Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 119/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 3396 tiêu chuẩn

141

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10558:2015 (CODEX STAN 281-1971, REVISED 1999 WITH AMENDMENT 2010) về Sữa cô đặc

TCVN10558:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10558:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10558:2015 CODEX STAN 281-1971, REVISED 1999 WITH AMENDMENT 2010 SỮA CÔ ĐẶC Evaporated milks Lời nói đầu TCVN 10558:2015 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 281-1971, soát xét năm 1999 và sửa đổi

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

142

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10837:2015 (ISO 4309: 2010) về Cần trục - Dây cáp - Bảo dưỡng, bảo trì, kiểm tra và loại bỏ

TCVN10837:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10837:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10837:2015 ISO 4309:2010 CẦN TRỤC - DÂY CÁP - BẢO DƯỠNG, BẢO TRÌ, KIỂM TRA VÀ LOẠI BỎ Cranes - Wire ropes - Care and maintenance, inspection and discard Lời nói đầu TCVN 10837:2015 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

143

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11019:2015 (ISO 18899:2013) về Cao su - Hướng dẫn hiệu chuẩn thiết bị thử nghiệm

TCVN11019:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11019:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11019:2015 ISO 18899:2013 CAO SU - HƯỚNG DẪN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM Rubber - Guide to the calibration of test equipment Lời nói đầu TCVN 11019:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 18899:2013. TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

144

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10889:2015 (IEC 60229:2007) về Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn có chức năng bảo vệ đặc biệt

TCVN10889:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10889:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10889:2015 IEC 60229:2007 CÁP ĐIỆN - THỬ NGHIỆM TRÊN VỎ NGOÀI DẠNG ĐÙN CÓ CHỨC NĂNG BẢO VỆ ĐẶC BIỆT Electric cables - Tests on extruded oversheaths with a special protective function Lời nói đầu TCVN 10889:2015

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

145

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10896:2015 (IEC 61646:2008) về Mô-đun quang điện màng mỏng mặt đất (PV) - Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu

TCVN10896:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10896:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10896:2015 IEC 61646:2008 MÔ-ĐUN QUANG ĐIỆN MÀNG MỎNG MẶT ĐẤT (PV) - CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ VÀ PHÊ DUYỆT KIỂU Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

146

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10337:2015 về Hải đồ vùng nước cảng biển và luồng hàng hải - Yêu cầu kỹ thuật cho hải đồ giấy - Ký hiệu

TCVN10337:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10337:2015,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10337:2015 HẢI ĐỒ VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI - YÊU CẦU KỸ THUẬT CHO HẢI ĐỒ GIẤY - KÝ HIỆU Charts of habour limit and approach channel-Specification for paper charts - Symbols Lời nói đầu TCVN 10337:2015, Tiêu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

147

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10305:2015 về Cảng thủy nội địa - Phân cấp kỹ thuật

TCVN10305:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10305:2015,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10305 : 2015 CẢNG THỦY NỘI ĐỊA - PHÂN CẤP KỸ THUẬT Inland waterway ports - Technical classification Lời nói đầu Tiêu chuẩn TCVN 10305:2015 Cảng thủy nội địa - Phân cấp kỹ thuật do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam biên

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

148

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8164:2015 (ISO 13910:2014) về Kết cấu gỗ - Gỗ phân hạng theo độ bền – Phương pháp thử các tính chất kết cấu

TCVN8164:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8164:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8164:2015 ISO 13910:2014 KẾT CẤU GỖ - GỖ PHÂN HẠNG THEO ĐỘ BỀN - PHƯƠNG PHÁP THỬ CÁC TÍNH CHẤT KẾT CẤU Timber structures - strength graded timber - Test methods for structural properties Lời nói đầu TCVN 8164:2015

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

149

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10684:2015 về Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống - Phần 1: Cây giống ca cao

TCVN10684:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10684:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10684:2015 CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM - TIÊU CHUẨN CÂY GIỐNG - PHẦN 1: CÂY GIỐNG CA CAO Perennial Industrial Crops - Seedling Standards - Part 1: Cocoa Seedling Lời nói đầu TCVN 10684:2015 do Cục Trồng trọt biên soạn, Bộ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

150

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4857:2015 (ISO 125:2011) về Latex cao su thiên nhiên cô đặc - Xác định độ kiềm

TCVN4857:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4857:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4857:2015 ISO 125:2011 LATEX CAO SU THIÊN NHIÊN CÔ ĐẶC - XÁC ĐỊNH ĐỘ KIỀM Natural rubber latex concentrate -- Determination of alkalinity Lời nói đầu TCVN 4857:2015 thay thế TCVN 4857:2007. TCVN 4857:2015 hoàn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2016

151

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11128:2015 về Mã số mã vạch vật phẩm – Quy định đối với vị trí đặt mã vạch

