Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 11730/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 221340 văn bản

1

Quyết định 2590/QĐ-UBND năm 2021 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

2590/QD-UBND,Quyết định 2590 2021,Thành phố Hà Nội,Phương án đơn giản hóa thủ tục Sở Nông nghiệp Hà Nội,Đơn giản hóa thủ tục của Sở Nông nghiệp Hà Nội,Đơn giản hóa thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

2

Quyết định 1266/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ

1266/QD-UBND,Quyết định 1266 2021,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục của Sở Giáo dục thành phố Cần Thơ,Thủ tục hành chính Sở Giáo dục thành phố Cần Thơ,Danh mục thủ tục Sở Giáo dục thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

3

Quyết định 452/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính, thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

452/QD-UBND,Quyết định 452 2021,Tỉnh Ninh Bình,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình,Giải quyết thủ tục của Ủy ban cấp huyện tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 11/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

4

Quyết định 610/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

610/QD-UBND,Quyết định 610 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Công bố thủ tục quản lý công trình Sở Xây dựng Tuyên Quang,Công bố thủ tục của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang,Thủ tục về công trình xây dựng Sở Xây dựng Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

5

Quyết định 1415/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long

1415/QD-UBND,Quyết định 1415 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục về văn bằng Sở Giáo dục tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục về chứng chỉ Sở Giáo dục tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục của Sở Giáo dục tỉnh Vĩnh Long 2021,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

6

Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

450/QD-UBND,Quyết định 450 2021,Tỉnh Ninh Bình,Phê duyệt Quy trình giải quyết thủ tục Sở Tư pháp Ninh Bình,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình,Giải quyết thủ tục của Ủy ban cấp huyện cấp xã tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

7

Quyết định 1563/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc chức năng giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

1563/QD-UBND,Quyết định 1563 2021,Tỉnh Quảng Nam,Công bố thủ tục bảo trợ xã hội Sở Lao động Quảng Nam,Công bố thủ tục của Sở Lao động Quảng Nam 2021,Thủ tục về bảo trợ xã hội Sở Lao động Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

8

Quyết định 2288/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định

2288/QD-UBND,Quyết định 2288 2021,Tỉnh Bình Định,Thủ tục năng lượng nguyên tử Sở Khoa học Bình Định,Thủ tục an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học Bình Định,Công bố thủ tục về bức xạ hạt nhân Sở Khoa học Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

9

Quyết định 821/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi

821/QD-UBND,Quyết định 821 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Quy chế quản lý Trung tâm Dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi,Quy chế vận hành Trung tâm Dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi,Quy chế khai thác Trung tâm Dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

10

Quyết định 1288/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

1288/QD-UBND,Quyết định 1288 2021,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục lĩnh vực thi Sở Giáo dục tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục của Sở Giáo dục tỉnh Bến Tre 2021,Thủ tục về lĩnh vực tuyển sinh Sở Giáo dục tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

11

Quyết định 1132/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái

1132/QD-UBND,Quyết định 1132 2021,Tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục tài nguyên nước Sở Tài nguyên tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục của Sở Tài nguyên tỉnh Yên Bái 2021,Thủ tục về lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên Yên Bái,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

12

Quyết định 1546/QĐ-UBND năm 2021 bổ sung danh mục trong bảng phân tuyến tuyển sinh lớp 10 vào các trường trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021 do tỉnh Quảng Nam ban hành

1546/QD-UBND,Quyết định 1546 2021,Tỉnh Quảng Nam,Bổ sung danh mục trong bảng phân tuyến tuyển sinh lớp 10,Danh mục phân tuyến tuyển sinh lớp 10 Quảng Nam,Tuyển sinh vào trường phổ thông công lập Quảng Nam,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

13

Quyết định 2268/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

2268/QD-UBND,Quyết định 2268 2021,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định 2021,Công bố thủ tục Chính quyền địa phương Sở Nội vụ Bình Định,Thủ tục về Chính quyền địa phương Sở Nội vụ Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

14

Quyết định 1264/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

1264/QD-UBND,Quyết định 1264 2021,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục về văn bằng Sở Giáo dục tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục về chứng chỉ Sở Giáo dục tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục của Sở Giáo dục tỉnh Bến Tre 2021,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

15

Quyết định 1952/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

1952/QD-UBND,Quyết định 1952 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục quản lý công trình Sở Xây dựng Thanh Hóa,Thủ tục về chất lượng công trình Sở Xây dựng Thanh Hóa,Thủ tục về xây dựng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

16

Quyết định 1239/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang

1239/QD-UBND,Quyết định 1239 2021,Tỉnh An Giang,Công bố thủ tục đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch An Giang,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh An Giang 2021,Thủ tục đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch tỉnh An Giang,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

17

Quyết định 1130/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái

1130/QD-UBND,Quyết định 1130 2021,Tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục lĩnh vực việc làm Sở Lao động tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục của Sở Lao động tỉnh Yên Bái 2021,Thủ tục về lĩnh vực việc làm Sở Lao động tỉnh Yên Bái,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

18

Quyết định 368/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

368/QD-UBND,Quyết định 368 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Phát triển nguồn thu ngân sách nhà nước tỉnh Tuyên Quang,Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Tuyên Quang,Quản lý ngân sách nhà nước Tuyên Quang 2021 2025,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2021

19

Quyết định 820/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

820/QD-UBND,Quyết định 820 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi,Giải quyết thủ tục của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi,Thủ tục xuất nhập cảnh Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

20

Quyết định 1547/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 2269/-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” do tỉnh Quảng Nam ban hành

1547/QD-UBND,Quyết định 1547 2021,Tỉnh Quảng Nam,Triển khai thực hiện Quyết định 2269/-TTg Quảng Nam,Nâng cao năng lực cơ quan thực hiện bảo hiểm thất nghiệp,Nâng cao hiệu quả đơn vị thực hiện bảo hiểm thất nghiệp,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56