Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 117/2016/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 51618 công văn

1

Công văn 1444/BXD-QLN năm 2018 thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP và Thông tư 27/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1444/BXD-QLN V/v tập trung triển khai thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 và Thông tư 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

2

Công văn 2679/BXD-QLN năm 2017 về tập trung thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP và Thông tư 27/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2679/BXD-QLN V/v tập trung triển khai thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP và Thông tư 27/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 09/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2017

3

Công văn 1940/BXD-QLN năm 2017 về thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP và Thông tư 27/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1940/BXD-QLN V/v triển khai thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 và Thông tư 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 Hà Nội, ngày 21 tháng

Ban hành: 21/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

4

Công văn số 117/CP-CN ngày 20/01/2004 của Chính phủ về việc tiếp tục sử dụng vốn dư sau đấu thầu dự án quốc lộ 10

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 117/CP-CN V/v tiếp tục sử dụng vốn dư sau đấu thầu dự án quốc lộ 10 Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải, - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ban hành: 20/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

5

Công văn 109/TTg-CN năm 2018 về tình hình thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 109/TTg-CN V/v tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ

Ban hành: 26/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2018

6

Công văn 44/CATTT-CP năm 2018 thực hiện Nghị định 108/2016/NĐ-CP do Cục An toàn thông tin ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỤC AN TOÀN THÔNG TIN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/CATTT-CP V/v thực hiện Nghị định 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 01/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2018

7

Công văn 114/CP-KTTH năm 2017 đính chính sai sót tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 114/CP-KTTH V/v đính chính sai sót tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 28/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2017

8

Công văn 5805/BYT-DP năm 2018 thực hiện Nghị định 103/2016/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5805/BYT-DP V/v thực hiện Nghị định số 103/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Y tế

Ban hành: 01/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2018

9

Công văn 117/TTg-NN năm 2018 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 117/TTg-NN V/v phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình. Hà Nội, ngày

Ban hành: 26/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

10

Công văn 10973/VPCP-KTTH năm 2016 đính chính Nghị định 126/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10973/VPCP-KTTH V/v Đính chính Nghị định số 126/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2016 Kính

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2016

11

Công văn 11380/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11380/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Nghị định số 68/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2016

12

Công văn 16364/BTC-QLG năm 2016 triển khai Nghị định 149/2016/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16364/BTC-QLG V/v triển khai Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 15/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2016

13

Công văn số 4420/TCT-CS về việc ưu đãi tiền sử dụng đất theo quy định Quyết định số 117/2007/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 117/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 11

Ban hành: 20/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2008

14

Công văn 510/TTr-TH năm 2016 hướng dẫn áp dụng Nghị định 180/2007/NĐ-CP và 121/2013/NĐ-CP do Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG THANH TRA BỘ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 510/TTr-TH V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

15

Công văn 871/BNN-TCLN khẩn trương hoàn thành quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh theo Nghị định 117/2010/NĐ-CP và Thông tư 78/2011/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 871/BNN-TCLN V/v khẩn trương hoàn thành quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh theo Nghị định 117/2010/NĐ-CP và Thông tư 78/2011/TT-BNNPTNT

Ban hành: 13/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2013

16

Công văn 1493/TTg-KGVX năm 2016 thực hiện Nghị định 11/2016/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1493/TTg-KGVX V/v triển khai thực hiện Nghị định số 11/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 19/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2016

17

Công văn 117/BXD-QLN năm 2017 về chuyển nhượng một phần dự án Hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Khu dân cư Nguyên Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

quy định tại Điều 48 và Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản quy định tại Điều 51 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Điều 12 của Nghị định 76/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Ngoài ra,

Ban hành: 28/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2017

18

Công văn 9454/VPCP-KTTH năm 2017 thực hiện Nghị định 134/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9454/VPCP-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị định số 134/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2017

Ban hành: 06/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2017

19

Công văn 5436/TCHQ-TXNK năm 2017 về triển khai Nghị định 134/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5436/TCHQ-TXNK V/v triển khai Nghị định số 134/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 17/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2017

20

Công văn 117/TXNK-PL năm 2017 hướng dẫn quy định về nhập khẩu thuốc lá điện tử do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Căn cứ Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.157.163