Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1199/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 149494 văn bản

21

Quyết định 1199/QĐ-BYT năm 2012 sửa đổi Hướng dẫn thực hiện hoạt động hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía bắc” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1199/QD-BYT,Quyết định 1199 2012,Bộ Y tế,Hỗ trợ khám bệnh cho người nghèo,Khám bệnh cho người nghèo ,Chữa bệnh cho người nghèo,Khám chữa bệnh cho người nghèo,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2015

22

Quyết định 1199/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt Kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi năm 2013 cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1199/QD-BNN-TCCB,Quyết định 1199 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Đầu tư,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2013

23

Quyết định 1199/QĐ-LĐTBXH năm 2009 về thành lập Bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1199/QD-LDTBXH,Quyết định 1199 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bảo hiểm thất nghiệp,Bảo hiểm BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1199/QĐ-LĐTBXH Hà

Ban hành: 22/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2009

24

Quyết định 1199/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời tỉnh Hưng Yên đến năm 2015

1199/QD-UBND,Quyết định 1199 2009,Tỉnh Hưng Yên,Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời Hưng Yên ,Quy hoạch Quảng cáo đến năm 2015,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2013

25

Quyết định 1199/QĐ-UBND.HC năm 2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2020

1199/QD-UBND.HC,Quyết định 1199 2011,Tỉnh Đồng Tháp,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1199/QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày 30 tháng 12

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

26

Quyết định 1199/2008/QĐ-UBND quy định thực hiện Quyết định 586/2008/-UBND do tỉnh Quảng Ninh ban hành

1199/2008/QD-UBND,Quyết định 1199,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1199/2008/QĐ-UBND Hạ Long, ngày 21

Ban hành: 21/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

27

Quyết định 1199/QĐ-UB năm 1995 về phân công quản lý đất lâm nghiệp cho Uỷ ban nhân dân Huyện Đạ Tẻh do Tỉnh Lâm Đồng ban hành

1199/QD-UB,Quyết định 1199 1995,Tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 1199/QĐ-UB Đà Lạt , ngày 07 tháng 11

Ban hành: 07/11/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2014

28

Quyết định 1199/1999/QĐ-UB về quản lý, bảo vệ, khu di tích lịch sử Đền Hùng do tỉnh Phú Thọ ban hành

1199/1999/QD-UB,Quyết định 1199 1999,Tỉnh Phú Thọ,Khu di tích lịch sử Đền Hùng,Quản lý bảo vệ,Văn hóa - Xã hội UBND TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1199/1999/QĐ-UB Hà Nội, ngày 28 tháng 05

Ban hành: 28/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2014

29

Nghị định 1199-TTg năm 1957 về thành lập Uỷ ban tổ chức năm Vật lý Địa cầu thuộc Thủ tướng phủ do Thủ Tướng ban hành

1199-TTg,Nghị định 1199-TTg 1957,Phủ Thủ tướng,Thành lập Ủy ban,Thủ tướng Phủ,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1199-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1956

Ban hành: 28/12/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

31

Quyết định 1659/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ tăng cường năng lực sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1659/QD-TTg,Quyết định 1659 2020,Thủ tướng Chính phủ,Năng lực sản xuất chương trình tiếng dân tộc,Sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc,Sản xuất truyền hình tiếng dân tộc 2021 2025,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

32

Quyết định 1660/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1660/QD-TTg,Quyết định 1660 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên,Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực môi trường,Bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

33

Quyết định 1663/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1663/QD-TTg,Quyết định 1663 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước kiểm toán nhà nước,Danh mục bí mật lĩnh vực kiểm toán nhà nước,Bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước,Kế toán - Kiểm toán THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

34

Quyết định 1650/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh và Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1650/QD-TTg,Quyết định 1650 2020,Thủ tướng Chính phủ,Xuất cấp hóa chất khử khuẩn cho tỉnh Quảng Trị,Xuất cấp hóa chất khử khuẩn cho tỉnh Quảng Nam,Xuất cấp hóa chất khử khuẩn cho tỉnh Quảng Ngãi,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 24/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

35

Quyết định 1638/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1638/QD-TTg,Quyết định 1638 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách,Kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

36

Quyết định 1641/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1641/QD-TTg,Quyết định 1641 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Lâm Đồng,Quy hoạch phát triển Lâm Đồng đến 2030,Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch Lâm Đồng,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

37

Quyết định 1632/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1632/QD-TTg,Quyết định 1632 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống bệnh lở mồm long móng,Chương trình phòng chống Lở mồm long móng,Chống Lở mồm long móng 2021 2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

38

Quyết định 1620/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1620/QD-TTg,Quyết định 1620 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học,Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới khoa học,Hội đồng thẩm định Quy hoạch công nghệ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

39

Quyết định 1619/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1619/QD-TTg,Quyết định 1619 2020,Thủ tướng Chính phủ,Cơ sở dữ liệu đồng bằng sông Cửu Long,Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển bền vững,Hệ thống dữ liệu phục vụ thích ứng biến đổi khí hậu,Công nghệ thông tin,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

40

Quyết định 1629/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1629/QD-TTg,Quyết định 1629 2020,Thủ tướng Chính phủ,Xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ hỗ trợ Quảng Bình,Xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ hỗ trợ Quảng Nam,Xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ hỗ trợ Hà Tĩnh,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.245.255