Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 119/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 3396 tiêu chuẩn

81

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10940:2015 (ISO 16177:2012) về Giầy dép - Độ bền với sự xuất hiện và phát triển vết nứt - Phương pháp uốn đai

TCVN10940:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10940:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10940:2015 ISO 16177:2012 GIẦY DÉP - ĐỘ BỀN VỚI SỰ XUẤT HIỆN VÀ PHÁT TRIỂN VẾT NỨT - PHƯƠNG PHÁP UỐN ĐAI Footwear - Resistance to crack initiation and growth - Belt flex method Lời nói đầu TCVN 10940:2015 hoàn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

82

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10944:2015 (ISO 16187:2013) về Giầy dép và các chi tiết của giầy dép - Phương pháp đánh giá hoạt tính kháng khuẩn

TCVN10944:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10944:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10944:2015 ISO 16187:2013 GIẦY DÉP VÀ CÁC CHI TIẾT CỦA GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN Footwear and footwear components - Test method to assess antibacterial activity Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

83

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10873:2015 (ISO 6535:2008) về Máy cưa xích cầm tay - Tính năng phanh hãm xích

TCVN10873:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10873:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10873:2015 ISO 6535:2008 MÁY CƯA XÍCH CẦM TAY - TÍNH NĂNG PHANH HÃM XÍCH Portable chain-saws - Chain brake performance Lời nói đầu TCVN 10873:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 6535:2008. TCVN 10873:2015 do

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

84

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11182:2015 (ISO 5492:2008) về Phân tích cảm quan - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN11182:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11182:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11182:2015 ISO 5492:2008 PHÂN TÍCH CẢM QUAN - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Sensory analysis - Vocabulary Lời nói đầu TCVN 11182:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 5492:2008; TCVN 11182:2015 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

85

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10933:2015 về Thông tin duyên hải - Dịch vụ thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa tàu thuyền (LRIT)

TCVN10933:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10933:2015,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10933:2015 THÔNG TIN DUYÊN HẢI - DỊCH VỤ THÔNG TIN NHẬN DẠNG VÀ TRUY THEO TẦM XA TÀU THUYỀN (LRIT) Maritime distress and safety communication - Long range Identification and tracking of ships service Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

86

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10947:2015 (ISO 17699:2003) về Giầy dép - Phương pháp thử mũ giầy và lót mũ giầy - Độ thấm hơi nước và độ hấp thụ hơi nước

TCVN10947:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10947:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10947:2015 ISO 17699:2003 GIÀY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ MŨ GIẦY VÀ LÓT MŨ GIẦY - ĐỘ THẤM HƠI NƯỚC VÀ ĐỘ HẤP THỤ HƠI NƯỚC Footwear - Test methods for uppers and lining - Water vapour permeability and absorption Lời nói

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

87

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10948:2015 (ISO 17700:2004) về Giầy dép - Phương pháp thử mũ giầy, lót mũ giầy và lót mặt - Độ bền màu với chà xát

TCVN10948:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10948:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10948:2015 ISO 17700:2004 GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ MŨ GIÀY, LÓT MŨ GIẦY VÀ LÓT MẶT - ĐỘ BỀN MÀU VỚI CHÀ XÁT Footwear -Test methods for uppers, linings and insocks - Colour fastness to rubbing Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

88

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10949:2015 (ISO 17701:2003) về Giầy dép - Phương pháp thử mũ giầy, lót mũ giầy và lót mặt - Sự di trú màu

TCVN10949:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10949:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10949:2015 ISO 17701:2003 GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ MŨ GIẦY, LÓT MŨ GIẦY VÀ LÓT MẶT - SỰ DI TRÚ MÀU Footwear - Test methods for uppers, lining and insocks - Colour migration Lời nói đầu TCVN 10949:2015 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

89

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10912:2015 (EN 15763:2009) về Thực phẩm - Xác định các nguyên tố vết - Xác định asen, cadimi, thủy ngân và chì bằng đo phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS) sau khi phân hủy bằng áp lực

TCVN10912:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10912:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10912:2015 EN 15763:2009 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT - XÁC ĐỊNH ASEN, CADIMI, THỦY NGÂN VÀ CHÌ BẰNG ĐO PHỔ KHỐI LƯỢNG PLASMA CẢM ỨNG CAO TẦN (ICP - MS) SAU KHI PHÂN HỦY BẰNG ÁP LỰC Foodstuffs -

