Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 119/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 3398 tiêu chuẩn

41

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10498:2015 (ISO 15009:2012) về Chất lượng đất - Xác định hàm lượng hydrocacbon thơm dễ bay hơi, naphthalen và hydrocacbon halogen hóa dễ bay hơi bằng sắc ký khí - Phương pháp dùng bẫy và sục khí kết hợp giải hấp nhiệt

TCVN10498:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10498:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10498 : 2015 ISO 15009 : 2012 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HYDROCACBON THƠM DỄ BAY HƠI, NAPHTHALEN VÀ HYDROCACBON HALOGEN HÓA DỄ BAY HƠI BẰNG SẮC KÝ KHÍ - PHƯƠNG PHÁP DÙNG BẪY VÀ SỤC KHÍ KẾT HỢP GIẢI HẤP NHIỆT

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

42

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10825:2015 (ISO 24235:2007) về Gốm mịn (Gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) - Xác định sự phân bố cỡ hạt của hạt gốm bằng phương pháp nhiễu xạ laze

TCVN10825:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10825:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10825:2015 ISO 24235:2007 GỐM MỊN (GỐM CAO CẤP, GỐM KỸ THUẬT CAO CẤP) - XÁC ĐỊNH SỰ PHÂN BỐ CỠ HẠT CỦA BỘT GỐM BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỄU XẠ LAZE Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Determination

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

43

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10725:2015 (CODEX STAN 105-1981, REVISED 2001) về Bột cacao và hỗn hợp bột cacao có đường

TCVN10725:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10725:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10725:2015 CODEX STAN 105-1981, REVISED 2001 WITH AMENDMENT 2013 BỘT CACAO VÀ HỖN HỢP BỘT CACAO CÓ ĐƯỜNG Cocoa powders (cocoas) and dry mixtures of cocoa and sugar Lời nói đầu TCVN 10725:2015 hoàn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

44

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10822:2015 (ISO 10677:2011) về Gốm mịn (Gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) - Nguồn sáng tử ngoại để thử nghiệm vật liệu bán dẫn xúc tác quang

TCVN10822:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10822:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10822:2015 ISO 10677:2011 GỐM MỊN (GỐM CAO CẤP, GỐM KỸ THUẬT CAO CẤP) - NGUỒN SÁNG TỬ NGOẠI ĐỂ THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU BÁN DẪN XÚC TÁC QUANG Fine ceramics (advanced ceramics, advanced te chnical ceramics) - Ultraviolet light

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

45

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10823:2015 (ISO 13125:2013) về Gốm mịn (Gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) - Phương pháp xác định hoạt tính kháng nấm của vật liệu bán dẫn xúc tác quang

TCVN10823:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10823:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10823:2015 ISO 13125:2013 GỐM MỊN (GỐM CAO CẤP, GỐM KỸ THUẬT CAO CẤP) - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH KHÁNG NẤM CỦA VẬT LIỆU BÁN DẪN XÚC TÁC QUANG Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Test

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

46

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10936:2015 (ISO 10717:2010) về Giầy dép - Phương pháp thử khóa kéo - Độ bền chắc

TCVN10936:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10936:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10936:2015 ISO 10717:2010 GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ KHÓA KÉO - ĐỘ BỀN CHẮC Footwear - Test method for slide fasteners - Burst strength Lời nói đầu TCVN 10936:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 10717:2010. TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

47

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10673:2015 về Trắc địa mỏ

TCVN10673:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10673:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10673:2015 TRẮC ĐỊA MỎ Mine Surveying Lời nói đầu TCVN 10673:2015 do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam biên soạn, Bộ Công Thương đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định,

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

48

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10784:2015 về Vi sinh vật - Xác định khả năng sinh tổng hợp axit 3-indol-axetic (IAA)

TCVN10784:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10784:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10784:2015 VI SINH VẬT - XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP AXIT 3-INDOL-ACETIC (IAA) Microorganisms - Determination of indole-3-acetic acid (IAA) synthesis capability Lời nói đầu TCVN 10784:2015 do Viện Thổ nhưỡng Nông

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2016

49

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10832:2015 về Vật liệu kẻ đường phản quang – Màu sắc – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN10832:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10832:2015,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10832:2015 VẬT LIỆU KẺ ĐƯỜNG PHẢN QUANG - MÀU SẮC - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Retroreflective pavement marking materials - Color - Specifications and test methods Lời nói đầu TCVN 10832:2015 do Viện Khoa học

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2016

50

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11223:2015 (ISO 3305:1985) về Ống thép hàn, đầu bằng, kích thước chính xác - Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp

TCVN11223:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11223:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11223:2015 ISO 3305:1985 ỐNG THÉP HÀN, ĐẦU BẰNG, KÍCH THƯỚC CHÍNH XÁC - ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT KHI CUNG CẤP Plain end welded precision steel tubes - Technical conditions for delivery Lời nói đầu TCVN 11223:2015 hoàn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

