Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 119/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 3399 tiêu chuẩn

61

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11224:2015 (ISO 3306:1985) về Ống thép hàn nguyên bản, đầu bằng, định cỡ chính xác - Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp

TCVN11224:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11224:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11224:2015 ISO 3306:1985 ỐNG THÉP HÀN NGUYÊN BẢN, ĐẦU BẰNG, ĐỊNH CỠ CHÍNH XÁC - ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT KHI CUNG CẤP Plain end as-welded and sized precision steel tubes - Technical conditions for delivery Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

62

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11222:2015 (ISO 3304:1985) về Ống thép không hàn, đầu bằng, kích thước chính xác - Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp

TCVN11222:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11222:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11222:2015 ISO 3304:1985 ỐNG THÉP KHÔNG HÀN, ĐẦU BẰNG, KÍCH THƯỚC CHÍNH XÁC - ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT KHI CUNG CẤP Plain end seamless precision steel tubes -- Technical conditions for delivery Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

63

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10892:2015 (IEC 60986:2008) về Giới hạn nhiệt độ ngắn mạch của cáp điện có điện áp danh định từ 6kV (Um = 7,2kV) đến 30kV (Um = 36kV)

TCVN10892:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10892:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10892:2015 IEC 60986:2008 GIỚI HẠN NHIỆT ĐỘ NGẮN MẠCH CỦA CÁP ĐIỆN CÓ ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH TỪ 6 KV (UM = 7,2 KV) ĐẾN 30 KV (UM = 36 KV) Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages from 6 kV (Um =

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

64

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11190:2015 (ISO 6779:1981) Điều kiện nghiệm thu máy chuốt trong thẳng đứng - Kiểm độ chính xác

TCVN11190:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11190:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11190:2015 ISO 6779:1981 ĐIỀU KIỆN NGHIỆM THU MÁY CHUỐT TRONG THẲNG ĐỨNG - KIỂM ĐỘ CHÍNH XÁC Acceptance conditions for broaching machines of vertical internal type - Testing of accuracy Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

65

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7826:2015 về Quạt điện - Hiệu suất năng lượng

TCVN7826:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7826:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7826 : 2015 QUẠT ĐIỆN - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Electric fans - Energy Efficiency Ratio Lời nói đầu TCVN 7826:2015 thay thế TCVN 7826:2007; TCVN 7826:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

66

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11031:2015 về Đồ uống không cồn - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật - Phương pháp sắc ký khí-phổ khối lượng

TCVN11031:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11031:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11031:2015 ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ - PHỔ KHỐI LƯỢNG Non-alcoholic beverages - Determination of pesticide residues - Gas chromatography with mass spectrometry

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

67

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014) về Môđun Led dùng cho chiếu sáng thông dụng - Yêu cầu về tính năng

TCVN10485:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10485:2015,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10485:2015 IEC 62717:2014 MÔĐUN LED DÙNG CHO CHIẾU SÁNG THÔNG DỤNG - YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG LED modules for general lighting - Performance requirements Lời nói đầu TCVN 10485:2015 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

68

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8781:2015 (IEC 62031:2014) về Môđun LED dùng cho chiếu sáng thông dụng - Quy định về an toàn

TCVN8781:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8781:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8781:2015 IEC 62031:2014 MÔĐUN LED DÙNG CHO CHIẾU SÁNG THÔNG DỤNG - QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LED modules for general lighting - Safety specifications Lời nói đầu TCVN 8781:2015 thay thế TCVN 8781:2011; TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2016

69

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10735:2015 (CODEX STAN 236-2003) về Cá cơm luộc trong nước muối và làm khô

TCVN10735:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10735:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10735:2015 CODEX STAN 236-2003 CÁ CƠM LUỘC TRONG NƯỚC MUỐI VÀ LÀM KHÔ Boiled dried salted anchovies Lời nói đầu TCVN 10735:2015 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 236-2003; TCVN 10735:2015 do Cục Chế biến

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

70

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10734:2015 về Thủy sản khô - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN10734:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10734:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10734:2015 THỦY SẢN KHÔ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Dried fishery products - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 10734:2015 do Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và nghề muối biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

71

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11016:2015 (CODEX STAN 175-1989) về Các sản phẩm protein đậu tương

TCVN11016:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11016:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11016:2015 CODEX STAN 175-1989 CÁC SẢN PHẨM PROTEIN ĐẬU TƯƠNG Standard for soy protein products Lời nói đầu TCVN 11016:2015 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 175-1989; TCVN 11016:2015 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

