Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 119/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 3398 tiêu chuẩn

21

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11157:2015 (ISO 5543:2004) về Casein và caseinat - Xác định hàm lượng chất béo - Phương pháp khối lượng (Phương pháp chuẩn)

TCVN11157:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11157:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11157:2015 ISO 5543:2004 CASEIN VÀ CASEINAT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO - PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Caseins and caseinates - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method)

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

22

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11158:2015 (ISO 5544:2008) về Casein - Xác định hàm lượng “tro cố định” (Phương pháp chuẩn)

TCVN11158:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11158:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11158:2015 ISO 5544:2008 CASEIN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG “TRO CỐ ĐỊNH” (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Caseins - Determination of “ fixed ash” (Reference method) Lời nói đầu TCVN 11158:2015 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

23

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11159:2015 (ISO 5545:2008) về Casein rennet và caseinat - Xác định hàm lượng tro (Phương pháp chuẩn)

TCVN11159:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11159:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11159:2015 ISO 5545:2008 CASEIN RENNET VÀ CASEINAT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TRO (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Rennet caseins and caseinates - Determination of ash (Reference method) Lời nói đầu TCVN 11159:2015 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

24

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11164:2015 (ISO 5739:2003) về Casein và caseinat - Xác định hàm lượng các chất cháy sém và chất ngoại lai

TCVN11164:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11164:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11164:2015 ISO 5739:2003 CASEIN VÀ CASEINAT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC HẠT CHÁY SÉM VÀ CHẤT NGOẠI LAl Caseins and caseinates - Determination of contents of scorched particles and of extraneous matter Lời nói

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2016

25

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11213:2015 (ISO 11460:2007) về Mô tô hai bánh – Vị trí của các đèn chiếu sáng và đèn báo hiệu

TCVN11213:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11213:2015,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11213:2015 ISO 11460:2007 MÔ TÔ HAI BÁNH - VỊ TRÍ CỦA CÁC ĐÈN CHIẾU SÁNG VÀ ĐÈN BÁO HIỆU Two-wheeled motorcycles - Positioning of lighting and light-signalling devices Lời nói đầu TCVN 11213:2015 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

26

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11212:2015 (ISO 8710:2010) về Mô tô – Phanh và hệ thống phanh – Thử và phương pháp đo

TCVN11212:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11212:2015,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11212:2015 ISO 8710:2010 MÔTÔ - PHANH VÀ HỆ THỐNG PHANH - THỬ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO Motorcycles - Brakes and brake systems - Tests and measurement methods Lời nói đầu TCVN 11212:2015 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

27

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11270:2015 (ISO 18:1981) về Thông tin và tư liệu - Tờ mục lục của xuất bản phẩm định kỳ

TCVN11270:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11270:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11270:2015 ISO 18:1981 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - TỜ MỤC LỤC CỦA XUẤT BẢN PHẨM ĐỊNH KỲ Documentation - Contents list of periodicals Lời nói đầu TCVN 11270:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 18:1981; TCVN 11270:2015 đo Ban kỹ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

28

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7976:2015 về Mã số toàn cầu về quan hệ dịch vụ (GSRN) – Quy định kỹ thuật

TCVN7976:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7976:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7976:2015 MÃ SỐ TOÀN CẦU VỀ QUAN HỆ DỊCH VỤ (GSRN) - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT Global Service Relation Number (GSRN) - Specification Lời nói đầu TCVN 7976:2015 thay thế TCVN 7976:2008 TCVN 7976:2015 được biên soạn trên cơ sở tham khảo

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

29

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6011:2015 (ISO 7117:2010) về Mô tô - Phương pháp đo xác định vận tốc lớn nhất

TCVN6011:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6011:2015,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6011:2015 ISO 7117:2010 MÔTÔ - PHƯƠNG PHÁP ĐO XÁC ĐỊNH VẬN TỐC LỚN NHẤT Motorcycles - Measurement method for determining maximum speed Lời nói đầu TCVN 6011:2015 thay thế TCVN 6011:2008. TCVN 6011:2015 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

30

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10668:2015 về Hệ thống cung cấp khí đốt tại nơi tiêu thụ - Thiết bị đo lưu lượng - Đồng hồ đo khí kiểu màng

TCVN10668:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10668:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10668 : 2015 HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ ĐỐT TẠI NƠI TIÊU THỤ – THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG – ĐỒNG HỒ ĐO KHÍ KIỂU MÀNG Gas compounds at comsumption ends – Flow meters – Diaphragm gas meters Lời nói đầu TCVN 10668 : 2015 được biên

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

31

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10718:2015 (ISO 4359:2013) về Cấu trúc đo dòng - Máng có dạng hình chữ nhật, hình thang và hình chữ U

