Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 119/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 3396 tiêu chuẩn

121

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10952:2015 về Cáp dự ứng lực bọc epoxy từng sợi đơn

TCVN10952:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10952:2015,***,Giao thông,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10952:2015 CÁP DỰ ỨNG LỰC BỌC EPOXY TỪNG SỢI ĐƠN Each wire individually epoxy resin coated pretressing stell strand Lời nói đầu TCVN 10952 : 2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo PWRC 0434:2010 do Viện Khoa

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

122

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2097:2015 (ISO 2409:2013) về Sơn và vecni - Phép thử cắt ô

TCVN2097:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2097:2015,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2097:2015 ISO 2409:2013 SƠN VÀ VECNI - PHÉP THỬ CẮT Ô Paints and varnishes -- Cross-cut test Lời nói đầu TCVN 2097:2015 thay thế TCVN 2097:1993. TCVN 2097:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 2409:2013. TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2016

123

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10683:2015 (ISO 8358:1991) về Phân bón rắn - Phương pháp chuẩn bị mẫu để xác định các chỉ tiêu hóa học và vật lý

TCVN10683:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10683:2015,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10683:2015 ISO 8358:1991 PHÂN BÓN RẮN - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN BỊ MẪU ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU HÓA HỌC VÀ VẬT LÝ Solid fertilizers - Preparation of samples for chemical and physical analysis Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

124

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10679:2015 về Phân bón - Xác định hàm lượng Bo hòa tan trong axit - Phương pháp quang phổ

TCVN10679:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10679:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10679:2015 PHÂN BÓN – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BO HÒA TAN TRONG AXIT – PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ Fertilizers – Determination of acid - soluble boron content by spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 10679:2015 do Viện Thổ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

125

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10680:2015 về Phân bón - Xác định hàm lượng Bo hòa tan trong nước - Phương pháp quang phổ

TCVN10680:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10680:2015,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10680:2015 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BO HÒA TAN TRONG NƯỚC - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ Fertilizers - Determination of water - soluble boron content by spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 10680:2015 do

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

126

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6017:2015 (ISO 9597:2008) về Xi măng - Phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích

TCVN6017:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6017:2015,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6017:2015 ISO 9597:2008 XI MĂNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THỜI GIAN ĐÔNG KẾT VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH THỂ TÍCH Cements - Test methods - Determination of setting time and soundness Lời nói đầu TCVN 6017:2015 thay thế TCVN 6017:1995.

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

127

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6785:2015 về Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải gây ô nhiễm từ ô tô theo nhiên liệu dùng cho động cơ - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN6785:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6785:2015,***,Khí thải gây ô nhiễm,Phương tiện giao thông đường bộ,Phương pháp thử,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6785:2015 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KHÍ THẢI GÂY Ô NHIỄM TỪ Ô TÔ THEO NHIÊN LIỆU DÙNG CHO ĐỘNG CƠ - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2016

128

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6567:2015 về Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải gây ô nhiễm từ động cơ cháy do nén, động cơ cháy cưỡng bức sử dụng khí dầu mỏ hoá lỏng và động cơ sử dụng khí thiên nhiên lắp trên ô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN6567:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6567:2015,***,Phương tiện giao thông đường bộ,Khí thải gây ô nhiễm,Động cơ cháy cưỡng bức khí đốt,Khí dầu mỏ hoá lỏng ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6567 : 2015 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KHÍ THẢI GÂY Ô NHIỄM TỪ ĐỘNG CƠ CHÁY DO NÉN, ĐỘNG CƠ CHÁY CƯỠNG BỨC SỬ DỤNG KHÍ DẦU MỎ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

129

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10848:2015 về Hạt giống thuốc lá - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN10848:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10848:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10848:2015 HẠT GIỐNG THUỐC LÁ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Tobacco seeds - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 10848:2015 do Công ty TNHH Một thành viên Viện Kinh tế kỹ thuật Thuốc lá biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

130

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10860:2015 (ISO 2602:1980) về Giải thích thống kê kết quả thử - Ước lượng trung bình – Khoảng tin cậy

TCVN10860:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10860:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10860:2015 ISO 2602:1980 GIẢI THÍCH THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỬ - ƯỚC LƯỢNG TRUNG BÌNH - KHOẢNG TIN CẬY Statistical interpretation of test results - Estimation of the mean - Confidence interval Lời nói đầu TCVN 10860:2015 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

131

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015) về Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng

