Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 119/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 3396 tiêu chuẩn

101

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10989:2015 về Sản phẩm nông sản thực phẩm - Thiết kế tiêu chuẩn lấy mẫu từ lô hàng

TCVN10989:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10989:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10989 : 2015 SẢN PHẨM NÔNG SẢN THỰC PHẨM - THIẾT KẾ PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỂ LẤY MẪU TỪ LÔ HÀNG Agricultural food products - Layout for a standar method of sampling from a lot Lời nói đầu TCVN 10989:2015 tương

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

102

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10911:2015 (EN 15505:2008) về Thực phẩm - Xác định các nguyên tố vết - Xác định natri và magie bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (AAS) sau khi phân hủy bằng vi sóng

TCVN10911:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10911:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10911 : 2015 EN 15505 : 2008 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT - XÁC ĐỊNH NATRI VÀ MAGIE BẰNG ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA (AAS) SAU KHI PHÂN HỦY BẰNG VI SÓNG Foodstuffs - Determination of trace elements

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

103

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5250:2015 về Cà phê rang

TCVN5250:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5250:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5250:2015 CÀ PHÊ RANG Roasted coffee Lời nói đầu TCVN 5250:2015 thay thế TCVN 5250:2007; TCVN 5250:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F16 Cà phê và sản phẩm cà phê biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

104

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5251:2015 về Cà phê bột

TCVN5251:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5251:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5251:2015 CÀ PHÊ BỘT Ground coffee Lời nói đầu TCVN 5251:2015 thay thế TCVN 5251:2007; TCVN 5251:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F16 Cà phê và sản phẩm cà phê biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

105

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10705:2015 (ISO 24115:2012) về Cà phê nhân - Quy trình hiệu chuẩn máy đo độ ẩm - Phương pháp thông dụng

TCVN10705:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10705:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10705:2015 ISO 24115:2012 CÀ PHÊ NHÂN - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ ẨM - PHƯƠNG PHÁP THÔNG DỤNG Green coffee - Procedure for calibration of moisture meters - Routine method Lời nói đầu TCVN 10705:2015

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

106

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8252:2015 về Nồi cơm điện - Hiệu suất năng lượng

TCVN8252:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8252:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8252:2015 NỒI CƠM ĐIỆN - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Rice cookers - Energy efficiency Lời nói đầu TCVN 8252:2015 thay thế TCVN 8252:2009; TCVN 8252:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

107

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10864:2015 (ISO 888:2012) về Chi tiết lắp xiết - Bu lông, vít và vít cấy - Chiều dài danh nghĩa và chiều dài cắt ren

TCVN10864:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10864:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10864 : 2015 ISO 888 : 2012 CHI TIẾT LẮP XIẾT - BULÔNG, VÍT VÀ VÍT CẤY - CHIỀU DÀI DANH NGHĨA VÀ CHIỀU DÀI CẮT REN Fasteners - Bolts, screws and studs - Nominal lengths and thread lengths Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

108

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10828:2015 (ISO 5752:1982) về Van kim loại dùng cho hệ thống lắp bích - Kích thước mặt lắp mặt và tâm đến mặt

TCVN10828:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10828:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10828:2015 ISO 5752:1982 VAN KIM LOẠI DÙNG CHO HỆ THỐNG ỐNG LẮP BÍCH - KÍCH THƯỚC MẶT ĐẾN MẶT VÀ TÂM ĐẾN MẶT Metal valves for use in flanged pipe systems - Face-to-face and centre-to-face dimensions Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

109

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10831:2015 (ISO 12149:1999) về Van cầu thép có nắp bắt bu lông công dung chung

TCVN10831:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10831:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10831:2015 ISO 12149:1999 VAN CẦU THÉP CÓ NẮP BẮT BU LÔNG CÔNG DỤNG CHUNG Bolted bonnet steel globe valves for general-purpose applications Lời nói đầu TCVN 10831:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 12149:1999.