TCVN10718:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10718:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10718:2015 ISO 4359:2013 CẤU TRÚC ĐO DÒNG - MÁNG CÓ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH THANG VÀ HÌNH CHỮ U Flow measurement structures - Rectangular, trapezoidal and U-shaped flumes Lời nói đầu TCVN 10718:2015

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

32

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10721:2015 (ISO/TR 12767:2007) về Đo dòng chất lỏng bằng thiết bị chênh áp - Hướng dẫn về ảnh hưởng của sai lệch so với yêu cầu kỹ thuật và điều kiện vận hành được trình bày trong TCVN 8113 (ISO 5167)

TCVN10721:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10721:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10721:2015 ISO/TR 12767:2007 ĐO DÒNG CHẤT LỎNG BẰNG THIẾT BỊ CHÊNH ÁP - HƯỚNG DẪN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA SAI LỆCH SO VỚI YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG TCVN 8113 (ISO 5167) Measurement

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

33

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10716:2015 (ISO 1070:1992 và sửa đổi 1:1997) về Đo dòng chất lỏng trong kênh hở - Phương pháp mặt cắt - Độ dốc

TCVN10716:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10716:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10716:2015 ISO 1070:1992 VÀ SỬA ĐỔI 1:1997 ĐO DÒNG CHẤT LỎNG TRONG KÊNH HỞ - PHƯƠNG PHÁP MẶT CẮT - ĐỘ DỐC Liquid flow measurement in open channels - Slope-area method Lời nói đầu TCVN 10716:2015 hoàn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

34

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11138:2015 (ISO 315:1984) về Quặng và tinh quặng mangan - Xác định hàm lượng niken - Phương pháp đo phổ dimetylglyoxim và phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN11138:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11138:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11138:2015 ISO 315:1984 QUẶNG VÀ TINH QUẶNG MANGAN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NIKEN - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ DIMETYLGLYOXIM VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Manganese ores and concentrates - Determination

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

35

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11139:2015 (ISO 317-1984) Quặng và tinh quặng mangan - Xác định hàm lượng asen - Phương pháp đo phổ

TCVN11139:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11139:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11139:2015 ISO 317:1984 QUẶNG VÀ TINH QUẶNG MANGAN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ASEN - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ Manganese ores and concentrates - Determination of arsenic content - Spectrometric method Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

36

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11081:2015 về Hạt có dầu - Xác định hàm lượng dầu - Phương pháp chiết lỏng siêu tới hạn (SFE)

TCVN11081:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11081:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11081:2015 HẠT CÓ DẦU - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG DẦU - PHƯƠNG PHÁP CHIẾT LỎNG SIÊU TỚI HẠN (SFE) Oilseed - Determination of oil content - Supercritical fluid extraction (SFE) method Lời nói đầu TCVN 11081:2015

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2017

37

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10397:2015 về Công trình thủy lợi - Đập hỗn hợp đất đá đầm nén - Thi công, nghiệm thu

TCVN10397:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10397:2015,***,Nông nghiệp,Xây dựng TCVN 10397:2015 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - ĐẬP HỖN HỢP ĐẤT ĐÁ ĐẦM NÉN - THI CÔNG, NGHIỆM THU Hydraulic structures - Compacted earth rock fill dams - Construction, acceptance Mục lục Trang Lời nói

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

38

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10775:2015 về Công trình thủy lợi – Đập đá đổ bản mặt bê tông – Thi công và nghiệm thu

TCVN10775:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10775:2015,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10775:2015 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - ĐẬP ĐÁ ĐỔ BẢN MẶT BÊ TÔNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Hydraulic structures - Concrete face rockfill dams - Construction and acceptance Lời nói đầu TCVN 10775:2015 Công trình thủy lợi - Đập đá

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2016

39

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10874:2015 (ISO 7293:1997) về Máy lâm nghiệp - Cưa xích cầm tay - Đặc tính động cơ và tiêu thụ nhiên liệu

TCVN10874:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10874:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10874:2015 ISO 7293:1997 MÁY LÂM NGHIỆP - CƯA XÍCH CẦM TAY - ĐẶC TÍNH ĐỘNG CƠ VÀ TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU Forestry machinery - Portable chain saws - Engine performance and fuel consumption Lời nói đầu TCVN 10874:2015

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

40

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10879:2015 (ISO 9467:1993) về Máy lâm nghiệp - Cưa xích và máy cắt bụi cây cầm tay - Nguy cơ cháy do hệ thống xả gây ra

TCVN10879:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10879:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10879:2015 ISO 9467:1993 MÁY LÂM NGHIỆP - CƯA XÍCH VÀ MÁY CẮT BỤI CÂY CẦM TAY - NGUY CƠ CHÁY DO HỆ THỐNG XẢ GÂY RA Forestry machinery - Portable chain-saws and brush-cutters - Exhaust system-caused fire risk Lời nói

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155