Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 119/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 3399 tiêu chuẩn

181

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6835:2015 (ISO 9622:2013) về Sữa và sản phẩm sữa dạng lỏng - Hướng dẫn đo phổ hồng ngoại giữa

TCVN6835:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6835:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6835:2015 ISO 9622:2013 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA DẠNG LỎNG - HƯỚNG DẪN ĐO PHỔ HỒNG NGOẠI GIỮA Milk and liquid milk products - Guidelines for the application of mid-infrared spectrometry Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2016

182

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10752:2015 về Độ bền tự nhiên của gỗ và các sản phẩm gỗ - Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp xác định khả năng chống chịu nấm hại gỗ basidiomycetes

TCVN10752:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10752:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10752:2015 ĐỘ BỀN TỰ NHIÊN CỦA GỖ VÀ CÁC SẢN PHẨM GỖ - VÁN GỖ NHÂN TẠO - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU NẤM HẠI GỖ BASIDIOMYCETES Durability of wood and wood-based products - Wood-based panels - Method of test

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

183

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7792:2015 về Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải CO2 và tiêu thụ nhiên liệu và/hoặc tiêu thụ năng lượng điện cho ô tô con được dẫn động bằng động cơ đốt trong hoặc được dẫn động bằng hệ dẫn động hybrid điện và phương pháp đo tiêu thụ năng lượng điện cho xe loại M1 và N1 được dẫn động bằng hệ dẫn động điện - Yêu cầu

TCVN7792:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7792:2015,***,Phương pháp thử,Phương tiện giao thông đường bộ,Phương pháp đo tiêu thụ nhiên liệu,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7792:2015 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHÁT THẢI CO2 VÀ TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU VÀ/ HOẶC TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG ĐIỆN CHO Ô TÔ CON ĐƯỢC DẪN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2016

184

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10829:2015 (ISO 5210:1991) về Van công nghiệp - Bộ dẫn động quay nhiều mức cho van

TCVN10829:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10829:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10829:2015 ISO 5210:1991 VAN CÔNG NGHIỆP - BỘ DẪN ĐỘNG QUAY NHIỀU MỨC CHO VAN Industrial valves - Multi-turn valve actuator attachments Lời nói đầu TCVN 10829:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 5210:1991.

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

185

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10674:2015 về Phân bón - Xác định hàm lượng crom tổng số - Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN10674:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10674:2015,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10674:2015 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CROM TỔNG SỐ - PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers - Determination of total chromium content by flame atomic absorption spectrometry Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

186

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10681:2015 (ISO 10084:1992) về Phân bón rắn - Xác định hàm lượng sulfat hòa tan trong axit vô cơ - Phương pháp khối lượng

TCVN10681:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10681:2015,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10681:2015 ISO 10084:1992 PHÂN BÓN RẮN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SULFAT HÒA TAN TRONG AXIT VÔ CƠ - PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG Solid fertilizers - Determination of mineral- acid- soluble sulfate content - Gravimetric method

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

187

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11126:2015 (ISO 9509:2006) về Chất lượng nước - Phép thử độc tính để đánh giá sự ức chế quá trình nitrat hóa của vi sinh vật trong bùn hoạt hóa

TCVN11126:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11126:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11126:2015 ISO 9509:2006 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - PHÉP THỬ ĐỘC TÍNH ĐỂ ĐÁNH GIÁ SỰ ỨC CHẾ QUÁ TRÌNH NITRAT HÓA CỦA VI SINH VẬT TRONG BÙN HOẠT HÓA Water quality - Toxicity test for assessing the inhibition

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

188

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11127:2015 (ISO 9887:1992) về Chất lượng nước - Đánh giá quá trình phân hủy sinh học hiếu khí của các hợp chất hữu cơ trong môi trường nước - Phương pháp bùn hoạt hóa bán liên tục

TCVN11127:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11127:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11127:2015 ISO 9887:1992 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY SINH HỌC HIẾU KHÍ CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC - PHƯƠNG PHÁP BÙN HOẠT HÓA BÁN LIÊN TỤC Water quality - Evaluation of the

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

189

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11125:2015 (ISO 18749:2004) về Chất lượng nước - Sự hấp phụ của các chất lên bùn hoạt hóa - Phép thử theo mẻ sử dụng phương pháp phân tích đặc trưng

TCVN11125:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11125:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11125:2015 ISO 18749:2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - SỰ HẤP PHỤ CỦA CÁC CHẤT LÊN BÙN HOẠT HÓA - PHÉP THỬ THEO MẺ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG Water quality - Adsorption of substances on activated sludge - Batch

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

190

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11070:2015 (ISO 16703:2004) về Chất lượng đất - Xác định hàm lượng hydrocacbon từ C10 đến C40 bằng sắc ký khí