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

110

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11178:2015 về Phụ gia thực phẩm - Natri hydro sulfit

TCVN11178:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11178:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11178 : 2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - NATRI HYDRO SULFIT Food additive - Sodium hydrogen sulfite Lời nói đầu TCVN 11178:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (1999) Sodium hydrogen sulfite; TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2016

111

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11170:2015 về Phụ gia thực phẩm - Ascorbyl stearat

TCVN11170:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11170:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11170 : 2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - ASCORBYL STEARAT Food additive - Ascorbyl stearate Lời nói đầu TCVN 11170:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2003) Ascorbyl stearate; TCVN 11170:2015 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2016

112

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7265:2015 (CAC/RCP 52-2003 soát xét 2011, sửa đổi 2013) về Quy phạm thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản

TCVN7265:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7265:2015,***,Sản phẩm thủy sản,Thủy sản và sản phẩm thủy sản ,Quy phạm thực hành ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7265:2015 CAC/RCP 52-2003, SOÁT XÉT 2011, SỬA ĐỔI 2013 QUY PHẠM THỰC HÀNH ĐỐI VỚI THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN Code of practice for fish

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2016

113

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10861:2015 (ISO 21748:2010) về Hướng dẫn sử dụng ước lượng độ lặp lại, độ tái lập và độ đúng trong ước lượng độ không đảm bảo đo

TCVN10861:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10861:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10861:2015 ISO 21748:2010 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ƯỚC LƯỢNG ĐỘ LẶP LẠI, ĐỘ TÁI LẬP VÀ ĐỘ ĐÚNG TRONG ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in measurement

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

114

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11080:2015 về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định trị số hydroxyl bằng phương pháp axetyl hóa

TCVN11080:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11080:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11080:2015 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ HYDROXYL BẰNG PHƯƠNG PHÁP AXETYL HÓA Oilseed meals - Determination of soluble proteins in potassium hydroxide solution Lời nói đầu TCVN 11080:2015 được

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2017

115

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6122:2015 (ISO 3961:2013) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định chỉ số iôt

TCVN6122:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6122:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6122:2015 ISO 3961:2013 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ IỐT Animal and vegetable fats and oils - Determination of iodine value Lời nói đầu TCVN 6122:2015 thay thế TCVN 6122:2010; TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

116

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6126:2015 (ISO 3657:2013) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định chỉ số xà phòng hóa

TCVN6126:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6126:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6126:2015 ISO 3657:2013 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ XÀ PHÒNG HÓA Animal and vegetable fats and oils - Determination of saponification value Lời nói đầu TCVN 6126:2015 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

117

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11236:2015 (ISO 10474:2013) về Thép và sản phẩm thép - Tài liệu kiểm tra

TCVN11236:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11236:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11236:2015 ISO 10474:2013 THÉP VÀ SẢN PHẨM THÉP - TÀI LIỆU KIỂM TRA Steel and steel products - Inspection documents Lời nói đầu TCVN 11236:2015 hoàn toàn tương đương ISO 10474:2013. TCVN 11236:2015 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2016

118

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11192:2015 (ISO 8525:2008) về Tiếng ồn trong không khí phát ra do máy công cụ - Điều kiện vận hành của máy cắt kim loại

TCVN11192:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11192:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11192:2015 ISO 8525:2008 TIẾNG ỒN TRONG KHÔNG KHÍ PHÁT RA DO MÁY CÔNG CỤ - ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH CỦA MÁY CẮT KIM LOẠI Airborne noise emitted by machine tools - Operating conditions for metal-cutting machines Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

119

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8125:2015 (ISO 20483:2013) về Ngũ cốc và đậu đỗ - Xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng protein thô – Phương pháp Kjeldahl

TCVN8125:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8125:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8125:2015 ISO 20483:2013 NGŨ CỐC VÀ ĐẬU ĐỖ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ VÀ TÍNH HÀM LƯỢNG PROTEIN THÔ - PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL Cereals and pulses - Determination of the nitrogen content and calculation of the crude

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2017

120

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11197:2015 về Cọc thép - Phương pháp chống ăn mòn - Yêu cầu và nguyên tắc lựa chọn

TCVN11197:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11197:2015,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11197:2015 CỌC THÉP - PHƯƠNG PHÁP CHỐNG ĂN MÒN - YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN Steel piles - Corrosion protection methods - Requirement and selection principle Lời nói đầu TCVN 11197:2015 do Viện Khoa học và Công nghệ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228