72

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3974:2015 (CODEX STAN 150-1985; REVISED 2012) về Muối thực phẩm

TCVN3974:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3974:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3974:2015 CODEX STAN 150-1985, REVISED 2012 MUỐI THỰC PHẨM Food grade salt Lời nói dầu TCVN 3974:2015 thay thế TCVN 3974:2007; TCVN 3974:2015 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 150-1985; soát xét

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

73

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11207:2015 (Codex Stan 163-1987, soát xét 2001) về Các sản phẩm protein lúa mì bao gồm gluten lúa mì

TCVN11207:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11207:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11207:2015 CODEX STAN 163-1987 CÁC SẢN PHẨM PROTEIN LÚA MÌ BAO GỒM GLUTEN LÚA MÌ Wheat protein products including wheat gluten Lời nói đầu TCVN 11207:2015 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 163-1987,

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

74

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11154:2015 (ISO 4269:2001) về Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng - Hiệu chuẩn bể chứa bằng phép đo chất lỏng - Phương pháp tăng dần sử dụng đồng hồ đo thể tích

TCVN11154:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11154:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11154:2015 ISO 4269:2001 DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ DẠNG LỎNG - HIỆU CHUẨN BỂ CHỨA BẰNG PHÉP ĐO CHẤT LỎNG - PHƯƠNG PHÁP TĂNG DẦN SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO THỂ TÍCH Petroleum and liquid petroleum products - Tank calibration by liquid

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

75

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11140:2015 (ISO 4293:1982) về Quặng và tinh quặng mangan - Xác định hàm lượng phospho - Phương pháp chiết-đo quang molybdovanadat

TCVN11140:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11140:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11140:2015 ISO 4293:1982 QUẶNG VÀ TINH QUẶNG MANGAN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOSPHO - PHƯƠNG PHÁP CHIẾT-ĐO QUANG MOLYBDOVANADAT Manganese ores and concentrates - Determination of phosphorus content -

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

76

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10720:2015 (ISO 9826:1992) về Đo dòng chất lỏng trong kênh hở - Máng Parshall và Saniiri

TCVN10720:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10720:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10720:2015 ISO 9826:1992 ĐO DÒNG CHẤT LỎNG TRONG KÊNH HỞ - MÁNG PARSHALL VÀ SANIIRI Measurement of liquid flow in open channels - Parshall and SANIIRI flumes Lời nói dầu TCVN 10720:2015 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

77

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10722:2015 (ISO/TR 15768:2000) về Đo vận tốc chất lỏng trong kênh hở - Thiết kế, lựa chọn và sử dụng đồng hồ đo dòng kiểu điện từ

TCVN10722:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10722:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10722:2015 ISO/TR 15768:2000 ĐO VẬN TỐC CHẤT LỎNG TRONG KÊNH HỞ - THIẾT KẾ, LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO DÒNG KIỂU ĐIỆN TỪ Measurement of liquid velocity in open channels - Design, selection and use

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

78

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11035:2015 về Sôcôla sữa - Xác định hàm lượng fructose, glucose, lactose, maltose và sucrose - Phương pháp sắc ký lỏng

TCVN11035:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11035:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11035:2015 SÔCÔLA SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FRUCTOSE, GLUCOSE, LACTOSE, MALTOSE VÀ SUCROSE - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG Milk chocolate - Determination of fructose, glucose, lactose, maltose and sucrose content - Liquid

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2016

79

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10897:2015 (IEC/TR 62130:2012) về Dữ liệu thực địa về khí hậu bao gồm kiểm tra xác nhận

TCVN10897:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10897:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10897:2015 IEC/TR 62130:2012 DỮ LIỆU THỰC ĐỊA VỀ KHÍ HẬU BAO GỒM KIỂM TRA XÁC NHẬN Climatic field data including validation Lời nói đầu TCVN 10897:2015 hoàn toàn tương đương với IEC/TR 62130:2012;

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

80

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10938:2015 (ISO 10765:2010) về Giầy dép - Phương pháp thử tính chất của vật liệu đàn hồi - Tính năng kéo

TCVN10938:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10938:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10938:2015 ISO 10765:2010 GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU ĐÀN HỒI - TÍNH NĂNG KÉO Footwear - Test method for the characterization of elastic materials - Tensile performance Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.169