Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 119/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 173483 văn bản

41

Nghị quyết 119/2013/NQ-HĐND về mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

119/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 119 2013,Tỉnh Lạng Sơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 119/2013/NQ-HĐND

Ban hành: 31/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

42

Nghị quyết 119/2013/NQ-HĐND về công tác thi hành án dân sự giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

119/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 119,Tỉnh Đồng Tháp,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 119/2013/NQ-HĐND Đồng Tháp, ngày 05 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2014

43

Nghị quyết 119/NQ-CP năm 2019 về biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp do Chính phủ ban hành

119/NQ-CP,Nghị quyết 119 2019,Chính phủ,Biện pháp cấp bách,Chống gian lận thương mại,Bất hợp pháp,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 119/NQ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2020

44

Nghị quyết 119/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2018

119/NQ-CP,Nghị quyết 119 2018,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Nghị quyết phiên họp Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 119/NQ-CP Hà

Ban hành: 09/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2018

45

Nghị quyết 119/2010/NQ-HĐND quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện do tỉnh Kiên Giang ban hành

119/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 119 2010,Tỉnh Kiên Giang,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 119/2010/NQ-HĐND Rạch Giá, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

46

Nghị quyết 119/2008/NQ-HĐND về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành cơ chế chính sách xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao tỉnh Thanh Hóa

119/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 119 2008,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 119/2008/NQ-HĐND Thanh Hóa, ngày 20 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 20/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2014

47

Nghị quyết 119/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 59/2006/NQ-HĐND.K7 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cho các sở, ban, ngành, Đảng, đoàn thể cấp Tỉnh và huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp

119/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 119 2008,Tỉnh Đồng Tháp,Định mức phân bổ dự toán chi,Định mức phân bổ dự toán chi NS,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2014

48

Nghị quyết 119/2008/NQ-HĐND về đặt tên đường phố ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên năm 2008

119/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 119 2008,Tỉnh Phú Yên,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 119/2008/NQ-HĐND Tuy Hòa, ngày 05 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 05/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2014

49

Nghị quyết 119/2008/NQ-HĐND quy định mức thu, không thu phí và mức hỗ trợ làng, khu phố văn hoá do Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XIV, kỳ họp thứ 10 ban hành

119/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 119 2008,Tỉnh Hưng Yên,Khu phố văn hoá ,Phí hỗ trợ khu phố văn hóa,Mức thu phí,Không thu phí,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2012

50

Nghị quyết 119/2008/NQ-HĐND sửa đổi chế độ công tác phí, tổ chức hội nghị, chi tiêu tiếp khách trong nước đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 13 ban hành

119/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 119 2008,Tỉnh Điện Biên,Tổ chức Hội nghị,Sửa đổi chế độ công tác phí,Chi tiêu tiếp khách trong nước,Cơ quan nhà nước,Đơn vị sự nghiệp công lập,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2012

51

Nghị quyết 166/2015/NQ-HĐND phê duyệt bổ sung danh mục công trình xây dựng cơ bản giai đoạn 2011 - 2015 của Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND; 86/2013/NQ-HĐND119/2014/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Long ban hành

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN GIAI ĐOẠN 2011-2015 CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 19/2011/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2011, NGHỊ QUYẾT SỐ 86/2013/NQ-HĐND NGÀY 06/12/2013 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 119/2014/NQ-HĐND NGÀY 11/12/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VIII VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN GIAI ĐOẠN

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2016

52

Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

119/2015/ND-CP,Nghị định 119 2015,Chính phủ,Bảo hiểm bắt buộc,Mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc,Tái bảo hiểm bắt buộc,Bảo hiểm trong đầu tư xây dựng,Bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng,Bảo hiểm,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2015

53

Thông tư 119/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

119/2015/TT-BTC,Thông tư 119 2015,Bộ Tài chính,Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ,Cơ chế quản lý tài chính,Quản lý tài chính Quỹ doanh nghiệp,Tài chính Quỹ doanh nghiệp ,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 12/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2015

54

Nghị quyết 36/2015/NQ-HĐND về biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 do tỉnh Bình Định ban hành

36/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2015,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2015/NQ-HĐND Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 25/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2018

55

Nghị quyết 39/2015/NQ-HĐND về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định

39/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 39 2015,Tỉnh Bình Định,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/2015/NQ-HĐND Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm

Ban hành: 25/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2016

56

Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí cho Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do tỉnh Bình Định ban hành

35/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 35 2015,Tỉnh Bình Định,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2015/NQ-HĐND Bình Định,

Ban hành: 25/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2016

57

Nghị quyết 32/2015/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ (%) xác định giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định

32/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2015,Tỉnh Bình Định,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2015/NQ-HĐND Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 25/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2016

58

Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 do tỉnh Bình Định ban hành

15/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2015,Tỉnh Bình Định,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2015/NQ-HĐND Bình Định, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2016

59

Nghị quyết 27/2015/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ Kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

27/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 27 2015,Tỉnh Bình Định,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2015/NQ-HĐND Bình Định, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2016

60

Nghị quyết 28/2015/NQ-HĐND về Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

28/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 28 2015,Tỉnh Bình Định,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2015/NQ-HĐND Bình Định, ngày 25 tháng 12

Ban hành: 25/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.77