Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 117/2016/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 4359 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 185.427 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 52.761 CÔNG VĂN
121

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4995:2016 (ISO 5527:2015) về Ngũ cốc - Thuật ngữ và định nghĩa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4995:2016 ISO 5527:2015 NGŨ CỐC - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Cereals - Vocabulary Lời nói đầu TCVN 4995:2016 thay thế TCVN 4995:2008; TCVN 4995:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 5527:2015; TCVN 4995:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F1 Ngũ cốc và đậu đỗ

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

122

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5145:2016 (ISO 8965:2013) về Công nghiệp khai thác gỗ - Công nghệ - Thuật ngữ và định nghĩa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5145:2016 ISO 8965:2013 CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC GỖ - CÔNG NGHỆ - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Logging industry - Technology - Terms and definitions Lời nói đầu TCVN 5145:2016 thay thế TCVN 5145:1990. TCVN 5145:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 8956:2013. TCVN 5145:2016 do

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

123

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11316:2016 về Chất lượng đất - Xác định biphenyl polyclo hóa (PCB) trong đất và trầm tích

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11316:2016 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH BIPHENYL POLYCLO HÓA (PCB) TRONG ĐẤT VÀ TRẦM TÍCH Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) in soils Lời nói đầu TCVN 11316:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo EPA 8082A:2007 và EPA 3546-2:2007 TCVN 11316:2016 do Tổng cục Môi

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

124

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11317:2016 (ASTM D 6954:2004) về Xác định khả năng phân hủy của vật liệu nhựa phơi nhiễm và thử nghiệm trong môi trường thông qua sự kết hợp của quá trình oxy hóa và phân hủy sinh học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11317:2016 ASTM D 6954:2004 XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG PHÂN HỦY CỦA VẬT LIỆU NHỰA PHƠI NHIỄM VÀ THỬ NGHIỆM TRONG MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA SỰ KẾT HỢP CỦA QUÁ TRÌNH OXY HÓA VÀ PHÂN HỦY SINH HỌC Standard Guide for Exposing and Testing Plastics that Degrade in the Environment by a Combination of Oxidation

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

125

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11318:2016 (ISO 14851:1999) về Xác định khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn các vật liệu nhựa trong môi trường nước - Phương pháp đo nhu cầu oxy trong thiết bị đo tiêu hao oxy khép kín

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11318:2016 ISO 14851:1999 XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HIẾU KHÍ HOÀN TOÀN CÁC VẬT LIỆU NHỰA TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC - PHƯƠNG PHÁP ĐO NHU CẦU OXY TRONG THIẾT BỊ ĐO TIÊU HAO OXY KHÉP KÍN Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

126

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11319:2016 (ISO 14852:1999) về Xác định khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn của các vật liệu nhựa trong môi trường nước - Phân tích lượng cacbon dioxit phát sinh

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11319:2016 ISO 14852:1999 XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HIẾU KHÍ HOÀN TOÀN CỦA CÁC VẬT LIỆU NHỰA TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC - PHÂN TÍCH LƯỢNG CACBON DIOXIT PHÁT SINH Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium - Method by analysis

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

127

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1596:2016 (ISO 0036:2011) về Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ bám dính với sợi dệt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1596:2016 ISO 0036:2011 CAO SU LƯU HÓA HOẶC NHIỆT DẺO - XÁC ĐỊNH ĐỘ BÁM DÍNH VỚI SỢI DỆT Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of adhesion to textile fabrics Lời nói đầu TCVN 1596:2016 thay thế cho TCVN 1596:2006. TCVN 1596:2016 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

128

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11320:2016 (EN 1122:2001) về Chất dẻo - Xác định hàm lượng cadimi bằng phương pháp lắng ướt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11320:2016 EN 1122:2001 CHẤT DẺO - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CADIMI BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮNG ƯỚT Plastics - Determination of cadmium - Wet decomposition method Lới nói đầu TCVN 11320:2016 hoàn toàn tương đương với EN 1122:2001 TCVN 11320:2016 do Tổng cục Môi trường biên soạn, Bộ

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

129

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7647:2016 (ISO 5603:2011) về Cao su lưu hóa - Xác định độ bám dính với sợi mảnh kim loại

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7647:2016 ISO 5603:2011 CAO SU LƯU HÓA - XÁC ĐỊNH ĐỘ BÁM DÍNH VỚI SỢI MẢNH KIM LOẠI Rubber, vulcanized - Determination of adhesion to wire cord Lời nói đầu TCVN 7647:2016 thay thế cho TCVN 7647:2010. TCVN 7647:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 5603:2011. TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

