Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1178/1999/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 178446 văn bản

1

Quyết định 1178/1999/QĐ-UB về bộ đơn giá xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

1178/1999/QD-UB,Quyết định 1178 1999,Tỉnh Hải Dương,Bộ đơn giá xây dựng cơ bản,Tỉnh Hải Dương,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1178/1999/QĐ-UB

Ban hành: 15/06/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

2

Quyết định 1178/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1178/QD-BGTVT,Quyết định 1178 2019,Bộ Giao thông vận tải,Giải pháp chủ yếu,Cải thiện môi trường ,Cải thiện môi trường kinh tế,Thương mại BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1178/QĐ

Ban hành: 19/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2019

3

Quyết định 1178/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Phân bón do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1178/QD-BKHCN,Quyết định 1178 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công bố tiêu chuẩn quốc gia ,Tiêu chuẩn Quốc gia ,Phân bón BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1178/QĐ-BKHCN Hà

Ban hành: 07/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

4

Quyết định 1178/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa

1178/QD-UBND,Quyết định 1178 2019,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1178/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

5

Quyết định 1178/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

1178/QD-UBND,Quyết định 1178,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1178/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 17 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 17/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2019

6

Quyết định 1178/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kon Tum đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1178/QD-TTg,Quyết định 1178 2018,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch xây dựng vùng ,Rà soát quy hoạch xây dựng,Quy hoạch xây dựng,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

7

Quyết định 1178/QĐ-UBND năm 2018 quy định về quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu vui chơi và công viên biển (HAB Park), huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

1178/QD-UBND,Quyết định 1178,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1178/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày

Ban hành: 31/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

8

Quyết định 1178/QĐ-UBND năm 2017 về Quy định chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công do tỉnh Điện Biên ban hành

1178/QD-UBND,Quyết định 1178 2017,Tỉnh Điện Biên,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1187/-UBND Điện Biên, ngày 24 tháng

Ban hành: 24/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2017

9

Quyết định 1178/QĐ-BKHĐT năm 2017 về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2) do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

1178/QD-BKHDT,Quyết định 1178 2017,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn ,Vốn ngân sách nhà nước,Ngân sách Nhà nước,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2017

10

Quyết định 1178/QĐ-BCĐ năm 2017 về Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân do Ban chỉ đạo dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn ban hành

1178/QD-BCD,Quyết định 1178 2017,Tỉnh Bắc Kạn,Bất động sản UBND TỈNH BẮC KẠN BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN CSSP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1178/QĐ-BCĐ Bắc Kạn, ngày 12 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 12/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2017

11

Quyết định 1178/QĐ-UBND năm 2017 về Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu và phối hợp quản lý nhà nước trong quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

1178/QD-UBND,Quyết định 1178 2017,Tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1178/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 01 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 01/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2017

12

Quyết định 1178/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc ngành tư pháp áp dụng trên địa bàn do tỉnh Kiên Giang ban hành

1178/QD-UBND,Quyết định 1178 2017,Tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1178/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 29 tháng 05 năm 2017

Ban hành: 29/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2017

13

Quyết định 1178/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1178/QD-UBND,Quyết định 1178,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1178/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 05 tháng 4 năm 2017

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2017

14

Quyết định 1178/QĐ-LĐTBXH năm 2016 công bố kết quả xếp hạng các tỉnh, thành phố về thực hiện quyền trẻ em năm 2014-2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1178/QD-LDTBXH,Quyết định 1178 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quyền trẻ em,Đánh giá xếp hạng ,Thực hiện quyền trẻ em,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2017

15

Quyết định 1178/QĐ-UBND năm 2016 Bộ tiêu chí và hướng dẫn triển khai đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

1178/QD-UBND,Quyết định 1178,Thành phố Đà Nẵng,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1178/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 04 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 04/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2016

16

Quyết định 1178/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

1178/QD-CTN,Quyết định 1178 2015,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1178/QĐ

Ban hành: 15/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

17

Quyết định 1178/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; lĩnh vực Thể dục thể thao và lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

1178/QD-UBND,Quyết định 1178,Tỉnh Cao Bằng,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1178/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 18 tháng 8 năm 2014

Ban hành: 18/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2014

18

Quyết định 1178/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án Xây dựng cánh đồng mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2013-2020

1178/QD-UBND,Quyết định 1178,Tỉnh Hà Nam,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1178/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 11 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 11/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

19

Quyết định 1178/QĐ-BTTTT năm 2013 phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1178/QD-BTTTT,Quyết định 1178 2013,Bộ Thông tin và Truyền thông,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1178/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 23 tháng

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2013

20

Quyết định 1178/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2016

1178/QD-UBND,Quyết định 1178 2013,Tỉnh Lâm Đồng,Đề án 1928 ,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1178/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 19 tháng 6 năm 2013

Ban hành: 19/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83