Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 119/QĐ-BNN-QLDN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 175620 văn bản

1

Quyết định 119/QĐ-BNN-QLDN năm 2014 về Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty TNHH một thành viên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

119/QĐ-BNN-QLDN Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày

Ban hành: 21/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

2

Quyết định 311/QĐ-BNN-QLDN năm 2019 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quản lý doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

311/QD-BNN-QLDN,Quyết định 311 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công bố thủ tục hành chính,Bộ thủ tục hành chính ,Quản lý doanh nghiệp ,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2019

3

Quyết định 90/QĐ-BNN-QLDN năm 2018 về suất đầu tư nông nghiệp trồng chè, tiêu chí vườn chè làm căn cứ xác định giá trị vườn chè để cổ phần hóa Tổng Công ty Chè Việt Nam năm 2015, áp dụng tại khu vực 3 tỉnh miền núi phía Bắc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

90/QD-BNN-QLDN,Quyết định 90 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy trình kỹ thuật trồng chè ,Phê duyệt kinh phí dự án trồng chè,Ưu đãi đầu tư nông nghiệp,Doanh nghiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

4

Quyết định 4524/QĐ-BNN-QLDN năm 2017 về kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP

4524/QD-BNN-QLDN,Quyết định 4524 2017,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kế hoạch hành động,Kế hoạch hành động của Bộ,Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2017

5

Quyết định 1177/QĐ-BNN-QLDN năm 2015 thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

1177/QD-BNN-QLDN,Quyết định 1177 2015,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP,Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh,Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh,Nâng cao năng lực cạnh tranh,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2015

6

Quyết định 4691/QĐ-BNN-QLDN năm 2014 tiến hành cổ phần hóa đồng thời công ty mẹ và các công ty con của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4691/QD-BNN-QLDN,Quyết định 4691 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Cổ phần hóa,cổ phần hóa Công ty ,Cổ phần hóa công ty Lâm nghiệp Việt Nam,Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam,Doanh nghiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2014

7

Quyết định 4693/QĐ-BNN-QLDN năm 2014 Quy chế hoạt động của Người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty Mía Đường I - Công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4693/QD-BNN-QLDN,Quyết định 4693 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Người đại diện vốn nhà nước,Tổng Công ty Mía đường I,Doanh nghiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 29/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2014

8

Quyết định 4694/QĐ-BNN-QLDN năm 2014 Quy chế hoạt động của Người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty Mía Đường II - Công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4694/QD-BNN-QLDN,Quyết định 4694 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tổng công ty Mía đường II ,Người đại diện vốn nhà nước,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2014

9

Quyết định 1302/QĐ-BNN-QLDN năm 2014 về Quy chế hoạt động của Tổ Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp; thủy sản, thủy lợi, diêm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1302/QD-BNN-QLDN,Quyết định 1302 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa,Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

10

Quyết định 1059/QĐ-BNN-QLDN năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Chương trình, kế hoạch của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1059/QD-BNN-QLDN,Quyết định 1059 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công ty nông lâm nghiệp,Nâng cao hiệu quả hoạt động,Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

11

Quyết định 397/QĐ-BNN-QLDN năm 2014 về Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

397/QD-BNN-QLDN,Quyết định 397 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tập đoàn Công nghiệp Cao su ,Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam,Kiểm soát viên,Kiểm soát viên Công ty mẹ,Quy chế hoạt động Kiểm soát viên,Kiểm soát viên Tập đoàn cao su,Doanh nghiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------

Ban hành: 10/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2015

12

Quyết định 119/QĐ-UBDT năm 2020 về phê duyệt kế hoạch Biên soạn, in ấn sổ tay hỏi đáp chính sách pháp luật về giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành

119/QD-UBDT,Quyết định 119 2020,Uỷ ban Dân tộc,Giảm nghèo bền vững,Vùng dân tộc thiểu số miền núi,Chính sách pháp luật ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 119/QĐ

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2020

13

Quyết định 119/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

119/QD-NHNN,Quyết định 119 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thủ tục hành chính,Ngoại hối,Bộ phận Một cửa liên thông,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

14

Quyết định 119/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: An toàn lao động; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Bảo trợ xã hội bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu

119/QD-UBND,Quyết định 119 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 119/QĐ-UBND Bạc Liêu,

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2020

15

Quyết định 119/QĐ-UBND về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

119/QD-UBND,Quyết định 119 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 119/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 15 tháng 01

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

16

Quyết định 119/2008/QĐ-BNN về Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt II năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

119/2008/QD-BNN,Quyết định 119 2008,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Danh mục bổ sung,Danh mục thuốc thú y,Chế phẩm sinh học được lưu hành,Vắc xin được lưu hành,Thuốc thú y được lưu hành,Hóa chất thú y được lưu hành,Vi sinh vật được lưu hành,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2009

17

Quyết định 119/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

119/QD-UBND,Quyết định 119 2019,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 119/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 22 tháng 01 năm

Ban hành: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

18

Quyết định 119/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

119/QD-CTN,Quyết định 119 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Công dân cư trú tại Nhật Bản ,Cho thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 119/QĐ

Ban hành: 21/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2019

19

Quyết định 119/QĐ-UBDT về Kế hoạch hoạt động của Vụ Dân tộc thiểu số thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

119/QD-UBDT,Quyết định 119 2018,Uỷ ban Dân tộc,Kế hoạch hoạt động,Phê duyệt kế hoạch hoạt động,Dân tộc thiểu số,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 119/QĐ-UBDT Hà

Ban hành: 12/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2018

20

Quyết định 119/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

119/QD-UBND,Quyết định 119 2018,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 119/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 22 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 22/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.117