Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 119/2015/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 54786 công văn

1

Công văn 2613/BGDĐT-GDTrH năm 2021 thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2613/BGDDT-GDTrH,Công văn 2613 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình giáo dục trung học năm học 2021 2022,Thực hiện chương trình giáo dục trung học 2021 2022,Thực hiện chương trình giáo dục trung học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

2

Công văn 1362/H41-H44 năm 2016 hướng dẫn công tác sản xuất, cấp phát và sử dụng trang phục do Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật Bộ Công an ban hành

1362/H41-H44 V/v hướng dẫn công tác sản xuất, cấp phát và sử dụng trang phục năm 2016 Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Công an các đơn vị, địa phương Căn cứ Nghị định số 29/2016/-CP ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 160/2007/-CP ngày

Ban hành: 18/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2016

3

Công văn 2445/BGDĐT-GDTrH năm 2021 hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2445/BGDDT-GDTrH,Công văn 2445 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 2021,Hướng dẫn báo cáo kết quả nhiệm vụ năm học 2020 2021,Báo cáo kết quả nhiệm vụ năm học giáo dục trung học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

4

Công văn 1983/BGDĐT-GDTrH năm 2021 về tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1983/BGDDT-GDTrH,Công văn 1983 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch 2020 2021,Chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học 2020 2021,Thực hiện kế hoạch năm học 2020 2021 Bộ Giáo dục,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

5

Công văn 1374/SGDĐT-GDTrH năm 2021 hướng dẫn dạy học cho khối 9 và khối 12 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1374/SGDDT-GDTrH,Công văn 1374 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Hướng dẫn dạy học cho khối 9 Sở Giáo dục Hồ Chí Minh,Hướng dẫn dạy học cho khối 12 Sở Giáo dục Hồ Chí Minh,Hướng dẫn dạy học cho khối 9 và khối 12 Hồ Chí Minh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

6

Công văn 606/BGDĐT-GDTrH năm 2021 thực hiện chương trình giáo dục và phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

606/BGDDT-GDTrH,Công văn 606 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình giáo dục phòng chống dịch COVID19,Thực hiện chương trình giáo dục phòng chống COVID19,Kế hoạch dạy học ứng phó với dịch COVID-19,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

7

Công văn 119/TCHQ-GSQL năm 2021 về nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

số 08/2015/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/-CP): 1. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu biên giới đường bộ, đường thủy nội địa: a) Căn cứ quy định tại Điều 66 Luật Hải quan, yêu cầu chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải, người được chủ phương tiện vận tải ủy

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

8

Công văn 432/BGDĐT-GDTrH năm 2021 về chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

432/BGDDT-GDTrH,Công văn 432 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Kế hoạch dạy học ứng phó với dịch COVID-19,Phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh hình phức tạp,Bộ Giáo dục điều chỉnh kế hoạch dạy học,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

9

Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

5512/BGDDT-GDTrH,Công văn 5512 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường,Xây dựng thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường,Xây dựng và tổ chức kế hoạch giáo dục của nhà trường,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

10

Công văn 5105/BGDĐT-GDTrH năm 2020 trả lời kiến nghị về việc “sử dụng điện thoại và đề thi” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

5105/BGDDT-GDTrH,Công văn 5105 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Trả lời kiến nghị về sử dụng điện thoại và đề thi,Trả lời kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia,Sử dụng điện thoại trong trường trung học cơ sở,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

11

Công văn 5103/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

5103/BGDDT-GDTrH,Công văn 5103 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2,Tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 6,Góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2020

12

Công văn 3414/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3414/BGDDT-GDTrH,Công văn 3414 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học 2020 2021,Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học,Nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020 2021,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

13

Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3280/BGDDT-GDTrH,Công văn 3280 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở,Điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học phổ thông,Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

14

Công văn 3089/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về triển khai giáo dục STEM trong giáo dục trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3089/BGDDT-GDTrH,Công văn 3089 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục STEM trong giáo dục trung học,Triển khai giáo dục STEM trong giáo dục trung học,Giáo dục Khoa học Công nghệ Kĩ thuật và Toán học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

15

Công văn 2384/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2384/BGDDT-GDTrH,Công văn 2384 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Phát triển phẩm chất học sinh,Phát triển kế hoạch giáo dục học sinh,Xây dựng giáo dục phẩm chất học sinh,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2020

16

Công văn 2219/BGDĐT-GDTrH về tổ chức dạy học và ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2219/BGDDT-GDTrH,Công văn 2219 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông ,Tổ chức dạy học trung học phổ thông,Tổ chức dạy học và ôn thi tốt nghiệp,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

17

Công văn 1397/GDĐT-TrH năm 2020 hướng dẫn việc quản lí, sử dụng dữ liệu điện tử tại các trường Trung học từ năm học 2019-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

cứ văn bản số 3260/GDĐT-GDTrH ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc quản lý, sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm điện tử từ năm học 2015-2016; Căn cứ văn bản 3368/GDĐT-TrH ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện in và lưu trữ sổ gọi tên và ghi điểm điện tử từ năm học 2017-2018. Sở Giáo

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

18

Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kì 2 năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

kiểm tra định kì - Môn học có từ 2 tiết trở xuống/tuần: Ít nhất 1 đầu điểm; - Môn học có từ trên 2 tiết/tuần: Ít nhất 2 đầu điểm. 3. Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới, thực hiện việc đánh giá định kì theo Công văn số 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 của Bộ GDĐT hướng dẫn đánh giá học sinh trung học cơ sở theo mô hình

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

19

Công văn 1154/GDĐT-TrH năm 2020 hướng dẫn dạy học và kiểm tra đánh giá qua Internet tại các trường trung học do Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

1154/GDDT-TrH,Công văn 1154 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Hướng dẫn dạy học qua Internet,Kiểm tra đánh giá qua Internet Sở Giáo dục Hồ Chí Minh,Dạy học qua Internet tại các trường trung học Hồ Chí Minh,Công nghệ thông tin,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

20

Công văn 1201/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1201/BGDDT-GDTrH,Công văn 1201 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018,Bồi dưỡng giáo viên giáo dục phổ thông,Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144