Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 118/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 35116 công văn

1

Công văn 3271/BKHCN-TĐC triển khai Quyết định 118/QĐ-TTg về quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

3271/BKHCN-TDC,Công văn 3271 2009,Bộ Khoa học và Công nghệ,Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ,triển khai Quyết định 118/QĐ-TTg ,Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 ,áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2013

2

Công văn 3272/BKHCN-TĐC triển khai Quyết định 118/QĐ-TTg quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

3272/BKHCN-TDC,Công văn 3272 2009,Bộ Khoa học và Công nghệ,Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ,triển khai Quyết định 118/QĐ-TTg ,hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2000 ,Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2000 ,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 23/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2013

3

Công văn 118/UBDT-CSDT năm 2021 về chuẩn bị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành

118/UBDT-CSDT,Công văn 118 2021,Uỷ ban Dân tộc,Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số,Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào miền núi,Phát triển kinh tế đồng bào dân tộc thiểu số,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

4

Công văn 118/TCT-CS năm 2021 về giải đáp vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

118/TCT-CS,Công văn 118 2021,Tổng cục Thuế,Giải đáp vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ,Giải đáp hồ sơ thu lệ phí trước bạ,Hồ sơ thu lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

5

Công văn 118/TANDTC-VP năm 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

118/TANDTC-VP,Công văn 118 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Thực hiện Chỉ thị,Phòng chống dịch bệnh,Người lao động,Thể thao - Y tế TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 118/TANDTC-VP V/v

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

6

Công văn 118/HĐND-KTNS năm 2019 về đính chính các Nghị quyết đã ban hành tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI

118/HDND-KTNS,Công văn 118 2019,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 118/HĐND-KTNS V/v Đính chính một số Nghị quyết đã ban hành tại Kỳ họp

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

7

Công văn 118/HĐND-TT năm 2017 đính chính nội dung của Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

118/HDND-TT,Công văn 118 2017,Tỉnh An Giang,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 118/HĐND-TT V/v đính chính nội dung của Nghị quyết số

Ban hành: 21/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2017

8

Công văn 118/TXNK-CST năm 2017 vướng mắc áp dụng Quyết định 3914/-BCT về miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

--------------- Số: 118/TXNK-CST V/v vướng mắc áp dụng Quyết định số 3914/-BCT Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh khi áp dụng Quyết định số 3914/-BCT ngày

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2017

9

Công văn 968/VPCP-KSTT thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Quyết định 118/2009/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2011 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xét báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện ý kiến

Ban hành: 19/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2011

10

Công văn 118/BXD-HĐXD năm 2016 về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

118/BXD-HDXD,Công văn 118,Bộ Xây dựng,Hoạt động xây dựng,Hành nghề hoạt động xây dựng ,Đăng ký hoạt động xây dựng,Cấp chứng chỉ hành nghề,Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ,Chứng chỉ hành nghề xây dựng,Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 20/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2016

11

Công văn 118/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép tấm cán phẳng, hợp kim titan, cán nóng, chưa tráng phủ mạ do Tổng cục Hải quan ban hành

118/TB-TCHQ,Công văn 118 2016,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại ,Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu,Kiểm tra chất lượng,Thép tấm mỏng cán nóng,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

12

Công văn 118/BTC-TCHQ năm 2016 quy định về khu phi thuế quan do Bộ Tài chính ban hành

118/BTC-TCHQ,Công văn 118 2016,Bộ Tài chính,chính sách của khu phi thuế quan,Khu phi thuế quan,mua bán hàng hóa khu phi thuế quan ,Thủ tục giám sát quản lý Hải quan,Phòng chống buôn lậu,Xuất nhập khẩu,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2016

13

Công văn 118/BXD-QLN năm 2015 về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

118/BXD-QLN,Công văn 118 2015,Bộ Xây dựng,Quản lý sử dụng nhà ở,quản lý sử dụng nhà ở nhà nước,Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước,sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước,thực hiện mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2015

14

Công văn 1116/BKHCN-TĐC lập kế hoạch và dự trù kinh phí triển khai theo Quyết định 118/2009/QĐ-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Hạnh phúc -------------- Số: 1116/BKHCN-TĐC V/v Lập KH và dự trù kinh phí triển khai theo Quyết định 118/2009/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2010 Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Ngày 30/9/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định

Ban hành: 19/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2010

15

Công văn 1114/BKHCN-TĐC lập kế hoạch và dự trù kinh phí triển khai theo Quyết định 118/2009/QĐ-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Hạnh phúc -------------- Số: 1114/BKHCN-TĐC V/v Lập KH và dự trù kinh phí triển khai theo Quyết định 118/2009/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2010 Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố Ngày 30/9/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số

Ban hành: 19/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2010

16

Công văn 118/BVTV-KD năm 2015 về tăng cường kiểm soát táo nhập khẩu từ Mỹ do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

118/BVTV-KD,Công văn 118,Cục Bảo vệ thực vật,Kiểm soát táo nhập khẩu từ Mỹ,Táo nhập khẩu từ Mỹ,Kiểm soát táo nhập khẩu,Tăng cường kiểm soát,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

17

Công văn 118/QLCL-TTPC năm 2015 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 5591/CT-BNN-PC do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

118/QLCL-TTPC,Công văn 118 2015,Báo cáo kết quả thực hiện ,Báo cáo kết quả,Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị ,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2015

18

Công văn 118/BGDĐT-GDTX năm 2015 hướng dẫn triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại trung tâm học tập cộng đồng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

118/BGDDT-GDTX,Công văn 118 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đổi mới,Đổi mới giáo dục,Đổi mới giáo dục đào tạo,Trung tâm học tập cộng đồng,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2015

19

Công văn 118/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện và kinh phí đầu tư đo đạc, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

118/BTNMT-TCQLDD,Công văn 118,Bộ Tài nguyên và Môi trường,kết quả kinh phí đầu tư đo đạc đất đai,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2014

20

Công văn 118/VPCP-KTN năm 2014 Đề án nâng cao năng lực, thị phần vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

118/VPCP-KTN,Công văn 118,Văn phòng Chính phủ,nâng cao vận chuyển xuất nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 118/VPCP-KTN V/v Đề án nâng

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.82.241