TCVNISO9000:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO9000:2015,*** TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9000:2015 ISO 9000:2015 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - CƠ SỞ VÀ TỪ VỰNG Quality management systems - Fundamentals and vocabulary Lời nói đầu TCVN ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015) thay thế cho TCVN ISO 9000:2007 (ISO

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

132

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10853:2015 (ISO 8423:2008) về Phương án lấy mẫu liên tiếp để kiểm tra định lượng phần trăm không phù hợp (đã biết độ lệch chuẩn)

TCVN10853:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10853:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10853:2015 ISO 8423:2008 PHƯƠNG ÁN LẤY MẪU LIÊN TIẾP ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH LƯỢNG PHẦN TRĂM KHÔNG PHÙ HỢP (ĐÃ BIẾT ĐỘ LỆCH CHUẨN) Sequential sampling plans for inspection by variables for percent nonconforming (known standard deviation)

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

133

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) về Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu

TCVNISO9001:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO9001:2015,*** TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - CÁC YÊU CẦU Quality management systems - Requirements Lời nói đầu TCVN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) thay thế TCVN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008); TCVN ISO

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

134

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10854:2015 (ISO 14560:2004) về Quy trình lấy mẫu chấp nhận định tính - Mức chất lượng quy định theo số cá thể không phù hợp trên một triệu

TCVN10854:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10854:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10854:2015 ISO 14560:2004 QUY TRÌNH LẤY MẪU CHẤP NHẬN ĐỊNH TÍNH - MỨC CHẤT LƯỢNG QUY ĐỊNH THEO SỐ CÁ THỂ KHÔNG PHÙ HỢP TRÊN MỘT TRIỆU Acceptance sampling procedures by attributes - Specified quality levels in nonconforming items per

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

135

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10856:2015 (ISO 21247:2005) về Hệ thống lấy mẫu kết hợp có số chấp nhận bằng không và quy trình kiểm soát quá trình để chấp nhận sản phẩm

TCVN10856:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10856:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10856:2015 ISO 21247:2005 HỆ THỐNG LẤY MẪU KẾT HỢP CÓ SỐ CHẤP NHẬN BẰNG KHÔNG VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH ĐỂ CHẤP NHẬN SẢN PHẨM Combined accept-zero sampling systems and process control procedures for product acceptance

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

136

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10855:2015 (ISO 18414:2006) về Quy trình lấy mẫu chấp nhận định tính - Hệ thống lấy mẫu có số chấp nhận bằng không trên nguyên tắc số tin cậy để kiểm soát chất lượng đầu ra

TCVN10855:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10855:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10855:2015 ISO 18414:2006 QUY TRÌNH LẤY MẪU CHẤP NHẬN ĐỊNH TÍNH - HỆ THỐNG LẤY MẪU CÓ SỐ CHẤP NHẬN BẰNG KHÔNG TRÊN NGUYÊN TẮC SỐ TIN CẬY ĐỂ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA Acceptance sampling procedures by attributes - Accept-zero

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

137

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 10008:2015 (ISO 10008:2013) về Quản lý chất lượng - Sự thỏa mãn của khách hàng - Hướng dẫn về giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng

TCVNISO10008:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO10008:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 10008:2015 ISO 10008:2013 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG - HƯỚNG DẪN VỀ GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG Quality management - Customer satisfaction - Guidelines

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

138

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2090:2015 (ISO 15528:2013) về Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu

TCVN2090:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2090:2015,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2090:2015 ISO 15528:2013 SƠN, VECNI VÀ NGUYÊN LIỆU CHO SƠN VÀ VECNI - LẤY MẪU Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes - Sampling Lời nói đầu TCVN 2090:2015 thay thế TCVN 2090:2007 TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2016

139

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11021:2015 (ISO 2393:2014) về Hỗn hợp cao su thử nghiệm – Chuẩn bị, cán luyện và lưu hóa – Thiết bị và quy trình

TCVN11021:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11021:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11021:2015 ISO 2393:2014 HỖN HỢP CAO SU THỬ NGHIỆM - CHUẨN BỊ, CÁN LUYỆN VÀ LƯU HÓA - THIẾT BỊ VÀ QUY TRÌNH Rubber test mixes - Preparation, mixing and vulcanization - Equipment and procedures Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

140

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11216:2015 về Sữa và sản phẩm sữa -Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN11216:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11216:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11216:2015 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Milk and milk products - Vocabulary Lời nói đầu TCVN 11216:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155