Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 117/2016/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 4362 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 185.445 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 52.763 CÔNG VĂN
141

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11301:2016 về Mạng truy cập quang thụ động GPON - Lớp tiện ích truyền tải vật lý

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11301:2016 MẠNG TRUY CẬP QUANG THỤ ĐỘNG GPON - LỚP TIỆN ÍCH TRUYỀN TẢI VẬT LÝ Passive optical network gpon - Physical media dependent layer Lời nói đầu TCVN 11301:2016 được xây dựng trên cơ sở khuyến nghị ITU-T Rec. G.984.2 (03/2003) và các bổ sung G.984.2 Amendment 1 (02/2006),

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

142

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10757:2016 (ISO 13162:2011) về Chất lượng nước - Xác định nồng độ hoạt độ cacbon 14 - Phương pháp đếm nhấp nháy lỏng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10757:2016 ISO 13162:2011 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ HOẠT ĐỘ CACBON 14 - PHƯƠNG PHÁP ĐẾM NHẤP NHÁY LỎNG Water quality - Determination of carbon 14 activity - Liquid scintillation counting method Lời nói đầu TCVN 10757:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 13162:2011.

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

143

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10756:2016 (ISO 13161:2011) về Chất lượng nước - Xác định nồng độ hoạt độ polini 210 trong nước bằng phương pháp phổ alpha

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10756:2016 ISO 13161:2011 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - ĐO NỒNG ĐỘ HOẠT ĐỘ POLONI 210 TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ ALPHA Water quality - Measurement of polonium 210 activity concentration in water by alpha spectrometry Lời nói đầu TCVN 10756:2016 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

144

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6830:2016 (ISO 9698:2010) về Chất lượng nước - Xác định nồng độ hoạt độ triti - Phương pháp đếm nhấp nháy lỏng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6830:2016 ISO 9698:2010 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ HOẠT ĐỘ TRITI - PHƯƠNG PHÁP ĐẾM NHẤP NHÁY LỎNG Water quality - Determination of tritium activity concentration - Liquid scintillation counting method Lời nói đầu TCVN 6830:2016 thay thế TCVN 6830:2001 (ISO 9698:1989).

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

145

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11384:2016 về Phôi thép dùng để cán nóng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11384:2016 PHÔI THÉP DÙNG ĐỂ CÁN NÓNG Semi-finished steel products for hot rolling Lời nói đầu TCVN 11384:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. PHÔI THÉP DÙNG

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

146

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11297:2016 về Cầu đường sắt - Quy trình kiểm định

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11297:2016 CẦU ĐƯỜNG SẮT - QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH Railway bridges - Inspection procedure Lời nói đầu TCVN 11297:2016 biên soạn trên cơ sở 22TCN 258-99 - Quy trình kỹ thuật kiểm định cầu đường sắt. TCVN 11297:2016 do Cục Đường sắt Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị,

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

147

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11321:2016 về Cọc - Quy định thử động biến dạng lớn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11321:2016 CỌC - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘNG BIẾN DẠNG LỚN Piles - High-strain dynamic testing Lời nói đầu TCVN 11321 : 2016 được biên soạn trên cơ sở tham khảo ASTM D 4945-00. TCVN 11321 : 2016 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị,

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

148

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5319:2016 về Giàn di động trên biển - Trang bị an toàn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5319:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - TRANG BỊ AN TOÀN Mobile offshore units - Safety equipment Lời nói đầu TCVN 5319: 2016 Giàn di động trên biển - trang bị an toàn do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thẩm định, Bộ

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

149

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5309:2016 về Giàn di động trên biển - Phân cấp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5309:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - PHÂN CẤP Mobile offshore units - Classification Lời nói đầu TCVN 5309 : 2016 Giàn di động trên biển - Phân cấp do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

150

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5310:2016 về Giàn di động trên biển - Thân giàn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5310:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - THÂN GIÀN Mobile offshore units - Hull Lời nói đầu TCVN 5310 : 2016 Giàn di động trên biển - Thân giàn do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

151

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5315:2016 về Giàn di động trên biển - Hệ thống máy

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5315:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - HỆ THỐNG MÁY Mobile offshore units - Machinery installations Lời nói đầu TCVN 5315 : 2016 - Giàn di động trên biển - Hệ thống máy do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định,

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

152

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5316:2016 về Giàn di động trên biển - Trang bị điện

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5316:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - TRANG BỊ ĐIỆN Mobile offshore units - Electrical installations Lời nói đầu TCVN 5316 : 2016 Giàn di động trên biển - Trang bị điện do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

153

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5317:2016 về Giàn di động trên biển - Vật liệu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5317:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - VẬT LIỆU Mobile offshore units - Materials Lời nói đầu TCVN 5317 : 2016 Giàn di động trên biển - Vật liệu do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn. Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

154

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5318:2016 về Giàn di động trên biển - Hàn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5318:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - HÀN Mobile offshore units - Welding Lời nói đầu TCVN 5318 : 2016 Giàn di động trên biển - Hàn do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

155

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5311:2016 về Giàn di động trên biển - Trang thiết bị

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5311:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - TRANG THIẾT BỊ Mobile offshore units - Equipment arrangement Lời nói đầu TCVN 5311: 2016 Giàn di động trên biển - Trang thiết bị do Cục Đăng Kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định,

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

156

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5312:2016 về Giàn di động trên biển - Ổn định

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5312:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - ỔN ĐỊNH Mobile offshore units - Stability Lời nói đầu TCVN 5312 : 2016 Giàn di động trên biển - Ổn định do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

157

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5313:2016 về Giàn di động trên biển - Phân khoang

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5313:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - PHÂN KHOANG Mobile offshore units - Subdivision Lời nói đầu TCVN 5313 : 2016 Giàn di động trên biển - Phân khoang do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

158

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5314:2016 về Giàn di động trên biển - Phòng phát hiện và chữa cháy

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5314:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - PHÒNG, PHÁT HIỆN VÀ CHỮA CHÁY Mobile offshore units - Fire protection, detection and extinction Lời nói đầu TCVN 5314 : 2016 - Giàn di động trên biển - Phòng, phát hiện và chữa cháy do Cục Đăng kiểm Việt nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

159

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11678:2016 về Phomat - Xác định hàm lượng canxi, magie và phospho - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử và phương pháp đo màu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11678:2016 PHOMAT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CANXI, MAGIE VÀ PHOSPHO - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO MÀU Cheese - Determination of calcium, mangnesium and phosphorus contents - Atomic absorption spectrophotometric and colorimetric methods Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

160

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11683:2016 (ISO 22390:2010) về Kết cấu gỗ - Gỗ nhiều lớp (LVL) - Tính chất kết cấu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11683:2016 ISO 22390:2010 KẾT CẤU GỖ - GỖ NHIỀU LỚP (LVL) - TÍNH CHẤT KẾT CẤU Timber structures - Laminated veneer lumber (LVL) - Structural properties Lời nói đầu TCVN 11683:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 22390:2010 TCVN 11683:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.175.38