Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 118/2008/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 62584 công văn

1

Công văn số 118/CP-QHQT ngày 20/01/2004 của Chính phủ về việc dự án "Phát triển cây chè tại tỉnh Phú Thọ" sử dụng vốn vay AFD

118/CP-QHQT, Công văn 118, Chính phủ, Đầu tư, Tài nguyên- Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 118/CP-QHQT V/v dự án “Phát triển cây chè tại tỉnh Phú Thọ” sử dụng vốn vay AFD Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2004 Kính

Ban hành: 20/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

2

Công văn 118/TANDTC-VP năm 2021 về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

118/TANDTC-VP,Công văn 118 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Tiếp tục phòng chống dịch bệnh COVID19,Phòng chống dịch bệnh COVID19 của Tòa án nhân dân,Tòa án tiếp tục phòng chống dịch COVID19,Thể thao - Y tế TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

3

Công văn 118/UBDT-CSDT năm 2021 về chuẩn bị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành

118/UBDT-CSDT,Công văn 118 2021,Uỷ ban Dân tộc,Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số,Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào miền núi,Phát triển kinh tế đồng bào dân tộc thiểu số,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

4

Công văn 118/TCT-CS năm 2021 về giải đáp vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

118/TCT-CS,Công văn 118 2021,Tổng cục Thuế,Giải đáp vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ,Giải đáp hồ sơ thu lệ phí trước bạ,Hồ sơ thu lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

5

Công văn 118/TANDTC-VP năm 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

118/TANDTC-VP,Công văn 118 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Thực hiện Chỉ thị,Phòng chống dịch bệnh,Người lao động,Thể thao - Y tế TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 118/TANDTC-VP V/v

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

6

Công văn 118/HĐND-KTNS năm 2019 về đính chính các Nghị quyết đã ban hành tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI

118/HDND-KTNS,Công văn 118 2019,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 118/HĐND-KTNS V/v Đính chính một số Nghị quyết đã ban hành tại Kỳ họp

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

7

Công văn 118/HĐND-TT năm 2017 đính chính nội dung của Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

118/HDND-TT,Công văn 118 2017,Tỉnh An Giang,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 118/HĐND-TT V/v đính chính nội dung của Nghị quyết số

Ban hành: 21/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2017

8

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

9

Công văn 118/TXNK-CST năm 2017 vướng mắc áp dụng Quyết định 3914/QĐ-BCT về miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

118/TXNK-CST,Công văn 118 2017,Cục thuế xuất nhập khẩu,Áp dụng biện pháp tự vệ,Biện pháp tự vệ,Biện pháp tự vệ chính thức ,Sản xuất vật liệu xây dựng,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2017

10

Công văn 118/BXD-HĐXD năm 2016 về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

118/BXD-HDXD,Công văn 118,Bộ Xây dựng,Hoạt động xây dựng,Hành nghề hoạt động xây dựng ,Đăng ký hoạt động xây dựng,Cấp chứng chỉ hành nghề,Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ,Chứng chỉ hành nghề xây dựng,Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 20/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2016

11

Công văn 118/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép tấm cán phẳng, hợp kim titan, cán nóng, chưa tráng phủ mạ do Tổng cục Hải quan ban hành

---------------- Số: 118/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy

Ban hành: 06/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

12

Công văn 118/BTC-TCHQ năm 2016 quy định về khu phi thuế quan do Bộ Tài chính ban hành

118/BTC-TCHQ,Công văn 118 2016,Bộ Tài chính,chính sách của khu phi thuế quan,Khu phi thuế quan,mua bán hàng hóa khu phi thuế quan ,Thủ tục giám sát quản lý Hải quan,Phòng chống buôn lậu,Xuất nhập khẩu,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2016

13

Công văn 118/BXD-QLN năm 2015 về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

118/BXD-QLN,Công văn 118 2015,Bộ Xây dựng,Quản lý sử dụng nhà ở,quản lý sử dụng nhà ở nhà nước,Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước,sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước,thực hiện mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2015

14

Công văn 118/BVTV-KD năm 2015 về tăng cường kiểm soát táo nhập khẩu từ Mỹ do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

118/BVTV-KD,Công văn 118,Cục Bảo vệ thực vật,Kiểm soát táo nhập khẩu từ Mỹ,Táo nhập khẩu từ Mỹ,Kiểm soát táo nhập khẩu,Tăng cường kiểm soát,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

15

Công văn 118/QLCL-TTPC năm 2015 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 5591/CT-BNN-PC do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

được Cục giải đáp và công khai trên website của Cục; các PAKN theo tiêu chí của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, Cục không nhận được ý kiến của cá nhân, tổ chức nào; - Không có cá nhân, tổ chức thuộc Cục vi phạm quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Cục; - Tại Cục và các đơn vị thuộc Cục đều

Ban hành: 15/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2015

16

Công văn 118/BGDĐT-GDTX năm 2015 hướng dẫn triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại trung tâm học tập cộng đồng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

ngày 28 tháng 8 năm 2014 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ

Ban hành: 09/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2015

17

Công văn 5622/BKHĐT-ĐTNN năm 2020 về kiến nghị bãi bỏ điểm đ khoản 2 Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Thái Bình, tỉnh Thái Bình) Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 6397/VPCP-KSTT ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời phản ánh của Ông Nguyễn Quang Quý về việc kiến nghị bãi bỏ điểm đ khoản 2 Điều 10 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2020

18

Công văn 118/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện và kinh phí đầu tư đo đạc, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số: 118/BTNMT-TCQLĐĐ V/v báo cáo kết quả thực hiện và kinh phí đầu tư đo đạc, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương Thực hiện Nghị quyết số 08/2008/QH12 của Quốc hội về dự toán

Ban hành: 15/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2014

19

Công văn 118/VPCP-KTN năm 2014 Đề án nâng cao năng lực, thị phần vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

118/VPCP-KTN,Công văn 118,Văn phòng Chính phủ,nâng cao vận chuyển xuất nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 118/VPCP-KTN V/v Đề án nâng

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

20

Công văn 10356/BTC-CST năm 2016 vướng mắc trong thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Nghị định 118/2015/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

vướng mắc trong thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2016 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hải Dương Bộ Tài chính nhận được công văn số 1193/CT-TTHT ngày 30/3/2016 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với sản xuất phôi thép từ quặng sắt của

Ban hành: 26/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.110.106