TCVN11128:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11128:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11128:2015 MÃ SỐ MÃ SỐ VẠCH VẬT PHẨM - QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI VỊ TRÍ ĐẶT MÃ VẠCH Article numbering and bar coding - Symbol placement specification Lời nói đầu TCVN 11128:2015 được biên soạn trên cơ sở tham khảo Quy định kĩ thuật chung

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

152

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10802:2015 (ISO 8769:2010) về Nguồn chuẩn - Hiệu chuẩn các thiết bị đo nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt - Nguồn phát anpha, beta và photon

TCVN10802:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10802:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10802:2015 ISO 8769:2010 NGUỒN CHUẨN - HIỆU CHUẨN CÁC THIẾT BỊ ĐO NHIỄM BẨN PHÓNG XẠ BỀ MẶT - NGUỒN PHÁT ANPHA, BETA VÀ PHOTON Reference sources - Calibration of surface contamination monitors - Alpha-, beta- and photon

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2018

153

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6381:2015 (ISO 3297:2007) về Thông tin và tư liệu – Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN)

TCVN6381:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6381:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6381:2015 ISO 3297:2007 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - MÃ SỐ TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ CHO XUẤT BẢN PHẨM NHIỀU KỲ (ISSN) Information and documentation - International standard serial numbering (ISSN) Lời nói đầu TCVN 6381:2015 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

154

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10796:2015 về Cát mịn cho bê tông và vữa

TCVN10796:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10796:2015,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10796:2015 CÁT MỊN CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA Fine sand for concrete and mortar Lời nói đầu TCVN 10796:2015 được xây dựng dựa trên việc soát xét, chuyển đổi tiêu chuẩn ngành TCXD 127:1985 và các kết quả nghiên cứu của đề tài có

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

155

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10973:2015 (ISO 2469:2014) về Giấy, các tông và bột giấy - Xác định hệ số bức xạ khuếch tán (hệ số phản xạ khuếch tán)

TCVN10973:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10973:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10973:2015 ISO 2469:2014 GIẤY, CÁC TÔNG VÀ BỘT GIẤY - XÁC ĐỊNH HỆ SỐ BỨC XẠ KHUẾCH TÁN (HỆ SỐ PHẢN XẠ KHUẾCH TÁN) Paper, board and pulps - Measurement of diffuse radiance factor (diffuse reflectance factor) Lời nói

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

156

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6896:2015 (ISO 12192:2011) về Giấy và các tông - Xác định độ bền nén - Phương pháp nén vòng

TCVN6896:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6896:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6896:2015 ISO 12192:2011 GIẤY VÀ CÁC TÔNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NÉN - PHƯƠNG PHÁP NÉN VÒNG Paper and board - Determination of compressive strength - Ring crush method Lời nói đầu TCVN 6896:2015 thay thế TCVN 6896:2001.

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

157

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10761:2015 (ISO 1762:2001) về Giấy, các tông và bột giấy - Xác định phần còn lại (độ tro) sau khi nung ở nhiệt độ 525°C

TCVN10761:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10761:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10761:2015 ISO 1762:2001 GIẤY, CÁC TÔNG VÀ BỘT GIẤY - XÁC ĐỊNH PHẦN CÒN LẠI (ĐỘ TRO) SAU KHI NUNG Ở NHIỆT ĐỘ 525 ĐỘ C Paper, board and pulps - Determination of residue (ash) on ignition at 525 degrees C Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

158

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11273:2015 (ISO 9706:1994) về Thông tin và tư liệu - Giấy dành cho tài liệu - Yêu cầu và độ bền

TCVN11273:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11273:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11273:2015 ISO 9706:1994 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - GIẤY DÀNH CHO TÀI LIỆU - YÊU CẦU VỀ ĐỘ BỀN Information and documentation - Paper for documents - Requirements for permanence Lời nói đầu TCVN 11273:2015 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

159

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10776:2015 về Công trình thủy lợi – Đường ống dẫn nước tưới bằng ống nhựa cốt sợi thủy tinh – Thiết kế lắp đặt và nghiệm thu

TCVN10776:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10776:2015,***,Nông nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 10776:2015 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC TƯỚI BẰNG ỐNG NHỰA CỐT SỢI THỦY TINH - THIẾT KẾ LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU Hydraulic structures - Irrigation water supply glass fiber reinforced plastic mortar pipe line

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

160

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11276:2015 (ISO 13971:2012) về Hệ thống lạnh và bơm nhiệt - Chi tiết ống mềm, bộ chống rung, mối nối giãn nở và ống phi kim loại - Yêu cầu và phân loại

TCVN11276:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11276:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11276:2015 ISO 13971:2012 HỆ THỐNG LẠNH VÀ BƠM NHIỆT - CHI TIẾT ỐNG MỀM, BỘ CHỐNG RUNG, MỐI NỐI GIÃN NỞ VÀ ỐNG PHI KIM LOẠI - YÊU CẦU VÀ PHÂN LOẠI Refrigeration systems and heat pumps-- Flexible pipe elements, vibration

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36