130

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7325:2016 (ISO 5814:2012) về Chất lượng nước - Xác định oxy hòa tan - Phương pháp đầu đo điện hóa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7325:2016 ISO 5814:2012 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH OXY HÒA TAN - PHƯƠNG PHÁP ĐẦU ĐO ĐIỆN HÓA Water quality - Determination of dissolved oxygen - Electrochemical probe method Lời nói đầu TCVN 7325:2016 thay thế cho TCVN 7325:2004 TCVN 7325:2016 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

131

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7829:2016 về Tủ mát, tủ lạnh và tủ đông - Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7829:2016 TỦ MÁT, TỦ LẠNH VÀ TỦ ĐÔNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Refrigerator, refrigerator-freeze, and freezer - Method for determination of energy efficiency Lời nói đầu TCVN 7829:2016 thay thế TCVN 7829:2013; TCVN 7829:2016 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

132

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7828:2016 về Tủ mát, tủ lạnh và tủ đông - Hiệu suất năng lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7828:2016 TỦ MÁT, TỦ LẠNH VÀ TỦ ĐÔNG - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Refrigerator, refrigerator-freezer, and freezer - Energy efficiency Lời nói đầu TCVN 7828:2016 thay thế TCVN 7828:2013; TCVN 7828:2016 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E1/SC 5 Hiệu suất năng lượng cho thiết bị

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

133

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6089:2016 (ISO 249:2016) về Cao su thiên nhiên thô - Xác định hàm lượng tạp chất

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6089:2046 IOS 249:2016 CAO SU THIÊN NHIÊN THÔ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TẠP CHẤT Rubber, raw natural - Determination of dirt content Lời nói đầu TCVN 6089:2016 thay thế cho TCVN 6089:2004. TCVN 6089:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 249:2016. TCVN 6089:2016 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

134

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11348:2016 về Giải phẫu gỗ - Cây hạt trần – Thuật ngữ và định nghĩa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11348:2016 GIẢI PHẪU GỖ - CÂY HẠT TRẦN - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Work anatomy - Gymnosperms - Terms and definitions Lời nói đầu TCVN 11348: 2016 do Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

135

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6091:2016 (ISO 1656:2014) về Cao su thiên nhiên thô và latex cao su thiên nhiên - Xác định hàm lượng Nitơ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6091:2016 ISO 1656:2014 CAO SU THIÊN NHIÊN THÔ VÀ LATEX CAO SU THIÊN NHIÊN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ Rubber, raw natural, and rubber latex, natural - Determination of nitrogen content Lời nói đầu TCVN 6091:2016 thay thế cho TCVN 6091:2004. TCVN 6091:2016 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

136

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11349:2016 về Giải phẫu gỗ - Cây hạt kín – Thuật ngữ và định nghĩa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11349:2016 GIẢI PHẪU GỖ - CÂY HẠT KÍN - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Wood anatomy - Angiosperms - Terms and definitions Lời nói đầu TCVN 11349:2016 do Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

137

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6320:2016 (ISO 2005:2014) về Latex cao su thiên nhiên cô đặc - Xác định hàm lượng cặn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6320:2016 ISO 2005:2014 LATEX CAO SU THIÊN NHIÊN CÔ ĐẶC - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CẶN Rubber latex, natural, concentrate - Determination of sludge content Lời nói đầu TCVN 6320:2016 thay thế cho TCVN 6320:2007. TCVN 6320:2016 hoàn toàn tương đương ISO 2005:2014. TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

138

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11353:2016 về Ván trang trí composite gỗ nhựa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11353:2016 VÁN TRANG TRÍ COMPOSITE GỖ NHỰA Wood plastic composite decorative boards TCVN 11353:2016 do Trường Đại học Lâm nghiệp biên soạn, dựa theo tiêu chuẩn GB/T24137-2009 - Wood plastic composite decorative boards. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

139

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11354:2016 về Nhà giâm hom cây lâm nghiệp – Yêu cầu kỹ thuật chung

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11354:2044 NHÀ GIÂM HOM CÂY LÂM NGHIỆP - YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Green house for forest tree cutting propagation - General technical requirements Lời nói đầu TCVN 11354:2016 do Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

140

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11352:2016 về Ván sàn composite gỗ nhựa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11352:2016 VÁN SÀN COMPOSITE GỖ NHỰA Wood plastic composite flooring Lời nói đầu TCVN 11352:2016 do Trường Đại học Lâm nghiệp biên soạn, dựa theo GB/T 24508-2009 - Wood-plastic composite flooring. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.83