng bảng giá các loại đất thay thế Hướng dẫn Liên Sở số 1280/HD-LS ngày 24/2/2006 của Sở Tài chính – Cục Thuế - Sở Xây dựng – Sở Tài nguyên và Môi

Ban hành: 07/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2009

94

Công văn 2006/CV-LS-XNC năm 2013 cấp thị thực tại Đại sứ quán Đức do Cục Lãnh sự ban hành

2006/CV-LS-XNC,Công văn 2006,Cục Lãnh sự,Cấp thị thực,cấp thị thực 2013,cấp thị thực tại Đại sứ quán Đức ,thị thực tại Đại sứ quán Đức ,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO CỤC LÃNH SỰ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2013

95

Công văn 12/2000/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc ra quyết định thi hành án phạt tù và truy nã người bị kết án phạt tù bỏ trốn

12/2000/KHXX,Công văn 12 2000,Tòa án nhân dân tối cao TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2000/KHXX Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2000 CÔNG VĂN CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KHOA HỌC XÉT XỬ SỐ 12/2000/KHXX NGÀY

Ban hành: 24/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

96

Công văn số 2373/VPCP-V.II về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1632/TTg-V.II ngày 12/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

2373/VPCP-V.II, Công văn 2373, Văn phòng Chính phủ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 2373/VPCP-V.II V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại CV số 1632/TTg-V.II ngày 12/10/2006 của Thủ tướng

Ban hành: 07/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2008

97

Công văn 271/UBND-VP7 hướng dẫn thực hiện quy định về xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình tôn giáo theo Quyết định 1196/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

trình tôn giáo theo Quyết định số 1196/2006/QĐ-UBND ngày 05/6/2006 của UBND tỉnh. Ninh Bình, ngày 06 tháng 09 năm 2007 Kính gửi: - UBND các huyện, thành phố, thị xã; - Ban Tôn giáo và Dân tộc tỉnh; - Sở Xây dựng. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện

Ban hành: 06/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2011

98

Công văn 12/VPCP-ĐMDN năm 1999 đính chính Nghị định 07/1999/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

12/VPCP-DMDN,Công văn 12 1999,Văn phòng Chính phủ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/VPCP-ĐMDN Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 1999 CÔNG VĂN CỦA

Ban hành: 03/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

99

Công văn 88/CV.UB năm 1995 về hướng dẫn bổ sung Quyết định 479/.UB ngày 01/12/1994 của UBND tỉnh Lào Cai về thu tiền sử dụng đất

thuế tỉnh Lào Cai về xin ý kiến chỉ đạo thực hiện Quyết định 479/.UB ngày 01/12/1994 của UBND tỉnh Lào Cai về thu tiền sử dụng đất. Về vấn đề này UBND tỉnh Lào Cai có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Xác định hệ số K: hệ số K được xác định với mức tối thiểu là 1, tối đa là 2. Giao cho Chủ tịch UBND huyện, thị quy định cụ thể hệ số K cho từng

Ban hành: 11/02/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 27/04/2010

Cập nhật: 18/07/2013

100

Công văn số 706/BXD-QLN về việc ký ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

số 167/2008/-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; - Ngân hàng

Ban hành: 24/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.71.247