TCVN11070:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11070:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11070:2015 ISO 16703:2004 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HYDROCACBON TỪ C10 ĐẾN C40 BẰNG SẮC KÝ KHÍ Soil quality - Determination of content of hydrocarbon in the range C10 to C40 by gas chromatography

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

191

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10497:2015 (ISO 11262:2011) về Chất lượng đất - Xác định xyanua tổng số

TCVN10497:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10497:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10497 : 2015 ISO 11262 : 2011 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH XYANUA TỔNG SỐ Soil quality - Determination of total cyanide Lời nói đầu TCVN 10497:2015 (ISO 11262:2011) hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

192

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11071:2015 (ISO 13876:2013) về Chất lượng đất - Xác định biphenyl polyclo hóa (PCB) bằng sắc ký khí detector chọn lọc khối lượng (GC-MS) và sắc ký khí detector bẫy electron (GC-ECD)

TCVN11071:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11071:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11071:2015 ISO 13876:2013 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH BIPHENYL POLYCLO HÓA (PCB) BẰNG SẮC KÝ KHÍ DETECTOR CHỌN LỌC KHỐI LƯỢNG (GC-MS) VÀ SẮC KÝ KHÍ DETECTOR BẪY ELECTRON (GC-ECD) Soil quality - Determination

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

193

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11072:2015 (ISO 13913:2014) về Chất lượng đất - Xác định các phtalat được chọn lọc bằng sắc ký khí mao quản detector khối phổ (GC/MS)

TCVN11072:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11072:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11072:2015 ISO 13913:2014 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH CÁC PHTALAT ĐƯỢC CHỌN LỌC BẰNG SẮC KÝ KHÍ MAO QUẢN DETECTOR KHỐI PHỔ (GC/MS) Soil quality - Determination of selected phthalates using capillary gas

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

194

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4860:2015 (ISO 976:2013) về Cao su và chất dẻo - Polyme phân tán và các loại latex cao su - Xác định pH

TCVN4860:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4860:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4860:2015 ISO 976:2013 CAO SU VÀ CHẤT DẺO - POLYME PHÂN TÁN VÀ CÁC LOẠI LATEX CAO SU - XÁC ĐỊNH PH Rubber and plastics -- Polymer dispersions and rubber latices -- Determination of pH Lời nói đầu TCVN 4860:2015

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2016

195

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10677:2015 về Phân bón - Xác định hàm lượng magie hòa tan trong nước - Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN10677:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10677:2015,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10677:2015 PHÂN BÓN – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MAGIE HÒA TAN TRONG NƯỚC – PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers - Method for determination of water- soluble magnesium content by flame atomic absorption

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

196

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10738:2015 về Dừa quả tươi

TCVN10738:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10738:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10738:2015 DỪA QUẢ TƯƠI Young coconut Lời nói đầu TCVN 10738:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo ASEAN Standard 15:2009 TCVN 10738:2015 do Cục Chế biến nông lâm thủy sản và Nghề muối biên soạn, Bộ Nông nghiệp

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

197

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6185:2015 (ISO 7887:2011) về Chất lượng nước - Kiểm tra và xác định độ màu

TCVN6185:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6185:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6185:2015 ISO 7887:2011 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - KIỂM TRA VÀ XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀU Water quality - Examination and determination of colour Lời nói đầu TCVN 6185:2015 thay thế TCVN 6185:2008. TCVN 6185:2015 hoàn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

198

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10852:2015 về Biển báo giao thông điện tử trên đường cao tốc - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử

TCVN10852:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10852:2015,***,Giao thông,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10852 : 2015 BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐIỆN TỬ TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Electronic traffic signs on expressway - Technical requirement and test methods Lời nói đầu TCVN 10852:2015

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

199

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11146:2015 (ISO 6233:1983) về Quặng và tinh quặng mangan - Xác định hàm lượng canxi và magie - Phương pháp chuẩn độ EDTA

TCVN11146:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11146:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11146:2015 ISO 6233:1983 QUẶNG VÀ TINH QUẶNG MANGAN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CANXI VÀ MAGIE - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ EDTA Manganese ores and concentrates - Determination of calcium and magnesium contents - EDTA

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

200

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11147:2015 (ISO 7723:1984) về Quặng và tinh quặng mangan - Xác định hàm lượng titan - Phương pháp đo phổ 4,4’- diantipyrylmetan

TCVN11147:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11147:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11147:2015 ISO 7723:1984 QUẶNG VÀ TINH QUẶNG MANGAN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TITAN - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ 4,4'-DIANTIPYRYLMETAN Manganese ores and concentrates - Determination of titanium content - 4,4'-Diantipyrylmethane

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.169