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

90

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10886:2015 (IES LM 79-08) về Phép đo điện và quang cho sản phẩm chiếu sáng rắn

TCVN10886:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10886:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10886:2015 IES LM-79-08 PHÉP ĐO ĐIỆN VÀ QUANG CHO CÁC SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG RẮN Electrical and photometric measurements of solid lighting products Lời nói đầu TCVN 10886:2015 hoàn toàn tương đương với IES

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

91

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11027:2015 (ISO 295:2004) về Chất dẻo - Đúc ép mẫu thử vật liệu nhiệt rắn

TCVN11027:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11027:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11027:2015 ISO 295:2004 CHẤT DẺO - ĐÚC ÉP MẪU THỬ VẬT LIỆU NHIỆT RẮN Plastics - Compression moulding of test specimens of thermosetting materials Lời nói đầu TCVN 11027:2015 hoàn toàn tương đương ISO 295:2004.

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

92

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11025:2015 (ISO 293:2004) về Chất dẻo - Đúc ép mẫu thử vật liệu nhiệt dẻo

TCVN11025:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11025:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11025:2015 ISO 293:2004 CHẤT DẺO - ĐÚC ÉP MẪU THỬ VẬT LIỆU NHIỆT DẺO Plastics - Compression moulding of test specimens of thermoplastic materials Lời nói đầu TCVN 11025:2015 hoàn toàn tương đương ISO 293:2004.

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

93

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2015 (ISO 18091:2014) về Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2008 tại chính quyền địa phương

TCVNISO18091:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO18091:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 18091:2015 ISO 18091:2014 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TCVN ISO 9001:2008 TẠI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Quality management systems - Guidelines for the application of lSO 9001:2008 in local government

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

94

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8401:2015 về Xăng không chì pha 10% etanol - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8401:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8401:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8401:2015 XĂNG KHÔNG CHÌ PHA 10% ETANOL - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ 10% ethanol unleaded gasoline blends - Specifications and test methods Lời nói đầu TCVN 8401:2015 thay thế TCVN 8401:2011. TCVN 8401:2015

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

95

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11239:2015 (ISO/IEC 27035:2011) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý sự cố an toàn thông tin

TCVN11239:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11239:2015,***,Công nghệ thông tin,Quản lý sự cố an toàn thông tin,Kỹ thuật an toàn,Bảo đảm an toàn thông tin ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11239:2015 ISO/IEC 27035:2011 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - QUẢN LÝ SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN Information

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

96

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11238:2015 (ISO/IEC 27000:2014) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống an toàn thông tin - Mô hình tham chiếu cơ bản

TCVN11238:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11238:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11238:2015 ISO/IEC 27000:2014 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN - TỔNG QUAN VÀ TỪ VỰNG Information technology - Security techniques - Information security management

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

97

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8063:2015 về Xăng không chì pha 5% Etanol – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8063:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8063:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8063:2015 XĂNG KHÔNG CHÌ PHA 5% ETANOL - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ 5% ethanol unleaded gasoline blends - Specifications and test methods Lời nói đầu TCVN 8063:2015 thay thế TCVN 8063:2009. TCVN 8063:2015 do

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

98

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015 về Khách sạn - Xếp hạng

TCVN4391:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4391:2015,*** TCVN 4391:2015 KHÁCH SẠN - XẾP HẠNG Hotel – Classification Mục lục Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Thuật ngữ và định nghĩa 3. Phân loại, xếp hạng khách sạn 4. Yêu cầu chung 5. Yêu cầu cụ thể 6. Phương pháp đánh giá Phụ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2016

99

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8128:2015 (ISO 11133:2014) về Vi sinh vật trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và nước - Chuẩn bị, sản xuất, bảo quản và thử hiệu năng của môi trường nuôi cấy

TCVN8128:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8128:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8128:2015 ISO 11133:2014 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM, THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ NƯỚC - CHUẨN BỊ, SẢN XUẤT, BẢO QUẢN VÀ THỬ HIỆU NĂNG CỦA MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY Microbiology of food, animal feed and water -

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

100

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10782:2015 (ISO 13307:2013) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Giai đoạn sản xuất ban đầu - Kỹ thuật lấy mẫu

TCVN10782:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10782:2015,***,Nông nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10782:2015 ISO 13307:2013 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI – GIAI ĐOẠN SẢN XUẤT BAN ĐẦU – KỸ THUẬT LẤY MẪU Microbiology of food and animal feed – Primary production stage – Sampling

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228