51

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11260:2015 (ISO 513:2012) về Phân loại và ứng dụng các vật liệu cứng để cắt gọt kim loại với các lưỡi cắt xác định - Ký hiệu các nhóm chính và các nhóm ứng dụng

TCVN11260:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11260:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11260:2015 ISO 513:2012 PHÂN LOẠI VÀ ỨNG DỤNG CÁC VẬT LIỆU CỨNG ĐỂ CẮT GỌT KIM LOẠI VỚI CÁC LƯỠI CẮT XÁC ĐỊNH - KÝ HIỆU CÁC NHÓM CHÍNH VÀ CÁC NHÓM ỨNG DỤNG Classification and application of hard cutting materials

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

52

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11225:2015 (ISO 6761:1981) về Ống thép - Chuẩn bị đầu ống và phụ tùng nối ống để hàn

TCVN11225:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11225:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11225:2015 ISO 6761:1984 ỐNG THÉP - CHUẨN BỊ ĐẦU ỐNG VÀ PHỤ TÙNG NỐI ỐNG ĐỂ HÀN Steel tubes - Preparation of ends of tubes and fittings for welding Lời nói đầu TCVN 11225:2015 hoàn toàn tương đương ISO 6761:1981.

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2016

53

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10891:2015 (IEC 60724:2008) về Giới hạn nhiệt độ ngắn mạch của cáp điện có điện áp danh định bằng 1kV (Um = 1,2kV) và 3kV (Um = 3,6kV)

TCVN10891:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10891:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10891:2015 IEC 60724:2008 GIỚI HẠN NHIỆT ĐỘ NGẮN MẠCH CỦA CÁP ĐIỆN CÓ ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH BẰNG 1 KV (UM = 1,2 KV) ĐẾN 3 KV (UM = 3,6 KV) Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages of 1 kV (Um =

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

54

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2:2015 về Quy phạm thực hành tốt về tiêu chuẩn hóa

TCVN2:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2:2015 QUY PHẠM THỰC HÀNH TỐT VỀ TIÊU CHUẨN HÓA Code of good practice for standardization Lời nói đầu TCVN 2:2015 tham khảo ISO/IEC Guide 59:1994; TCVN 2:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 01 Vấn đề chung về tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2016

55

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10830:2015 (ISO 10631:2013) về Van bướm kim loại công dụng chung

TCVN10830:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10830:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10830:2015 ISO 10631:2013 VAN BƯỚM KIM LOẠI CÔNG DỤNG CHUNG Metallic butterfly valves for general purposes Lời nói đầu TCVN 10830:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 10631:2013. TCVN 10830:2015 do Viện

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

56

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11275:2015 (ISO 17584:2005) về Tính chất môi chất lạnh

TCVN11275:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11275:2015,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11275:2015 ISO 17584:2005 TÍNH CHẤT MÔI CHẤT LẠNH Refrigerant properties Lời nói đầu TCVN 11275:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 17584:2005. TCVN 11275:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 86 Máy

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

57

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11189:2015 (ISO 6481:1981) về Điều kiện nghiệm thu máy chuốt bề mặt thẳng đứng - Kiểm độ chính xác

TCVN11189:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11189:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11189:2015 ISO 6481:1981 ĐIỀU KIỆN NGHIỆM THU MÁY CHUỐT BỀ MẶT THẲNG ĐỨNG - KIỂM ĐỘ CHÍNH XÁC Acceptance conditions for vertical surface type broaching machines - Testing of accuracy Lời nói đầu TCVN 11189:2015 hoàn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

58

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10827:2015 (ISO 5209:1977) về Van công nghiệp công dụng chung - Ghi nhãn

TCVN10827:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10827:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10827:2015 ISO 5209:1977 VAN CÔNG NGHIỆP CÔNG DỤNG CHUNG - GHI NHÃN General purpose industrial valves - Marking Lời nói đầu TCVN 10827:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 5209:1977. TCVN 10827:2015 do Viện

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

59

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11257:2015 (ISO 241:1994) về Thân dao tiện và dao bào - Hình dạng và kích thước của tiết diện.

TCVN11257:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11257:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11257:2015 ISO 241:1994 THÂN DAO TIỆN VÀ DAO BÀO - HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC CỦA TIẾT DIỆN Shanks for turning and planing tools - Shapes and dimensions of the section Lời nói đầu TCVN 11257:2015 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2016

60

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11226:2015 (ISO 9095:1990) về Ống thép - Ghi nhãn theo ký tự quy ước và mã màu để nhận biết vật liệu

TCVN11226:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11226:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11226:2015 ISO 9095:1990 ỐNG THÉP - GHI NHÃN THEO KÝ TỰ QUY ƯỚC VÀ MÃ MÀU ĐỂ NHẬN BIẾT VẬT LIỆU Steel tubes - Continuous character marking and colour coding for material identification Lời nói đầu TCVN 11226:2015

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109