Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 119/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 3396 tiêu chuẩn

201

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11151:2015 (ISO 9292:1988) về Quặng và tinh quặng mangan - Xác định hàm lượng sắt tổng - Phương pháp đo phổ 1,10-phenantrolin

TCVN11151:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11151:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11151:2015 ISO 9292:1988 QUẶNG VÀ TINH QUẶNG MANGAN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT TỔNG - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ 1,10-PHENANTROLIN Manganese ores and concentrates - Determination of total iron content -

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

202

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11149:2015 (ISO 7969:1985) về Quặng và tinh quặng mangan - Xác định hàm lượng natri và kali - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN11149:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11149:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11149:2015 ISO 7969:1985 QUẶNG VÀ TINH QUẶNG MANGAN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NATRI VÀ KALI - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Manganese ores and concentrates - Determination of sodium and potassium

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

203

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11150:2015 (ISO 7990:1985) về Quặng và tinh quặng mangan - Xác định hàm lượng sắt tổng - Phương pháp chuẩn độ sau khử và phương pháp đo phổ axit sulfosalicylic

TCVN11150:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11150:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11150:2015 ISO 7990:1985 QUẶNG VÀ TINH QUẶNG MAN GAN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT TỔNG - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ SAU KHỬ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ AXIT SULFOSALICYLIC Manganese ores and concentrates - Determination of total

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

204

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10849:2015 về Hệ thống thu phí điện tử

TCVN10849:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10849:2015,***,Điện - điện tử,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10849 : 2015 HỆ THỐNG THU PHÍ ĐIỆN TỬ Electronic Toll Collection Systems Lời nói đầu TCVN 10849:2015 do Ban soạn thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống thu phí điện tử biên soạn, Bộ Giao thông vận

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

205

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10850:2015 về Hệ thống giám sát, điều hành giao thông trên đường cao tốc

TCVN10850:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10850:2015,***,Giao thông,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10850 : 2015 HỆ THỐNG GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC Traffic Management Systems for Expressways Lời nói đầu TCVN 10850:2015 do Ban soạn thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

206

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10851:2015 về Trung tâm quản lý điều hành giao thông đường cao tốc

TCVN10851:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10851:2015,***,Giao thông,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10851:2015 TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG CAO TỐC Traffic Management Center for Expressways Lời nói đầu TCVN 10851:2015 do Ban soạn thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm quản lý

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

207

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10315:2015 về Ván cót ép

TCVN10315:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10315:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10315 :2015 VÁN CÓT ÉP Bamboo-mat plywood Lời nói đầu TCVN 10315 : 2015 do Trường Đại học Lâm nghiệp biên soạn, dựa theo tiêu chuẩn GB/T 13123-2003 - Bamboo mat plywood. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị,

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

208

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10316:2015 về Ván bóc

TCVN10316:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10316:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10316:2015 VÁN BÓC Rotary cut veneer Lời nói đầu TCVN 10316:2015 do Trường Đại học Lâm nghiệp biên soạn, dựa theo tiêu chuẩn LY/T 1599-2002 - Rotary cut veneer, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

209

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10314:2015 về Ván sàn tre

TCVN10314:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10314:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10314:2015 VÁN SÀN TRE Bamboo flooring Lời nói đầu TCVN 10314:2015 do trường Đại học Lâm nghiệp biên soạn, dựa theo tiêu chuẩn LY/T 1573 - 2000 - Bamboo floor. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

210

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11204:2015 (ISO 13608:2014) về Gỗ dán - Gỗ dán trang trí bằng ván móng

TCVN11204:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11204:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11204:2015 ISO 13608:2014 GỖ DÁN - GỖ DÁN TRANG TRÍ BẰNG VÁN MỎNG Plywood - Decorative veneered plywood Lời nói đầu TCVN 11204:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 13608:2014. TCVN 11204:2015 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2016

211

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10760:2015 về Kính phẳng tôi hóa - Phân loại và phương pháp thử

TCVN10760:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10760:2015,***,Công nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10760 : 2015 KÍNH PHẲNG TÔI HÓA - PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Chemically strengthened glass - Classification and test method Lời nói đầu TCVN 10760:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo ASTM

