Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 117/2016/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 4375 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 185.549 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 52.819 CÔNG VĂN
101

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11445:2016 về Phụ gia thực phẩm - Axit L-glutamic

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11445:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - AXIT L-GLUTAMIC Food additives - L-glutamic acid Lời nói đầu TCVN 11445:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2006) L-glutamic acid; TCVN 11445:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

102

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11471:2016 về Phụ gia thực phẩm – Tinh bột biến tính

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11471:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - TINH BỘT BIẾN TÍNH Food additive - Modified starches Lời nói đầu TCVN 11471:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA Monograph 16 (2014) Modified starches; TCVN 11471:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, mật ong và sản

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

103

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11444:2016 về Phụ gia thực phẩm - Erythritol

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11444:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - ERYTHRITOL Food additives - Erythritol Lời nói đầu TCVN 11444:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2006) Erythritol; TCVN 11444:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

104

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11452:2016 (ISO 3493:2014) về Quả vani - Thuật ngữ và định nghĩa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11452:2016 ISO 3493:2014 QUẢ VANI - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Vanilla - Vocabulary Lời nói đầu TCVN 11452:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 3493:2014; TCVN 11452:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

105

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11478:2016 về Nước uống - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm N-metylcarbamolyoxim và N-metylcarbamat - Phương pháp sắc ký lỏng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11478:2016 NƯỚC UỐNG - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM N-METYLCARBAMOLYOXIM VÀ N-METYLCARBAMAT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG Drinking water - Determination of pesticides residues of n-metylcarbamolyoximes and n-metylcarbamates - Liquid chromatographic method Lời nói

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

106

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11451:2016 (ISO 2253:1999) về Bột cà ri - Các yêu cầu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11451:2016 ISO 2253:1999 BỘT CÀ RI - CÁC YÊU CẦU Curry Powder - Specification Lời nói đầu TCVN 11451:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 2253:1999; TCVN 11451:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

107

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11477:2016 về Nước quả - Xác định hàm lượng polydimetylsiloxan - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11477:2016 NƯỚC QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG POLYDIMETYLSILOXAN - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Fruit juices - Determination of polydimethylsiloxane content - Atomic absorption spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 11477:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 991.30

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

108

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11476:2016 về Nước quả - Xác định hàm lượng naringin và neohesperidin - Phương pháp sắc ký lỏng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11476:2016 NƯỚC QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NARINGIN VÀ NEOHESPERIDIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG Fruit juice - Determination of naringin and neohesperidin content - Liquid chromatographic method Lời nói đầu TCVN 11476:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 999.05 Naringin

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

109

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11450:2016 (ISO 1237:1981) về Hạt mù tạt - Các yêu cầu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11450:2016 ISO 1237:1981 HẠT MÙ TẠT - CÁC YÊU CẦU Mustard Seed - Specification Lời nói đầu TCVN 11450:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 1237:1981; TCVN 11450:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

110

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11449:2016 về Phụ gia thực phẩm - Magie di-L-glutamat

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11449:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - MAGIE DI-L-GLUTAMAT Food additives - Magnesium di-l-glutamate Lời nói đầu TCVN 11449:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2006) Magnesium di-L-glutamate; TCVN 11449:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

111

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11481:2016 về Nước uống - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đã clo hóa trong môi trường axit - Phương pháp sắc ký khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11481:2016 NƯỚC UỐNG - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐÃ CLO HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Drinking water - Determination of chlorinated acidic pesticides residues - Gas chromatographic method Lời nói đầu TCVN 11481:2016 được xây dựng trên cơ sở tham

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

112

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11480:2016 về Nước uống - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật - Phương pháp sắc ký lỏng sử dụng detector UV

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11480:2016 NƯỚC UỐNG - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG SỬ DỤNG DETECTOR UV Drinking water - Determination of pesticides residues - Liquid chromatographic method with ultravilolet detector Lời nói đầu TCVN 11480:2016 được xây dựng trên cơ sở tham

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

113

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11479:2016 về Nước uống - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật chứa nitơ và phospho - Phương pháp sắc ký khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11479:2016 NƯỚC UỐNG - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA NITƠ VÀ PHOSPHO - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Drinking water - Determination of pesticides residues of nitrogen and phosphorus containing pesticides - Gas chromatographic method Lời nói đầu TCVN 11479:2016 được xây

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

114

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11455:2016 (ISO 11162:2001) về Hạt tiêu (Piper nigrum L) ngâm nước muối - Yêu cầu và phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11455:2016 ISO 11162:2001 HẠT TIÊU (PIPER NIGRUM L) NGÂM NƯỚC MUỐI - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Peppercorns (Piper nigrum L.) in brine - Specification and test methods Lời nói đầu TCVN 11455:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 11162:2001; TCVN 11455:2016 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

115

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11519:2016 về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định các triglycerid đã polyme hóa - Phương pháp sắc ký lỏng thẩm thấu gel

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11519:2016 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH CÁC TRIGLYCERID ĐÃ POLYME HÓA - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG THẨM THẤU GEL Animal and vegetable fats and oils - Determination of polymerized triglycerides - Gel-permeation liquid chromatographic method Lời nói đầu TCVN 11519:2016

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

116

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11565:2016 về Bản đồ hiện trạng rừng - Quy định về trình bày và thể hiện nội dung

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11565:2016 BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG RỪNG - QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY VÀ THỂ HIỆN NỘI DUNG Forest status map - Rules for structure and content Lời giới thiệu TCVN 11565:2016 do Viện Điều tra Quy hoạch rừng biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

117

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11454:2016 (ISO 10621:1997) về Hạt tiêu (Piper nigrumL) xanh khô - Các yêu cầu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11454:2016 ISO 10621:1997 HẠT TIÊU (PIPER NIGRUML) XANH KHÔ - CÁC YÊU CẦU Dehydrated green pepper (Piper nigrum L.) - Specification Lời nói đầu TCVN 11454:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 10621:1997; TCVN 11454:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

118

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4995:2016 (ISO 5527:2015) về Ngũ cốc - Thuật ngữ và định nghĩa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4995:2016 ISO 5527:2015 NGŨ CỐC - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Cereals - Vocabulary Lời nói đầu TCVN 4995:2016 thay thế TCVN 4995:2008; TCVN 4995:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 5527:2015; TCVN 4995:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F1 Ngũ cốc và đậu đỗ

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

119

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5145:2016 (ISO 8965:2013) về Công nghiệp khai thác gỗ - Công nghệ - Thuật ngữ và định nghĩa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5145:2016 ISO 8965:2013 CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC GỖ - CÔNG NGHỆ - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Logging industry - Technology - Terms and definitions Lời nói đầu TCVN 5145:2016 thay thế TCVN 5145:1990. TCVN 5145:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 8956:2013. TCVN 5145:2016 do

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

120

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11316:2016 về Chất lượng đất - Xác định biphenyl polyclo hóa (PCB) trong đất và trầm tích

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11316:2016 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH BIPHENYL POLYCLO HÓA (PCB) TRONG ĐẤT VÀ TRẦM TÍCH Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) in soils Lời nói đầu TCVN 11316:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo EPA 8082A:2007 và EPA 3546-2:2007 TCVN 11316:2016 do Tổng cục Môi

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.76.91