Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 12/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 78442 công văn

181

Công văn 592/TC/VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định 164/2002/-BTC ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính

592/TC/VP,Công văn 592 2003,Bộ Tài chính,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 592/TC/VP Về việc đính chính quyết định 164/2002/-BTC ngày 27/12/2002 của Bộ tài chính

Ban hành: 16/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

182

Công văn số 528/BGTVT-TC về việc báo cáo về trợ cấp khó khăn theo quyết định số 169/2008/-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

theo quyết định số 169/2008/-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2009 Kính gửi: - Các Cục Quản lý nhà nước chuyên ngành; - Các Trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung học thuộc Bộ; - Viện Chiến lược và phát triển GTVT;

Ban hành: 03/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2009

183

Công văn số 239/UBND-THKH về phân công triển khai thực hiện Thông báo số 278/TB-VPCP ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

dân thành phố đã cụ thể hóa các nội dung này để đưa vào Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2008, Chương trình công tác năm 2008 (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố), yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân

Ban hành: 12/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2009

184

Công văn số 2147/ĐC-TTg về việc đính chính Quyết định số 155/2008/-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án điều chỉnh cước dịch vụ điện thoại cố định nội hạt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 155/2008/-TTG NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH CƯỚC DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH NỘI HẠT Do sơ suất trong khâu in ấn, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông xin đính chính một số sai sót trong Quyết định số 155/2008/-TTg ngày 01

Ban hành: 08/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

185

Công văn số 8683/UBND-ĐTMT về việc thực hiện Công điện số 1928/CĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8683/UBND-DTMT,Công văn 8683,Thành phố Hồ Chí Minh,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 8683/UBND-ĐTMT Về thực hiện Công điện số 1928/CĐ-TTg ngày 10 tháng 12

Ban hành: 13/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2009

186

Công văn số 3006/BTNMT-VPTL của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 06/2006/QĐ-BTNMT ngày 07-6-2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

3006/BTNMT-VPTL,Công văn 3006 2006,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3006/BTNMT-VPTL V/v: Thực hiện Quyết định số 06/2006/QĐ-BTNMT ngày 07-6-2006 của Bộ

Ban hành: 14/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2006

187

Công văn số 1052/TCĐC ngày 23/08/2002 của Tổng cục Địa chính về việc thực hiện Quyết định số 273/-TTg ngày 12/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ

1052/TCDC,Công văn 1052 2002,Tổng cục Địa chính TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1052/TCĐC V/v Thực hiện Quyết định số 273/-TTg ngày 12/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 23/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

188

Công văn 1052/TCĐC của Tổng cục Địa chính về việc thực hiện Quyết định số 273/-TTg ngày 12/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ

CỤC ĐỊA CHÍNH SỐ 1052/TCĐC NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2002 VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 273/-TTG NGÀY 12/4/2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Kính gửi: - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, - Tổng công ty 91, - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Thực hiện Quyết định

Ban hành: 23/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

189

Công văn 10070/UBND-TH năm 2020 về đính chính Quyết định 20/2020/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

10070/UBND-TH,Công văn 10070 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Đính chính Quyết định 20/2020/QĐ-UBND Khánh Hòa,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã phường,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức thị trấn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

190

Công văn số 1278/TM-MNBG năm 2006 đính chính Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu trên đất liền giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới kèm Quyết định 08/2006/QĐ-BTM do Bộ Thương mại

cửa khẩu trên đất liền giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới của Bộ thương mại kèm Quyết định số 08/2006/QĐ-BTM ngày 26 tháng 01 năm 2006 Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2006 Kính gửi: Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ và các vụ cục các sở thương mại có liên quan Ngày 26 tháng 01 năm

Ban hành: 28/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

191

Công văn số 3622/CV-SVHTT về việc thực hiện Chỉ thị 35/2006/CT-UBND về quy hoạch vũ trường, karaoke do Sở Văn hoá và Thông tin ban hành

thực hiện Chỉ thị 35/2006/CT-UBND về quy hoạch vũ trường, karaoke Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2006 Kính gửi: - Ủy ban nhân dân quận, huyện - Phòng Văn hóa, Thông tin - Thể thao quận, huyện Thực hiện Chỉ thị số

Ban hành: 28/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2007

192

Công văn 10813/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện Thông tư 12/2016/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

--------------- Số: 10813/TCHQ-GSQL V/v Thực hiện Thông tư 12/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được một số báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến việc thực hiện

Ban hành: 15/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2016

193

Công văn số 3954/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện số 22/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2006 Kính gửi: - Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ,Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ - Chủ tịch UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương Xét báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg trong

Ban hành: 25/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2006

194

Công văn số 101/BVTV-CV về việc gia hạn Quyết định số 1459/-TTg ngày 7/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ do Cục bảo vệ thực vật ban hành

1459/-TTg ngày 7/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008 Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ngày 17 tháng 01 năm 2008, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 394/VPCP-NN thông báo ý kiến của Chính phủ về việc gia hạn Quyết định số 1459/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 21/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2008

195

Công văn số 394/VPCP-NN về việc gia hạn Quyết định số 1459/-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

triển nông thôn (công văn số 3300/TTr-BNN-BVTV ngày 28 tháng 11 năm 2007 và công văn số 42/BNN-BVTV ngày 7 tháng 01 năm 2008) về việc gia hạn áp dụng Quyết định số 1459/-TTg ngày 7 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như

Ban hành: 17/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2008

196

Công văn 64/TCBĐ-CSBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc thực hiện Quyết định số 1637/-TTg ngày 31/12/2001

BƯU ĐIỆN SỐ 64/TCBĐ-CSBĐ NGÀY 18 THÁNG 01NĂM 2002 VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1637/-TTG NGÀY 31-12-2001 Kính gửi: Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam, Ngày 18-01-2002 Tổng cục Bưu điện đã có Quyết định số 63/2002/-TCBĐ giao nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai thực hiện Quyết định số 1637/-TTg ngày 31-12-2001 của Thủ

Ban hành: 18/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

197

Công văn số 7438/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong quý IV năm 2006

7438/UBND-DT,Công văn 7438 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 7438/UBND-ĐT Về đẩy mạnh đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong quý IV năm 2006

Ban hành: 06/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2006

198

Công văn số 4180/UBND-TM của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về biện pháp cân đối ngân sách cho kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006

4180/UBND-TM,Công văn 4180 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4180/UBND-TM Về biện pháp cân đối ngân sách cho kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 TP. Hồ Chí Minh, ngày

Ban hành: 22/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2006

199

Công văn 3615/BNN-KTHT năm 2012 về đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án ổn định dân cư vùng biên giới và đặc biệt khó khăn theo Chương trình 193/2006/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Lạng Sơn Theo Phiếu chuyển văn bản số 1109/PC-VPCP ngày 19/7/2012 của Văn phòng Chính phủ, kèm theo Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 9 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị xem xét, xử lý về việc “hỗ trợ kinh phí để thực hiện dự án ổn định dân cư vùng biên giới và đặc biệt khó khăn theo chương trình 193/2006/QĐ-TTg”, Bộ Nông

Ban hành: 01/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2015

200

Công văn số 4912/VPCP-CN về việc thực hiện công tác di dời cảng biển theo Quyết định số 791/-TTg ngày 12/8/2005 do văn phòng Chính phủ ban hành.

hình thực hiện công tác di dời cảng biển theo Quyết định số 791/-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Bộ Tài chính khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền về cơ chế, chính sách tài chính cho các doanh nghiệp thuộc diện di dời.

Ban hành: 31/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.159.107