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

212

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6758:2015 về Phương tiện giao thông đường bộ - Kính an toàn và vật liệu kính an toàn - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN6758:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6758:2015,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6758:2015 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KÍNH AN TOÀN VÀ VẬT LIỆU KÍNH AN TOÀN - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles - Safety glazing and glazing material - Requirements and test methods in type

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2016

213

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6820:2015 về Xi măng poóc lăng chứa Bari - Phương pháp phân tích hoá học

TCVN6820:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6820:2015,***,Hóa chất,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6820:2015 XI MĂNG POÓC LĂNG CHỨA BARI - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Porland cement containing barium - Test methods for chemical analysis Lời nói đầu TCVN 6820:2015 thay thế TCVN 6820:2001 TCVN 6820:2015

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

214

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10786:2015 về Phân bón vi sinh vật - Xác định hoạt tính cố định nitơ của Azotobacter - Phương pháp định lượng khí etylen

TCVN10786:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10786:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10786:2015 PHÂN BÓN VI SINH VẬT - XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH CỐ ĐỊNH NITƠ CỦA AZOTOBACTER - PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG KHÍ ETYLEN Microbial fertilizer - Determination of nitrogen fixing activity of azotobacter - Method for quantitation

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2016

215

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11253:2015 (ISO 11839:2010) về Máy lâm nghiệp - Vật liệu panen và kính sử dụng trong buồng lái để bảo vệ người vận hành không bị răng cưa văng vào - Tính năng và phương pháp thử

TCVN11253:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11253:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11253:2015 ISO 11839:2010 MÁY LÂM NGHIỆP - VẬT LIỆU PANEN VÀ KÍNH SỬ DỤNG TRONG BUỒNG LÁI ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI VẬN HÀNH KHÔNG BỊ RĂNG CƯA VĂNG VÀO - TÍNH NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Machinery for forestry - Glazing and panel

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2017

216

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10913:2015 (EN 15764:2009) về Thực phẩm - Xác định các nguyên tố vết - Xác định thiếc bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và đo phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit (FAAS và GFAAS) sau khi phân hủy bằng áp lực

TCVN10913:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10913:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10913:2015 EN 15764:2009 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT - XÁC ĐỊNH THIẾC BẰNG ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA VÀ ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ DÙNG LÒ GRAPHIT (FAAS VÀ GFAAS) SAU KHI PHÂN HỦY BẰNG ÁP LỰC

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

217

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8783:2015 (IEC 62612:2013) về Bóng đèn LED có balát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50 V - Yêu cầu về tính năng

TCVN8783:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8783:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8783:2015 IEC 62612:2013 BÓNG ĐÈN LED CÓ BALÁT LẮP LIỀN DÙNG CHO CHIẾU SÁNG THÔNG DỤNG LÀM VIỆC Ở ĐIỆN ÁP LỚN HƠN 50 V - YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages >

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2016

218

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10887:2015 (IES LM 80-08) về Phương pháp đo độ duy trì quang thông của các nguồn sáng LED

TCVN10887:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10887:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10887:2015 IES LM-80-08 PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ DUY TRÌ QUANG THÔNG CỦA CÁC NGUỒN SÁNG LED Method for measuring lumen maintenance of LED light sources Lời nói đầu TCVN 10887:2015 hoàn toàn tương đương với IES

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

219

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7827:2015 về Quạt điện - Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

TCVN7827:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7827:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7827 : 2015 QUẠT ĐIỆN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Electric fans - Method for determination of energy efficiency Lời nói đầu TCVN 7827:2015 thay thế TCVN 7827:2007; TCVN 7827:2015 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

220

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6739:2015 (ISO 817:2014) về Môi chất lạnh - Ký hiệu và phân loại an toàn

TCVN6739:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6739:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6739:2015 ISO 817:2014 MÔI CHẤT LẠNH - KÝ HIỆU VÀ PHÂN LOẠI AN TOÀN Refrigerants - Designation and safety classification Lời nói đầu TCVN 6739:2015 thay thế cho TCVN 6739:2008. TCVN 6739:2015 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.173